8.Sınıf Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Testimiz

17 Aralık 20210Yazar:testimiz.com

8.Sınıf Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişim değildir?
A) Kalemin kırılması
B) Yumurtanın kabuğunun kırılması
C) Dondurmanın erimesi
D) Sütün yoğur olması
Soru 2
Günlük yaşamda karşılaştığınız kırılma, yırtılma, ezilme, erime, donma gibi olaylarda maddelerin sadece dış görünüşündeki değişimi nasıl adlandırırız?
A) Hal değiştirme
B) Yapısal değişim
C) Fiziksel değişim
D) Kimyasal değişim
Soru 3
Ekşime, yanma, küflenme, çürüme, mayalanma gibi bazı olaylar sonucunda maddenin yapısı değişmesi ve yeni maddeler oluşmasına ne ad verilir?
A) Yapısal değişim
B) Fiziksel değişim
C) Kimyasal değişim
D) Hal değiştirme
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişim sonucu elde edilir?
A) Domates › Salça
B) Demir › Çivi
C) Süt › Yoğurt
D) Elma › Sirke
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişim değildir?
A) Dişlerin çürümesi
B) Odunun kırılması
C) Yemeğin pişmesi
D) Metalin paslanması
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişimdir?
A) Suyun buharlaşması
B) Yumurtanın pişmesi
C) Vazonun kırılması
D) Balonun şişmesi
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişime örnek oluşturur?
A) Paslanma
B) Yanma
C) Çürüme
D) Donma
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişime örnektir?
A) Kaynama
B) Donma
C) Küflenme
D) Erime
Soru 9
Aşağıdaki olayların hangisinde kimyasal değişim gözlenmez?
A) Odunun çürümesi
B) Suyun elektrolizinde
C) Demirin paslanması
D) Camın kırılması
Soru 10
Aşağıdaki maddelerden hangisinde hal değişim görülmez?
A) Demir
B) Odun
C) Buz
D) Oksijen
Soru 11
Aşağıdaki değişimlerden hangisi farklıdır?
A) İnşaat için dökülen betonun katılaşması
B) Aracın boyasında aşınma
C) Saçın boyanması
D) İyodun süblimleşmesi
Soru 12
Aşağıdaki olaylardan hangisi fiziksel değişimdir?
A) Isı etkisi ile odunun kömürleşmesi
B) Isı etkisi ile şekerin bozunması
C) Isı etkisi ile yemeğin bozulması
D) Isı etkisi ile suda şekerin hızlı çözünmesi