8.Sınıf DNA’nın Kendini Eşlemesi Test

4 Ekim 2023 0 By testimiz.com

8.Sınıf DNA’nın Kendini Eşlemesi Test

Test Çöz

 

Soru 1
“Nükleotidler çeşitli sayı ve sırada dizilerek bu yapıları oluşturur. Tüm kalıtsal bilgiler DNA üzerindeki bu yapılarda şifrelenmiş olarak kayıtlıdır. Her yapının şifresi birbirinden farklıdır. Nükleotidlerin sayı ve sıra bakımından dizilişi değiştikçe ifade edilen yapıların özelliği de değişir. Buna bağlı olarak çok sayıda yapı çeşitliliği oluşur. Örneğin bu yapının çeşitliliği sonucunda mavi, yeşil, ela, kahverengi gibi göz renkleri oluşabilir.” Yukarıdaki paragrafta hangi yapıdan bahsedilmiştir?
A) Kromozom
B) Gen
C) Nükleotid
D) Protein


Soru 2


Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İnsanda hücresinde 46 kromozom vardır.
B) Farklı iki canlının kromozom sayısı aynı olabilir.
C) Canlıların kromozom sayıları gelişmişlik derecelerini gösterir.
D) Kromozom sayısı canlı türlerinde farklılık gösterebilir ancak aynı türe ait canlılar arasında kromozom sayısı değişmez.
Soru 3
Aşağıdaki hücre organellerinden hangisinde DNA bulunmaz?
A) kloroplast
B) mitokondri
C) ribozom
D) çekirdek
Soru 4
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kromozom DNA içinde yer alır.
B) Hücre için yaşamsal tüm bilgiler DNA’da kayıtlıdır.
C) DNA’nın iki ipliğini bir arada, bazlar arasında kurulan zayıf hidrojen bağları tutar.
D) Nükleotidler bir araya gelerek genleri, genler bir araya gelerek DNA’yı oluşturur.
Soru 5
DNA’nın yapısını oluşturan birimlere ne ad verilir?
A) Deoksiriboz
B) Timin
C) Nükleotid
D) Gen


Soru 6


DNA, hücre bölünmesi sırasında kısalıp kalınlaşır ve etrafı özel bir protein kılıfla kaplanır.Bu hâldeki DNA’ya ne ad verilir?
A) Kromozom
B) Protein
C) Nükleotid
D) Gen
Soru 7
DNA’da 4 çeşit azotlu organik baz bulunur. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
A) sitozin
B) Urasil
C) guanin
D) adenin
Soru 8
Dünya’da yaklaşık 7,5 milyar insan yaşamaktadır. Bu insanların hiçbiri tam olarak birbirinin aynısı değildir. Bunun nedeni hangisidir?
A) Modifikasyon
B) Hücre çekirdeğinin farklı olması.
C) Adaptasyon ve mutasyon.
D) Hücrede bulunan deoksiribo nükleik asit.
Soru 9
DNA molekülü ile ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Dört çeşit nükleotitten oluşur.
B) Her nükleotitinde bir tane riboz şekeri bulunur.
C) İki ipliğini bir arada, bazlar arasında kurulan zayıf hidrojen bağları tutar.
D) Çift iplikli, kendini eşleyebilen bir moleküldür.


Soru 10


Yapısındaki toplam nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülünde aşağıdakilerden hangisi hesaplanmaz?
A) toplam deoksiriboz şekeri sayısı
B) toplam pürin bazı sayısı
C) toplam hidrojen bağı sayısı
D) toplam fosforik asit sayısı
Soru 11
“Bir yangın merdiveninin basamakları üst üste dizilerek sarmal bir yapı oluşturur. DNA da tıpkı dönen bir yangın merdiveni gibi sarmal yapıdadır. DNA, merdiven gibi birbirine bağlı iki zincirden oluşur. Bir zincirdeki her nükleotidin karşısındaki zincirde ona uyumlu bir nükleotid bulunur. Karşılıklı iki nükleotidin yan yana gelmesiyle zincirler arasında bağ kurulur.” Yukarıdaki bilgiden hareketle aşağıdaki nükleotidlerden hangisi karşı karşıya gelir?
A) timin ile sitozin
B) sitozin ile adenin
C) adenin ile timin
D) guanin ile timin
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi nükleotidi oluşturan organik bazlardan birisi değildir?
A) guanin
B) riboz
C) timin
D) sitozin