8.Sınıf Fen Bilimleri Katı ve Sıvı Basıncı Konu Testi

15 Kasım 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?
A) Bar
B) Pa
C) Joule
D) Atmosfer
Soru 2
-Ördekler, tavuklara göre bataklıkta daha rahat yürüyebilirler.
-paletli iş makineleri yumuşak zeminlerde tekerli iş makinalarına göre daha rahat çalışabilirler.
-karda, kar paletleriyle yürümek ayakkabılarla yürümekten kolaydır.
Yukarıdaki olaylar hangi ilke ile açıklanabilir?
A) Bir yüzeye etki uygulandığında yüzey de ters yönde tepki uygular.
B) Yüzey alanının büyütülmesi sürtünme kuvvetini azaltır.
C) Basıncın artması bir cismin zemine batıcılığını azaltır.
D) Kuvvet uygulanan bir yüzeyin alanı büyüdükçe basınç azalır.
Soru 3
Açık hava basıncının 2,25 atmosfer olduğu yerde basınç kaç cm-hg’ye eşit olur?
A) 76
B) 171
C) 38
D) 33,8
Soru 4
Havada 150 N,sivi içinde 90 N gelen bİr cisme sivi tarafindan uygulanan kaldirma kuvvetİ kaç Newtondur?
A) 70
B) 60
C) 90
D) 150
Soru 5
Hangisi basınçla ilgili bir terim değildir?
A) Atm
B) N/m
C) Pascal
D) Dyn/cm2
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi ile açık hava basıncı ölçülür?
A) Barometre
B) Termometre
C) Higrometre
D) Manometre
Soru 7
Tek ayağının üzerinde duran bir öğrenci diğer ayağınıda yere koyarsa basınç ve ağırlık nasıl etkilenir?
A) Basınç artar, ağırlık azalır.
B) Basınç aynı kalır, ağırlık azalır.
C) Basınç azalır, ağırlık artar.
D) Basınç azalır, ağırlık aynı kalır.
Soru 8
Açık hava basıncı olmasaydı aşağıdaki olayların hangisiya da hangileri gerçekleşmezdi?
I. enjektördeki aşının koldan vücuda geçirilmesi
II. kuyudaki suyun tulumbayla yukarı çıkarılması
III. hareket halindeki otomobilin frenine basıldığında hızının azalması
A) Yalnız II
B) II ve III
C) I ve III
D) Yalnız I
Soru 9
Bir su cenderesinde büyük pistonun yüzeyi küçük pistonun yüzeyinin 10 katıdır. buna göre 40 N ‘luk bir kuvvetle hangisi kaldırılamaz?
A) 400 N’luk motorsiklet
B) 250 N’luk masa
C) 300 N’luk çocuk
D) 450 N’luk koyun
Soru 10
Özkütlesi 3gr/cm3 olan sıvı ile dolu olan bir kap 150 gr geliyor.Aynı kap özkütlesi 2gr/cm3 olan sıvı ile dolunca 100gr geliyor.Kap su ile dolunca kaçgram olur?(suyun özkütlesi 1gr/cm3 tür.)
A) 40
B) 125
C) 60
D) 50
Soru 11
Taban alanı 1.2 m2 olan bir cismin yaptığı basınç 400 Pa’dır. cismin ağırlığı kaç N’dur?
A) 600
B) 300
C) 480
D) 200
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisindeki amaç katılarda basıncı azaltmaktır?
A) Bıçağın keskin tarafının ince olması
B) Kar araçlarının paletli olması
C) Toplu iğnenin ucunun sivri olması
D) Vidaların ucunun sivri olması
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi açık hava basıncının varlığını ispatlayan belirti değildir?
A) Teneke kutunun, içindeki hava boşaltılınca büzülmesi
B) Pipetle meyve suyu İçerken pipetin sıvı İle dolması
C) Lastik kısmi sıkıştırılmıştır damlalığın sıvı İle dolması
D) Denizlerin yükselmesi ve alçalması
Soru 14
Havada yükselen bir balonun patlamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balonun içindeki gazın ısınması
B) Balondaki gazın havadan hafif olması
C) Yükseklere çıkıldığında açık hava basıncının azalması
D) Yükseklere çıkıldığında açık hava basıncının artması
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa torricelli deneyindeki aynı sonuç elde edilemez?
A) Borunun boyunu uzatmak
B) Boruyu sola doğru eğmek
C) Boruyu sağa doğru eğmek
D) Deneyi başka bir yerde yapmak
Soru 16
Çivinin yapılma amacı aşağıdaki cisimlerden hangisinin yapılma amacıyla aynı değildir?
A) Kar ayakkabısı
B) çatal
C) İğne
D) Bıçak
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi acık hava basıncını ölçer?
A) Dinomometre
B) Termometre
C) Barometre
D) Manometre
Soru 18
Hava cisimler üzerine,her doğrultuda basınç uygulamaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu basıncın nedenlerinden değildir?
A) Havanın hacminin olması
B) Havanın akıcı olması
C) Havanın ağırlığının olması
D) Havanın hareketli olması
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa torricelli deneyindeki aynı sonuç elde edilemez?
A) Boruyu sola doğru eğmek
B) Deneyi başka bir yerde yapmak
C) Boruyu sağa doğru eğmek
D) Borunun boyunu uzatmak
Soru 20
Taban alanı 30S olan cisim ters çevriliyor. Ters çevrilince alta gelen yüzeyin taban alanı 20S oluyor.I. ve II. durumların basınçlarının karşılaştırması (bilgi yelpazesi) yapıldığında oranın 4/6 olduğu bilindiğine göre bu olayla ilgili hangisi doğrudur?
A) Cismin taban alanı küçüldüğü ve ağırlık değişmediği için basınç artmıştır.
B) Cisim ters çevrilince ağırlığı artar.
C) Cismin basıncının değişmesinin nedeni yerçekimi kuvvetidir.
D) Bu cismin ağırlığı kesin olarak 600’dür