8.Sınıf İklim ve Hava Hareketleri Test

15 Kasım 2020 0 By testimiz.com

8.Sınıf İklim ve Hava Hareketleri

Test Çöz

 

Soru 1
“Great Lakes (Grit Leyks) Bölgesi’nin tarihinde ilk kez yaşanan aşırı soğuk hava 5 gölün donmasına neden oldu. Bir yük gemisi bu göllerden biri olan Erie (Eri) Gölü’nde suyun donması sonucu sıkışıp kaldı.” Bu olay hangi mevsimde görülebilir?
A) Sonbahar
B) Kış
C) İlkbahar
D) Yaz
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İklim bilimi, günlük değişken hava olaylarını inceler.
B) Dünya’nın Güneş etrafında dolanımı ve eksen eğikliği, mevsimleri oluşturur.
C) Hava olayları, yeryüzü şekillerinin oluşumunda etkilidir.
D) İklim değişiklikleri canlı sağlığını olumsuz etkiler.
Soru 3
Yüksek hava basıncı aşağıdaki durumların hangisinde görülür?
A) İklim değişikliklerinde
B) Yüksek sıcaklıklarda
C) Mevsim geçişlerinde
D) Düşük sıcaklıklarda
Soru 4
Yerle temas eden hava içindeki su buharının yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A) Yağmur
B) Tipi
C) Sis
D) Kar
Soru 5
“Kar” nasıl oluşur?
A) Bulutlardaki su damlacıkları, soğuk havanın etkisiyle kristalleşerek kar oluşur.
B) Sıcak havanın etkisiyle yeryüzünde buharlaşan su, yükseklere doğru çıktıkça soğuk hava ile karşılaşarak yoğuşur ve kar oluşur.
C) Hava içindeki su buharının yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucu kar oluşur.
D) Havanın içindeki soğumuş su damlacıkları soğuk hava ile karşılaşınca aniden donmasıyla.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisine “klimatolog” denir?
A) Bitki bilimci
B) Uzay bilimci
C) Meteoroloji uzmanı
D) İklim bilimci
Soru 7
21 Haziran tarihinde gerçekleşen olaydan hangisi yanlış verilmiştir?
A) Güney Yarım Küre’de ise sonbahar mevsiminin başlangıcı (ekinoks)dır.
B) Güneş ışınları öğle vakti, Ekvator’un 23derece 27 dakika kuzeyindeki Yengeç dönencesine dik açıyla düşer.
C) Yıllık hareket sırasında Dünya’nın 21 Haziran günü geldiği konumda, Kuzey Yarım Küre Güneş’e dönüktür.
D) Bu tarih Kuzey Yarım Küre için yaz mevsiminin başlangıcı yani yaz gün dönümü (solstis)dür.
Soru 8
– Kuzey Yarım Kürede Yaz başlangıcıdır.

– En uzun gündüz yaşanır.

– Kuzey Kutup Dairesi’nde 24 saat gündüz yaşanır.

– Kuzey Kutup Çemberi tamamen aydınlıktır.

– Güneş ışınları en büyük açıyla düşer.

– Öğle vakti, yıl içinde en kısa gölge oluşur.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?

 

A) 23 Eylül
B) 21 Haziran
C) 21 Mart
D) 21 Aralık
Soru 9
Soğuk ilkbahar ve sonbahar gecelerinde havadaki su buharı yeryüzündeki toprak ve bitkiler üzerinde kristaller oluşturur. Buna ne ad verilir?
A) Kırağı
B) Tipi
C) Çiğ
D) Sis
Soru 10
Bir yerde uzun bir süre gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgâr, yağış, yağış şekli gibi olayların ortalamasına ne denir?
A) Hava durumu
B) Mevsim
C) İklim
D) Yağış durumu
Soru 11
“Sıcak havanın etkisiyle yeryüzünde buharlaşan su, yükseklere doğru çıktıkça soğuk hava ile karşılaşarak yoğuşur ve küçük su damlacıkları hâline gelir. Gökyüzünde birleşip büyüyen bu su damlacıkları ağırlaşarak yeryüzüne iner.” Yukarıdaki anlatıma göre aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A) Dolu
B) Yağmur
C) Sis
D) Kar
Soru 12
– Güney Yarım Küre Yaz başlangıcıdır. – En uzun gündüz yaşanır. – Güney Kutup Dairesi’nde 24 saat gündüz yaşanır. – Güney Kutup Çemberi tamamen aydınlıktır. – Güneş ışınları en büyük açıyla düşer. – Öğle vakti, yıl içinde en kısa gölge oluşur. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 21 Haziran
B) 21 Aralık
C) 23 Eylül
D) 21 Mart
Soru 13
“Nem, yeryüzündeki canlıların terlemesi ve suların buharlaşması ile havaya katılan su buharı miktarıdır.” Buna göre nem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yüksek basınç alanlarında nem fazladır.
B) Havadaki nem nemölçer ile ölçülür.
C) Sıcaklık arttıkça buharlaşma ve terleme artacağından nem de artar.
D) Soğuk günlerde havanın nemi düşük, sıcak günlerde ise yüksektir.
Soru 14
Atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleri ile inceleyen, bu hava olaylarının canlılar ve Dünya açısından doğuracağı sonuçları araştıran bilim dalına ne denir?
A) Biyoloji
B) Meteoroloji
C) Astroloji
D) Arkeoloji
Soru 15
– Güney Yarım Kürede Kış başlangıcıdır.

– En uzun gece yaşanır.

– Güney Kutup Dairesi’nde 24 saat gece yaşanır.

– Güney Kutup Çemberi tamamen karanlıktır.

– Güneş ışınları en küçük açıyla düşer.

– Öğle vakti, yıl içinde en uzun gölge oluşur.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 21 Haziran
B) 23 Eylül
C) 21 Aralık
D) 21 Mart
Soru 16
Sıcaklığın yükselmesi ile hava moleküllerinin hareketi artar. Artan hareketle moleküller birbirinden uzaklaşır. Bu nedenle aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A) Yüksek hava basıncı.
B) Alçak hava basıncı.
C) Basınç farkı.
D) Sıcaklık farkı.
Soru 17
21 Aralık tarihi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bu tarih Güney Yarım Küre için yaz mevsiminin başlangıcı yani yaz gün dönümü (solstis)dür.
B) Kuzey Yarım Küre’de ise kış mevsiminin başlangıcı yani kış gün dönümü (solstis)dür.
C) 21 Aralık günü Dünya’nın Kuzey Yarım Küresi Güneş’e dönüktür.
D) Güneş ışınları öğle vakti, Ekvator’un 23 derece 27 dakika güneyindeki Oğlak dönencesine dik açıyla düşer.
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi iklimin özelliklerinden birisi değildir?
A) Bu konuda incelemeler yapan bilim dalı klimatolojidir.
B) Geniş bir bölgede, uzun yıllar devam eden atmosfer olaylarının ortalamasıdır.
C) Günlük, değişken atmosfer olaylarını inceler.
D) Değişkenlik azdır.
Soru 19
“Rüzgâr bazen yavaş, bazen de şiddetli ve zarar verici şekilde esebilir. Farklı şiddette esen rüzgârlar fırtına, kasırga, tayfun ve hortum gibi yeni adlar alır. Yüksek hızlara ulaşabilen bu tür rüzgârlar yaşamı ve çevreyi olumsuz etkileyebilir.” Rüzgarın oluşumunda aşağıdakilerden hangisi etkilidir?
A) Rüzgârın oluşum nedeni havadaki basınç farkıdır.
B) Rüzgârın oluşum nedeni iklim değişikliğidir.
C) Rüzgârın oluşum nedeni dünyanın hareketlerinin bir sonucudur.
D) Rüzgârın oluşum nedeni havadaki nem faktörüdür.
Soru 20
Hava durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bu konuda incelemeler yapan bilim dalı meteorolojidir.
B) Günlük, değişken atmosfer olaylarını inceler.
C) Bu konuda incelemeler yapan bilim dalı klimatolojidir.
D) Dar bir alanda, kısa süre içinde görülen atmosfer olaylarıdır.