8.Sınıf Periyodik Sistemin Tarihi Gelişimi Testimiz

15 Aralık 2021 0 By testimiz.com

8.Sınıf Periyodik Sistemin Tarihi Gelişimi

Soru 1
Periyodik sistemde soldan sağa gidildikçe aşağıdakilerden hangisi azalır?
A) Periyot numarası
B) Atom çapı
C) Grup numarası
D) Elektron sayısı
Soru 2
Periyodik sistemde yatay sıralara ne ad verilir?
A) Periyot
B) Grup
C) Satır
D) Sütun
Soru 3
Aşağıdaki elementlerden hangileri periyodik sistemde benzer kimyasal özellik gösterirler?
A) T ve K
B) B ve S
C) B ve K
D) M ve H
Soru 4
Periyodik sistemin 2. periyodunda bulunan elementler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Katman sayıları aynıdır.
B) 8 element bulunur.
C) Metal ile başlar soy gaz ile biter.
D) Değerlik elektron sayıları aynıdır.
Soru 5
Periyodik sisteme en son şeklini bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Johann Döbereiner
B) Beguyer De Chancourtois
C) Dimitri Mendeleyev
D) Glenn Seaborg
Soru 6
Aşağıda periyot ve grup numaraları verilen elementlerin atom numarası en büyük olan hangisidir?
A) 3.periyot 2A grubu
B) 1.periyot 8A grubu
C) 2.periyot 4A grubu
D) 2.periyot 3A grubu
Soru 7
Periyodik sistemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Her gurupta 7 periyot vardır.
B) Periyodik sistemde elementleri artan atom ağırlığına göre sıralanmıştır.
C) Periyodik sistemde benzer kimyasal özellik gösteren elementler aynı periyottadır.
D) Periyodik sistemde 7 periyot, 18 grup bulunur.
Soru 8
Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi elekentleri atom kütlesi artışına göre yatay bir sıra hâlinde dizerek günümüzde kullanılan periyodik sistemin oluşumuna en büyük katkı sağlamıştır?
A) Henry Moseley
B) John Newlands
C) Wolfgang Döbereiner
D) Dimitri Mendeleyev
Soru 9
Periyodik sistemde aşağıdakilerden hangisi aşağıya ve sağa doğru artarak sıralanır?
A) Atom hacmi
B) Metalik özellik
C) Ametalik özellik
D) Atom numarası
Soru 10
Elementlerin özelliklerini etkileyen faktör kütlleri değilde proton sayıları olrduğunu belirten ve elementlerin atom numarası yani proton sayısına göre sıralayan bilim insanı kimdir?
A) John Newlands
B) Wolfgang Döbereiner
C) Dimitri Mendeleyev
D) Henry Moseley
Soru 11
Elementleri belirli bir düzene koymak için yapılan ilk çalışma aşağıdaki bilim adamlarından hangisi tarafından yapılmıştır?
A) Henry Moseley
B) John Newlands
C) Wolfgang Döbereiner
D) Dimitri Mendeleyev
Soru 12
Elementleri proton sayısına göre sıralayıp günümüzdeki periyodik sistemin temelini atan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Henry Moseley
B) Johann Döbereiner
C) Glenn Seaborg
D) Dimitri Mendeleyev