8.Sınıf Kalıtım ile İlgili Kavramlar Test

11 Kasım 2022 0 By testimiz.com

8.Sınıf Kalıtım ile İlgili Kavramlar

Test Çöz

Soru 1
Genotipte bir çekinik veya bir baskın gen yan yana olduğunda bu genlere ne ad verilir?
A) çekinik gen
B) fenotip
C) heterozigot
D) homozigot
Soru 2
Genotipte iki çekinik veya iki baskın gen yan yana olduğunda bu genlere ne ad verilir?
A) fenotip
B) çekinik gen
C) heterozigot
D) homozigot
Soru 3
Cinsiyet kromozomunun aktarılması sırasında dişiden sadece X kromozomu aktarılırken erkekten X veya Y kromozomu aktarıldığı bilinmektedir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Çocuğun cinsiyetinin anneden gelen kromozomlarında aynı oranda etkili olduğu söylenebilir.
B) Çocuğun cinsiyetini oluşumunda eşey hücrelerinin etkisi yoktur.
C) Çocuğun cinsiyetinin belirlenmesinde anne ve babadan gelen kromozomlar aynı oranda etkilidir.
D) Çocuğun cinsiyetini belirlemede babadan gelen eşey kromozomu etkilidir.
Soru 4
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Genlerle taşınan ve dölden döle aktarılabilen hastalıklara kalıtsal hastalıklar adı verilir.
B) Hastalık geni taşımalarına rağmen bazı insanlar hasta olmayabilir. Hem sağlam gene hem hastalık genine sahip olan bu bireylere taşıyıcı adı verilir.
C) Akraba evliliği yapanlarda taşıyıcı bireylerin yan yana gelmesi ve hasta birey oluşturması ihtimali oldukça düşüktür.
D) Akrabalık derecesi arttıkça hastalığın ortaya çıkma ihtimali o kadar artar. Akraba olmayan iki bireyin aynı hastalık genini taşıma ve hasta birey oluşturma olasılığı ise daha düşüktür.
Soru 5
“Canlılar, sahip oldukları özelliklere ait bilgileri DNA üzerindeki genlerinde taşır. Derinizin rengi, kirpiklerinizin uzunluğu, parmaklarınızın şekli gibi özelliklerin her biri genler tarafından belirlenir. Hücrelerinizde binlerce gen bulunur. Genler, harflerle sembolize edilir.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A) Mutasyon
B) Modifikasyon
C) Adaptasyon
D) Kalıtım
Soru 6
Bezelyelerde yuvarlak tohum, baskın genlerle; buruşuk tohum, çekinik genlerle taşınır. Heterozigot yuvarlak tohumlu bir bezelye ile buruşuk tohumlu bir bezelye çaprazlandığında oluşan döllerin genotip olma oranı hangisidir?
A) % 75
B) % 50
C) % 10
D) % 100
Soru 7
Canlılarda genotip ve çevresel etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan özelliklere ne ad verilir?
A) çekinik gen
B) fenotip
C) homozigot
D) heterozigot
Soru 8
Canlıların sahip olduğu gen yapısına ne ad verilir?
A) heterozigot
B) fenotip
C) genotip
D) homozigot
Soru 9
“Bezelyelerde görülen karakter aktarım şekli diğer canlılarda da benzerlik gösterir. Dil yuvarlama, göz rengi, kıvırcık ya da düz saçlı olma gibi özelliklerin aktarımı tıpkı bezelyelerdeki gibi gerçekleşir. Dişi ve erkek bireylerin vücut yapıları arasında bazı farklılıklar vardır. Bunun nedeninin dişi ve erkek bireylerin farklı eşey kromozomlar taşır.” Yukarıdaki anlatıma göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Erkeklerin taşıdığı Y kromozomu yavrunun erkek olmasını belirler.
B) Döllenme sırasında anne ve babadan gelen birer eşey kromozomu yan yana gelerek yavrunun cinsiyetini belirler.
C) Üreme hücrelerinde bulunan X kromozomunun cinsiyet belirlemeye etkisi yoktur.
D) Dişilerin taşıdıkları eşey kromozomları XX, erkeklerin ise XY şeklindedir.
Soru 10
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Çekinik bir gen sadece homozigot durumdayken taşıdığı özelliği fenotipte gösterir.
B) İki baskın bir çekinik gen yan yana olduğunda melez döl oluşur.
C) Genotipte iki çekinik veya iki baskın gen yan yana olduğunda bu genlere saf döl denir.
D) Baskın bir gen homozigot ya da heterozigot durumda olduğunda fenotipte etkisini gösterir.
Soru 11
Kalıtım ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Canlının dış görünüşüne fenotip denir.
B) Çekinik gen, genotipte etkisini ancak homozigot halde gösteren gendir.
C) Genotip, canlının taşıdığı genlerdir.
D) Baskın gen, fenotipte etkisini her zaman gösteren gendir.
Soru 12
“Bezelyelerde mor renk çiçek geninin beyaz renkli çiçek genine baskın olduğu bilinmektedir. Mor ve beyaz çiçekli iki bezelyenin çaprazlaması sonucu hem mor hem beyaz çiçekli bezelyelerin oluştuğu gözleniyor.” Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Mor renkli bezelyeler Mm fenotipindedir.
B) % 50 mor çiçekli, %50 beyaz çiçekli bezelyeler oluşur.
C) Yeni oluşan bezelyeler arasında mm genotipinde beyaz çiçekler gözlemlendiğine göre bu çiçekler anneden ve babadan m geni almışlardır.
D) Elde edilen bilgilere göre mor renkli ata Mm, beyaz renki ata mm genotipindedir.