8.Sınıf Fen Bilimleri Sıvı Basıncı Konu Kazanım Testi

30 Kasım 20211Yazar:testimiz.com

8.Sınıf Fen Bilimleri Sıvı Basıncı

 

8.Sınıf Fen Bilimleri Sıvı Basıncı Testi

TEBRİKLER.

8.Sınıf Fen Bilimleri Sıvı Basıncı Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa torricelli deneyindeki aynı sonuç elde edilemez?
A
Borunun boyunu uzatmak
B
Deneyi başka bir yerde yapmak
C
Boruyu sola doğru eğmek
D
Boruyu sağa doğru eğmek
Soru 2
“Sıvıların, içinde bulundukları kaba ve içerisindeki cisimlere basınç uygulaması gibi atmosfer de ağırlığından dolayı Dünya üzerindeki varlıklara bir kuvvet uygular. Bu kuvvet de cisimler üzerinde basınç oluşturur. Gazların basıncının sebebi katı ve sıvılardakinden biraz faklıdır. Katı ve sıvı cisimlerin basıncını oluşturan kuvvetin kaynağı ağırlıklarıdır. Ancak gazlarda kuvvetin kaynağı ağırlıktan daha çok gaz taneciklerinin içerisinde bulundukları kabın yüzeyine çarpmasıdır.”Bu anlatıma göre aşağıdakilerden hangisi gazların basıncını etkiler?
A
Maddenin cinsi
B
Madde yüzeyi
C
Madde miktarı
D
Madde yapısı
Soru 3
Sıvıların basıncı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Sıvıların akışkandır ve hacim değişimleri(sıkışma miktarı) azdır. Bu durumlardan dolayı sıvılar Blaise Pascal (Bleys Paskal)’a göre farklı bir özelliğe sahiptir.
B
Derinliği(yüksekliği) eşit olan sıvılardan yoğunluğu fazla olanın kap tabanına uyguladığı basınç daha fazladır.
C
Kapalı kaptaki sıvıların herhangi bir noktasına basınç uygulandığında sıvılar bu basıncı her yöne ve eşit büyüklükte iletir.
D
Dalgıçlar sıvı basıncını azaltmak için pürüzlü yüzeye sahip giysiler giyerler.
Soru 4
Sıvıların içerisinde bulunan cisimlere uyguladıkları basınca sıvı basıncı denir. Sıvı basıncını aşağıdakilerden hangisi etkiler?
A
Sıvının rengi
B
Konulduğu kap
C
Sıvının ısısı
D
Sıvının cinsi
Soru 5
Sıvıların basıncı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Kapalı kaptaki sıvıların herhangi bir noktasına basınç uygulandığında sıvılar bu basıncı her yöne ve eşit büyüklükte iletir.
B
Arabalarda hidrolik fren sistemi, emme basma tulumbalar, tamirhanelerde arabaların kaldırılması gibi alanlarda paskal prensibinden yararlanılır.
C
Sıvıların basıncının etkisinden korunmak için dalgıçlar özel giysiler giyerler.
D
Derinliği(yüksekliği) eşit olan sıvılardan yoğunluğu fazla olanın kap tabanına uyguladığı basınç daha azdır.
Soru 6
Sıvıların basıncı bu özellikler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Sıvıların basıncı bu özellikler ile ters orantılıdır.
B
Sıvının yoğunluğu artarsa sıvı basıncı artar, yoğunluk azalırsa sıvı basıncı azalır.
C
Yoğunluğu eşit olan sıvılardan derinliği fazla olanın kap tabanına uyguladığı basınç daha fazladır.
D
Sıvının derinliği artarsa sıvı basıncı artar, derinlik azalırsa sıvı basıncı azalır.
Soru 7
Sıvıların basıncını nasıl hesaplarız?
A
Sıvı Basıncı=Yükseklik (Derinlik) X Yoğunluk
B
Sıvı Basıncı=Yükseklik (Derinlik) / Yoğunluk
C
Sıvı Basıncı=Yükseklik (Derinlik) = Yoğunluk
D
Sıvı Basıncı=Yükseklik (Derinlik) + Yoğunluk
Soru 8
Sıvıların basıncı hangisine bağlı değildir?
A
Sıvının çeşidi
B
Sıvının derinliği
C
Yüzey alanın genişliği
D
Sıvının sıcaklığı
Soru 9
“Kapalı kaptaki sıvıların herhangi bir noktasına basınç uygulandığında sıvılar bu basıncı her yöne ve eşit büyüklükte iletir. Sıvıların bu özelliği Paskal prensibi olarak adlandırılır.”Aşağıdakilerden hangisi sıvıların bu özelliğinin kullanıldığı yerlere örnek oluşturmaz?
A
Tamirhanelerde arabaların kaldırmada kullanılan krikolar,
B
Arabalarda hidrolik fren sistemi,
C
Boru içerisinden suyun geçmesi,
D
Emme basma tulumbalar,
Soru 10
Bir su cenderesinde büyük pistonun yüzeyi küçük pistonun yüzeyinin 10 katıdır. buna göre 40 N 'luk bir kuvvetle hangisi kaldırılamaz?
A
250 N'luk masa
B
450 N'luk koyun
C
400 N'luk motorsiklet
D
300 N'luk çocuk
Soru 11
Sıvıların basıncı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Sıvıların basıncı madde yüzeyinden etkilenmez.
B
Sıvının derinliği artarsa sıvı basıncı artar, derinlik azalırsa sıvı basıncı azalır.
C
Aynı şekilde sıvının yoğunluğu artarsa sıvı basıncı artar, yoğunluk azalırsa sıvı basıncı azalır.
D
Kapalı bir kaptaki sıvının basıncı her yerinde aynıdır.
Soru 12
Özkütlesi 3gr/cm3 olan sıvı ile dolu olan bir kap 150 gr geliyor.Aynı kap özkütlesi 2gr/cm3 olan sıvı ile dolunca 100gr geliyor.Kap su ile dolunca kaç gram olur?(suyun özkütlesi 1gr/cm3 tür.)
A
125
B
40
C
60
D
50
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

Etkileşimli Konu Anlatımı

 

 

“Sıvıların, içinde bulundukları kaba ve içerisindeki cisimlere basınç uygulaması gibi atmosfer de ağırlığından dolayı Dünya üzerindeki varlıklara bir kuvvet uygular. Bu kuvvet de cisimler üzerinde basınç oluşturur. Gazların basıncının sebebi katı ve sıvılardakinden biraz faklıdır. Katı ve sıvı cisimlerin basıncını oluşturan kuvvetin kaynağı ağırlıklarıdır. Ancak gazlarda kuvvetin kaynağı ağırlıktan daha çok gaz taneciklerinin içerisinde bulundukları kabın yüzeyine çarpmasıdır.”Bu anlatıma göre aşağıdakilerden hangisi gazların basıncını etkiler?
Sıvıların basıncı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Sıvıların basıncını nasıl hesaplarız?
“Kapalı kaptaki sıvıların herhangi bir noktasına basınç uygulandığında sıvılar bu basıncı her yöne ve eşit büyüklükte iletir. Sıvıların bu özelliği Paskal prensibi olarak adlandırılır.”Aşağıdakilerden hangisi sıvıların bu özelliğinin kullanıldığı yerlere örnek oluşturmaz?
Sıvıların basıncı hangisine bağlı değildir?
Sıvıların basıncı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Bir su cenderesinde büyük pistonun yüzeyi küçük pistonun yüzeyinin 10 katıdır. buna göre 40 N ‘luk bir kuvvetle hangisi kaldırılamaz?
Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa torricelli deneyindeki aynı sonuç elde edilemez?
Özkütlesi 3gr/cm3 olan sıvı ile dolu olan bir kap 150 gr geliyor.Aynı kap özkütlesi 2gr/cm3 olan sıvı ile dolunca 100gr geliyor.Kap su ile dolunca kaç gram olur?(suyun özkütlesi 1gr/cm3 tür.)
Sıvıların içerisinde bulunan cisimlere uyguladıkları basınca sıvı basıncı denir. Sıvı basıncını aşağıdakilerden hangisi etkiler?
Sıvıların basıncı bu özellikler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Sıvıların basıncı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?