8.Sınıf İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri Konu Testi

17 Kasım 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Devletin ekonomiye müdahale etmesi ve ekonomik açıdan ülkenin kalkınması için planlar hazırlaması hangi ilke ile ilgilidir?
A) Laiklik
B) Milliyetçilik
C) Devletçilik
D) İnkılapçılık
Soru 2
Milli Egemenlik ilkesi Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
A) Cumhuriyetçilik
B) Laiklik
C) İnkılapçılık
D) Milliyetçilik
Soru 3
Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi Milliyetçilik ve Halkçılık ilkesinin bütünleştirir?
A) Laiklik
B) İnkılapçılık
C) Devletçilik
D) Cumhuriyetçilik
Soru 4
Aşağıda verilenlerden hangisi Atatürkçülüğün dayandığı esaslardan birisi değildir?
A) Savaşçılık
B) Bilimsellik
C) Barışçılık
D) Çağdaşlık
Soru 5
Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi kişilerin ve grupların ayrıcalıklarının kaldırılması ve herkesin kanun önünde eşit kabul edilmesini sağlamıştır?
A) Milliyetçilik
B) Devletçilik
C) İnkılapçılık
D) Halkçılık
Soru 6
Atatürk’ün Milliyetçilik ilkesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) yayılmacılık
B) birleştiricilik
C) kaynaştırıcılık
D) köklüdür
Soru 7
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Cumhuriyetçilik ilkesi ile çelişir?
A) Yöneticilerin belirlenmesinde halkın tercihleri göz önünde tutulur.
B) Yöneticiler halka hesap vermek zorundadır.
C) Kişilerin yararı toplum çıkarlarından önemlidir.
D) Devlet yöneticileri seçimle belirlenir
Soru 8
Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi Devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil akla ve bilime dayandırılmasını öngörür?
A) Milliyetçilik
B) Cumhuriyetçilik
C) Halkçılık
D) Laiklik
Soru 9
Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerinin doğal sonucudur?
A) Devletçilik
B) İnkılapçılık
C) Halkçılık
D) Laiklik
Soru 10
Yenilikleri takip etmek ve bu yeniliklere uygun olanlarını benimsemek aşağıdaki ilkelerin hangisi ile ilgili olabilir?
A) Halkçılık
B) Laiklik
C) İnkılapçılık
D) Devletçilik
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisini milliyetçilik ilkesi ile ilgili söyleyemeyiz?
A) Irkçıdır
B) Kaynaştırıcıdır
C) Laiktir
D) Birleştiricidir
Soru 12
Hangi ilke doğrultusunda Türk Medeni Kanunun kabul edilmiş ve Soyadı Kanunu çıkarılmıştır?
A) İnkılapçılık
B) Halkçılık
C) Laiklik
D) Devletçilik