8.Sınıf Fen Bilimleri Kalıtım Konu Testi

15 Ekim 2020 1 Yazar: testimiz.com

 

8.Sınıf Kalıtım

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf Kalıtım

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

“Canlılar, sahip oldukları özelliklere ait bilgileri DNA üzerindeki genlerinde taşır. Derinizin rengi, kirpiklerinizin uzunluğu, parmaklarınızın şekli gibi özelliklerin her biri genler tarafından belirlenir. Hücrelerinizde binlerce gen bulunur. Genler, harflerle sembolize edilir.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
Canlıların sahip olduğu gen yapısına ne ad verilir?
Canlılarda genotip ve çevresel etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan özelliklere ne ad verilir?
Genotipte iki çekinik veya iki baskın gen yan yana olduğunda bu genlere ne ad verilir?
Genotipte bir çekinik veya bir baskın gen yan yana olduğunda bu genlere ne ad verilir?
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Bezelyelerde yuvarlak tohum, baskın genlerle; buruşuk tohum, çekinik genlerle taşınır. Heterozigot yuvarlak tohumlu bir bezelye ile buruşuk tohumlu bir bezelye çaprazlandığında oluşan döllerin genotip olma oranı hangisidir?
Kalıtım ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
“Bezelyelerde mor renk çiçek geninin beyaz renkli çiçek genine baskın olduğu bilinmektedir. Mor ve beyaz çiçekli iki bezelyenin çaprazlaması sonucu hem mor hem beyaz çiçekli bezelyelerin oluştuğu gözleniyor.” Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
“Bezelyelerde görülen karakter aktarım şekli diğer canlılarda da benzerlik gösterir. Dil yuvarlama, göz rengi, kıvırcık ya da düz saçlı olma gibi özelliklerin aktarımı tıpkı bezelyelerdeki gibi gerçekleşir. Dişi ve erkek bireylerin vücut yapıları arasında bazı farklılıklar vardır. Bunun nedeninin dişi ve erkek bireylerin farklı eşey kromozomlar taşır.” Yukarıdaki anlatıma göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cinsiyet kromozomunun aktarılması sırasında dişiden sadece X kromozomu aktarılırken erkekten X veya Y kromozomu aktarıldığı bilinmektedir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
400 nükleotidden oluşan DNA zincirinde 100 Adenin nükleotid vardır. Buna göre Sitozin nükleotid sayısı kaçtır?
DNA parçalandığında aşağıdakilerden hangisi meydana  gelmez?
Aşağıdakilerden hangisi bir DNA molekülünün parçası değildir?
Hücrelerde kalıtsal karakterin taşındığı yer için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal bir karakter değildir?
Meydana gelen yavrularda 3/4 oranında dominant karakter görülüyorsa anne – babanın genotipi aşağıdakilerden hangisidir?
I-Renk körlüğü

 II-Orak hücreli anemi

 III-Down sendromu

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri genetik hastalıklardandır?  

Kanın pıhtılaşmaması sonucu oluşan genetik hastalık aşağıdakilerden hangisidir?