8.Sınıf Mutasyon ile Modifkasyon Arasındaki Farklar Test

4 Ekim 2023 1 By testimiz.com

8.Sınıf Mutasyon ile Modifkasyon Arasındaki Farklar

Test Çöz

 
Soru 1
Kalıtsal olma ve genlerin yapısında bir değişikliğe neden olma hangisinin bir özelliğidir?
A) Adaptasyon
B) Substitüsyon
C) Modifikasyon
D) Mutasyon
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi genlerin yapısında değil, sadece işleyişinde bir değişikliğe neden olur?
A) Substitüsyon
B) Modifikasyon
C) Mutasyon
D) Adaptasyon
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi mutasyona neden olan mutajenlerdendir?
A) X ışınları
B) Hepsi
C) Kimyasal maddeler
D) Radyasyon
Soru 4
Çevresel etkenlerin bazıları genlerin yapısını değil, genlerin fenotip üzerine etkisini değiştirir. Sadece dış görünüşü etkileyen ve kalıtsal olmayan bu değişimlere ne ad verilir?
A) Modifikasyon
B) Mutasyon
C) Substitüsyon
D) Adaptasyon
Soru 5
Çevresel olayların bazıları, canlıların hem dış görünüşünü hem genetik yapısını etkileyebilir. Çevresel etkilerle canlının DNA’sında meydana gelen değişimlere ne ad verilir?
A) Mutasyon
B) Modifikasyon
C) Substitüsyon
D) Adaptasyon
Soru 6
“Bir anne adayının özellikle hamileliğinin ilk aylarında röntgen flmi çektirmesi doğacak bebeğin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Çünkü röntgen sırasında yayılan radyasyon, bebeğe zarar verebilir. Bunun sonucunda bebek sakat ya da ölü doğabilir. Bu nedenle uzmanlar hamileliğin özellikle ilk üç ayında röntgen çektirilmesini uygun görmemektedir.”Bu anlatıma göre sık radyasyona maruz kalan annenin bebeğinde aşağıdakilerden hangisi görülebilir?
A) Modifikasyon
B) Mutasyon
C) Substitüsyon
D) Adaptasyon
Soru 7
Mutasyon ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bütün mutasyonlar DNA’nın yapısında bir değişikliğe neden olur.
B) Bazı mutasyonlar yararlı olabilir.
C) Bütün mutasyonlar kalıtsaldır.
D) Çevresel bir faktör etkisi ile meydana gelir.
Soru 8
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Modifkasyona neden olan etken ortadan kalkınca canlı eski hâline geri döner.
B) Modifkasyonların hiçbiri kalıtsal değildir.
C) Genlerin işleyişinde meydana gelen değişimlerdir.
D) Üreme hücrelerinde meydana gelen modifikasyon kalıtsaldır.
Soru 9
Mutasyonla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Üreme hücrelerinde görülen mutasyon kalıtsal iken vücut hücrelerinde görülen mutasyon kalıtsal değildir.
B) İşlenmiş besinlerdeki katkı maddeleri, bazı kimyasal maddeler, hava ve su kirliliği de mutasyona neden olabilir.
C) Mutasyonlar, her zaman canlılarda olumsuz etkiler oluşturur.
D) Güneş’ten gelen zararlı ışınlar, mutasyona yol açarak cilt kanserine neden olabilir.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, mutasyon ve modifikasyon için ortak özelliktir?
A) Genlerin yapısında bir değişikliğe neden olma
B) Kalıtsal olma
C) Genlerin işleyişinde bir değişikliğe neden olma
D) Bireyin fenotipinde bir değişikliğe neden olma
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi modifikasyona örnek oluşturmaz?
A) Çuha bitkisinin çiçeğinde sıcaklığın etkisiyle değişmesi.
B) Ağırlık kaldırarak antrenman yapan sporcunun kol kasları bir süre sonra güçlenmesi.
C) Bir bebeğin altı parmaklı doğması.
D) Yazın güneşin altında fazla kaldığınızda teninizin rengi koyulaşması.
Soru 12
Aşağıda verilenlerden hangisi, bir modifikasyon örneği değildir?
A) Kutup ayılarının beyaz renkli olması
B) Çalıştırılan kasların gelişerek kuvvetlenmesi
C) Güneşte tenimizin bronzlaşması
D) Arı sütü ile beslenen larvadan kraliçe arının, çiçek tozu ile beslenen larvalardan işçi arıların gelişmesi