8.Sınıf Genetik Kod ve DNA Test

11 Kasım 2022 0 By testimiz.com

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yapısındaki toplam nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülünde aşağıdakilerden hangisi hesaplanamaz?

A
toplam pürin bazı sayısı
B
toplam deoksiriboz şekeri sayısı
C
toplam fosforik asit sayısı
D
toplam hidrojen bağı sayısı
Soru 2
Biri anneden biri babadan gelen şekil ve büyüklük bakımından aynı olan ve aynı karaktere etki eden kromozomlara ne denir?

A
Homolog kromozom
B
Metasentrik kromozom
C
Akrosentrik kromozom
D
Submetasentrik kromozom
Soru 3
Canlılara ait saç rengi, göz rengi, cinsiyet gibi kalıtsal bilgilerin anne babadan yavrulara aktarılmasını sağlayan (taşıyan) yapılara ne denir?

A
Kromozom
B
Gen
C
DNA
D
Hücre
Soru 4
Kromozomlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Kromozomlar hücre çekirdeğinde yer alırlar. Çekirdeği bulunmayan hücrelerde kromozomlar sitoplazma içerisine dağılmış halde bulunurlar.
B
Kromozomların şekli, büyüklüğü ve sayısı canlı türlerinde farklı ve sabittir. Yani aynı türe ait tüm canlılarda aynı sayıda kromozom bulunur.
C
İnsanda 46 kromozom varken, köpekte 78, eğrelti otu bitkisinde 500 kromozom vardır.
D
Benzer şekilde Fakat insan köpeğe ve eğrelti otu bitkisine göre daha gelişmiş bir canlıdır. O halde;kromozom sayısı ile canlıların gelişmişlik düzeyi arasında hiçbir ilişki vardır.
Soru 5
8000 nükleotitten oluşan bir DNA molekülündeki adenin nükleotitleri sayısı, 1500 olduğuna göre bu DNA molekülündeki T/C oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A
3 /5
B
1 /5
C
2/ 5
D
4 /5
Soru 6
Kromozomlar üzerinde yer alan ve canlının özelliklerinin nesilden nesile taşınmasını sağlayan ipliksi yapıdaki kalıtım molekülüne ne ad verilir?

A
DRN
B
DNA
C
Nükleik Asit
D
RNA
Soru 7
DNA sentezi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A
Sentezinde iki çeşit beş karbonlu şeker kullanılır.
B
Sentezinde dört çeşit nükleotit kullanılır.
C
DNA kendini sadece hücre bölüneceği zaman eşler.
D
DNA kendini eşleyeceği zaman, hidrojen bağlarının kopması ile DNA’nın iki ipliği birbirinden ayrılır.
Soru 8
Yapısındaki deoksiriboz şekeri sayısı bilinen bir DNA molekülünde aşağıdakilerden hangisi hesaplanamaz?

A
toplam pirimidin baz sayısı
B
hidrojen bağı sayısı
C
toplam nükleotit sayısı
D
toplam fosforik asit sayısı
Soru 9
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Canlılardaki üreme hücrelerinde bulunan kromozom sayısı vücut hücrelerindeki kromozom sayısının iki katı kadardır.
B
Canlılarda iki çeşit hücre vardır. Bunlar vücut hücresi ve üreme hücresidir.
C
Canlıların vücut hücrelerindeki kromozomların yarısı(n) anneden, diğer yarısı(n) da babadan gelir.
D
Kromozom sayısı canlıdaki hücre çeşidine göre farklılık gösterir.
Soru 10
DNA ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
DNA üzerinde kalıtsal özelliklere etki eden genler bulunur.
B
Genler denükleotid adı verilen moleküllerden oluşur
C
DNA hücre çekirdeğinde kromozomların yapısında bulunur.
D
DNA kromozomlar ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşur.
Soru 11
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Çekirdek içerisindeki en karmaşık başka bir deyişle en büyük yapı kromozomdur.
B
Canlıların en küçük yapı birimi olan hücrenin yönetim merkezi çekirdektir.
C
Sitoplazma DNA ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşur.
D
Çekirdek içerisinde de hücrenin yönetimini gerçekleştiren, canlıya ait kalıtsal bilgileri taşıyan yapılar yer alır.
Soru 12
“Çevre şartlarının değişmesi sonucu ortaya çıkarlar ve kalıtsal değişikliğe neden olmazlar. Yani nesilden nesile aktarılmazlar. Çevre koşulları (ısı, sıcaklık, besin) bazı genlerin çalışmasını değiştirebilir. Bundan dolayı ortam koşulları eski haline dönünce canlıda eski haline döner veya oluşan karakter yavru bireylere aktarılmaz.”Yukarıdaki anlatım aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A
Adaptasyon
B
Seleksiyon
C
Mutasyon
D
Modifikasyon
Soru 13
Homolog kromozom içeren 2n sayıda (yani çift sayıda) kromozom bulunan hücrelere ne ad verilir?

A
homolog hücre
B
diploit hücre
C
haploit hücre
D
Prokaryot hücre
Soru 14
2400 nükleotitten oluşan bir DNA molekülündeki adenin nükleotit sayısı sitozinlerin üç katı kadar olduğuna göre, bu DNA molekülündeki timin nükleotitleri sayısı nedir?

A
900
B
600
C
1200
D
300
Soru 15
“Bir canlı türünün bütün bireylerinde görülen, canlının yaşama şansını arttıran, ortama uyumunu sağlayan kazanılmış kalıtsal karakterlerine adaptasyon denir.” Aşağıdakilerden hangisi bir adaptasyon örneği değildir?

A
Develerin hörgüçlü olması
B
Bukalemunun renk değiştirmesi
C
Çuha çiçeğinin farklı sıcaklıklarda değişik renklerde açması
D
Nemli bölge bitkilerinin geniş yapraklı olması
Soru 16
Canlıların yaşadıkları çevreye uyum sağlayabilmek için gerçekleştirdikleri her türlü değişimlere ne ad verilir?

A
Adaptasyon
B
Mutasyon
C
Modifikasyon
D
Seleksiyon
Soru 17
DNA molekülü ile ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Dört çeşit nükleotitten oluşur.
B
Çift iplikli, kendini eşleyebilen bir moleküldür.
C
İki ipliğini bir arada, bazlar arasında kurulan zayıf hidrojen bağları tutar.
D
Her nükleotitinde bir tane riboz şekeri bulunur.
Soru 18
Bitki hücresinde bulunan organellerden hangisinde RNA bulunmaz?

A
mitokondri
B
kloroplast
C
ribozom
D
çekirdek
Soru 19
Radyasyon, kimyasal maddeler, katkı maddeleri, yüksek sıcaklık genlerin yapısını değiştirir. Bu tür değişikliklere ne ad verilir?

A
Modifikasyon
B
Adaptasyon
C
Mutasyon
D
Seleksiyon
Soru 20
Canlıların üreme hücrelerinde n sayıda (yani tek sayıda) kromozom bulunur. n sayıda kromozom içeren hücrelere ne ad verilir?

A
Prokaryot hücre
B
diploit hücre
C
homolog hücre
D
haploit hücre
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön


 

 

Soru 1
Yapısındaki toplam nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülünde aşağıdakilerden hangisi hesaplanamaz?
A) toplam pürin bazı sayısı
B) toplam deoksiriboz şekeri sayısı
C) toplam fosforik asit sayısı
D) toplam hidrojen bağı sayısı
Soru 2
Biri anneden biri babadan gelen şekil ve büyüklük bakımından aynı olan ve aynı karaktere etki eden kromozomlara ne denir?
A) Homolog kromozom
B) Metasentrik kromozom
C) Akrosentrik kromozom
D) Submetasentrik kromozom
Soru 3
Canlılara ait saç rengi, göz rengi, cinsiyet gibi kalıtsal bilgilerin anne babadan yavrulara aktarılmasını sağlayan (taşıyan) yapılara ne denir?
A) Kromozom
B) Gen
C) DNA
D) Hücre
Soru 4
Kromozomlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kromozomlar hücre çekirdeğinde yer alırlar. Çekirdeği bulunmayan hücrelerde kromozomlar sitoplazma içerisine dağılmış halde bulunurlar.
B) Kromozomların şekli, büyüklüğü ve sayısı canlı türlerinde farklı ve sabittir. Yani aynı türe ait tüm canlılarda aynı sayıda kromozom bulunur.
C) İnsanda 46 kromozom varken, köpekte 78, eğrelti otu bitkisinde 500 kromozom vardır.
D) Benzer şekilde Fakat insan köpeğe ve eğrelti otu bitkisine göre daha gelişmiş bir canlıdır. O halde;kromozom sayısı ile canlıların gelişmişlik düzeyi arasında hiçbir ilişki vardır.
Soru 5
8000 nükleotitten oluşan bir DNA molekülündeki adenin nükleotitleri sayısı, 1500 olduğuna göre bu DNA molekülündeki T/C oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3 /5
B) 1 /5
C) 2/ 5
D) 4 /5
Soru 6
Kromozomlar üzerinde yer alan ve canlının özelliklerinin nesilden nesile taşınmasını sağlayan ipliksi yapıdaki kalıtım molekülüne ne ad verilir?
A) DRN
B) DNA
C) Nükleik Asit
D) RNA
Soru 7
DNA sentezi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Sentezinde iki çeşit beş karbonlu şeker kullanılır.
B) Sentezinde dört çeşit nükleotit kullanılır.
C) DNA kendini sadece hücre bölüneceği zaman eşler.
D) DNA kendini eşleyeceği zaman, hidrojen bağlarının kopması ile DNA’nın iki ipliği birbirinden ayrılır.
Soru 8
Yapısındaki deoksiriboz şekeri sayısı bilinen bir DNA molekülünde aşağıdakilerden hangisi hesaplanamaz?
A) toplam pirimidin baz sayısı
B) hidrojen bağı sayısı
C) toplam nükleotit sayısı
D) toplam fosforik asit sayısı
Soru 9
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Canlılardaki üreme hücrelerinde bulunan kromozom sayısı vücut hücrelerindeki kromozom sayısının iki katı kadardır.
B) Canlılarda iki çeşit hücre vardır. Bunlar vücut hücresi ve üreme hücresidir.
C) Canlıların vücut hücrelerindeki kromozomların yarısı(n) anneden, diğer yarısı(n) da babadan gelir.
D) Kromozom sayısı canlıdaki hücre çeşidine göre farklılık gösterir.
Soru 10
DNA ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) DNA üzerinde kalıtsal özelliklere etki eden genler bulunur.
B) Genler denükleotid adı verilen moleküllerden oluşur
C) DNA hücre çekirdeğinde kromozomların yapısında bulunur.
D) DNA kromozomlar ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşur.
Soru 11
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Çekirdek içerisindeki en karmaşık başka bir deyişle en büyük yapı kromozomdur.
B) Canlıların en küçük yapı birimi olan hücrenin yönetim merkezi çekirdektir.
C) Sitoplazma DNA ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşur.
D) Çekirdek içerisinde de hücrenin yönetimini gerçekleştiren, canlıya ait kalıtsal bilgileri taşıyan yapılar yer alır.
Soru 12
“Çevre şartlarının değişmesi sonucu ortaya çıkarlar ve kalıtsal değişikliğe neden olmazlar. Yani nesilden nesile aktarılmazlar. Çevre koşulları (ısı, sıcaklık, besin) bazı genlerin çalışmasını değiştirebilir. Bundan dolayı ortam koşulları eski haline dönünce canlıda eski haline döner veya oluşan karakter yavru bireylere aktarılmaz.”Yukarıdaki anlatım aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Adaptasyon
B) Seleksiyon
C) Mutasyon
D) Modifikasyon
Soru 13
Homolog kromozom içeren 2n sayıda (yani çift sayıda) kromozom bulunan hücrelere ne ad verilir?
A) homolog hücre
B) diploit hücre
C) haploit hücre
D) Prokaryot hücre
Soru 14
2400 nükleotitten oluşan bir DNA molekülündeki adenin nükleotit sayısı sitozinlerin üç katı kadar olduğuna göre, bu DNA molekülündeki timin nükleotitleri sayısı nedir?
A) 900
B) 600
C) 1200
D) 300
Soru 15
“Bir canlı türünün bütün bireylerinde görülen, canlının yaşama şansını arttıran, ortama uyumunu sağlayan kazanılmış kalıtsal karakterlerine adaptasyon denir.” Aşağıdakilerden hangisi bir adaptasyon örneği değildir?
A) Develerin hörgüçlü olması
B) Bukalemunun renk değiştirmesi
C) Çuha çiçeğinin farklı sıcaklıklarda değişik renklerde açması
D) Nemli bölge bitkilerinin geniş yapraklı olması
Soru 16
Canlıların yaşadıkları çevreye uyum sağlayabilmek için gerçekleştirdikleri her türlü değişimlere ne ad verilir?
A) Adaptasyon
B) Mutasyon
C) Modifikasyon
D) Seleksiyon
Soru 17
DNA molekülü ile ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Dört çeşit nükleotitten oluşur.
B) Çift iplikli, kendini eşleyebilen bir moleküldür.
C) İki ipliğini bir arada, bazlar arasında kurulan zayıf hidrojen bağları tutar.
D) Her nükleotitinde bir tane riboz şekeri bulunur.
Soru 18
Bitki hücresinde bulunan organellerden hangisinde RNA bulunmaz?
A) mitokondri
B) kloroplast
C) ribozom
D) çekirdek
Soru 19
Radyasyon, kimyasal maddeler, katkı maddeleri, yüksek sıcaklık genlerin yapısını değiştirir. Bu tür değişikliklere ne ad verilir?
A) Modifikasyon
B) Adaptasyon
C) Mutasyon
D) Seleksiyon
Soru 20
Canlıların üreme hücrelerinde n sayıda (yani tek sayıda) kromozom bulunur. n sayıda kromozom içeren hücrelere ne ad verilir?
A) Prokaryot hücre
B) diploit hücre
C) homolog hücre
D) haploit hücre