8.Sınıf Fen Bilimleri Gaz Basıncı Konu Testi

18 Ekim 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi açık hava basıncının varlığını ispatlayan belirti değildir?
A) Teneke kutunun, içindeki hava boşaltılınca büzülmesi
B) Lastik kısmi sıkıştırılmıştır damlalığın sıvı İle dolması
C) Pipetle meyve suyu İçerken pipetin sıvı İle dolması
D) Denizlerin yükselmesi ve alçalması
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi ile açık hava basıncı ölçülür?
A) Higrometre
B) Manometre
C) Barometre
D) Termometre
Soru 3
Torricelli deneyini deniz seviyesinde 0 C sıcaklıkta gerçekleştirmiştir. Torricelli deneyi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Cıva yüksekliğini açık hava basıncı etkiler. Ayrıca cıva yerine farklı bir sıvı kullanıldığında da yükseklik değişebilir.
B) Torricelli deneyinde cam borunun eğimli olması ve şeklinin farklı olması sonucu değiştirmez.
C) Yoğunluğu cıvanın yoğunluğundan daha fazla olanlar daha az yükselirken yoğunluğu cıvanın yoğunluğundan daha az olan sıvılar çok fazla yükselir.
D) Deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça açık hava basıncı artar.
Soru 4
Hava cisimler üzerine,her doğrultuda basınç uygulamaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu basıncın nedenlerinden değildir?
A) Havanın ağırlığının olması
B) Havanın hacminin olması
C) Havanın hareketli olması
D) Havanın akıcı olması
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?
A) Bari
B) Atmosfer
C) Barometre
D) Pascal
Soru 6
Açık hava basıncının 2,25 atmosfer olduğu yerde basınç kaç cm-hg’ye eşit olur?
A) 76
B) 38
C) 33,8
D) 171
Soru 7
Havada yükselen bir balonun patlamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yükseklere çıkıldığında açık hava basıncının azalması
B) Balondaki gazın havadan hafif olması
C) Yükseklere çıkıldığında açık hava basıncının artması
D) Balonun içindeki gazın ısınması
Soru 8
Atmosfer basıncını canlıların hissetmemesinin temel nedeni nedir?
A) Canlıların derisinin basıncı iletmemesi
B) Canlı vücudunun iç basıncının dış basıncı dengelemesi
C) Atmosferdeki gaz yoğunluğunun fazla olmaması
D) Canlılarda vücut sıcaklığının iç basıncı artırması
Soru 9
Açık hava basıncı olmasaydı aşağıdaki olayların hangisiya da hangileri gerçekleşmezdi?
I. enjektördeki aşının koldan vücuda geçirilmesi
II. kuyudaki suyun tulumbayla yukarı çıkarılması
III. hareket halindeki otomobilin frenine basıldığında hızının azalması
A) I ve III
B) Yalnız II
C) II ve III
D) Yalnız I
Soru 10
Açıkhava basıncını ilk olarak hangi bilim adamı ölçmüştür?
A) Isaac Newton
B) Vasco da Gama
C) Torricelli(Toriçelli)
D) Pascal(Paskal)
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi acık hava basıncını ölçer?
A) Barometre
B) Dinomometre
C) Termometre
D) Manometre
Soru 12
Basıncın oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir?
A) Madde cinsi
B) Merkezkaç kuvveti
C) Yer çekimi
D) Madde miktarı