8.Sınıf İnkılap Tarihi Batı Cephesi Konu Testi

17 Kasım 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde olmamıştır?
A) Misak-ı Milli’nin kabulü
B) 1.İnönü savaşı
C) Genelgelerin yayınlanması
D) Kongrelerin toplanması
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin Londra Konferansındaki beklentilerinden birisi değildir?
A) TBMM’yi kabul ettirmek
B) Misakı Milliyi dünyaya duyurmak
C) Yunanlıları oyalamak zaman kazanmak
D) Türkler barış istemiyor propagandasını çürütmek.
Soru 3
İtilaf Devletleri Londra Konferansı’nda Sevr Antlaşması’nı TBMM’ye kabul ettiremeyince amaçlarını silah zoruyla gerçekleştirmek istedi. Bu amaçla aşağıdaki savaşlardan hangisi başlatıldı?
A) Büyük Taarruz
B) Sakarya Meydan Savaşı
C) II.İnönü Savaşı
D) I.İnönü Savaşı
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Paris Konferansının toplanmasını asıl nedenidir?
A) İtalya’nın daha etkili olmasını sağlamak.
B) Batı Anadolu’yu Yunanlılara vermek.
C) Doğu Anadolu’yu İngilizlerin işgal etmesi.
D) Antalya ve Konya’yı Fransızların işgal etmesini sağlamak.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Londra Konferansından İtilaf devletlerinin beklentilerinden birisi değildir?
A) Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığını devam ettirmek.
B) Kapitülasyonları devam ettirmek
C) Yunanlılara toprak kazandırmak.
D) Doğuda bir Ermeni Devleti kurmak
Soru 6
Batı Anadolu’nun Yunanlılar tarafından işgal edilmesi aşağıdaki devletlerden hangisinin işine gelmemiştir?
A) Rusya
B) Fransa
C) İngiltere
D) İtalya
Soru 7
Kuva-i Milliye birliklerinin Yunanlılara karşı başarısız olması sonucu aşağıdaki gelişmelerden hangisi hız kazanmıştır?
A) Düzenli ordunun kurulmasına
B) Geri çekilme
C) TBMM’yi taşıma
D) Kurtuluş Savaşının başlatılmasına
Soru 8
Paris Barış Konferansı’nda Batı Anadolu’nun Yunanlılara verilmesinin temel nedeni hangisidir?
A) Halifelik kurumunu yıkmak istemeleri
B) Yunanistan’ın I. Dünya Savaşı’ndaki üstüm başarıları
C) Rum nüfusunu bu bölgede kullanmak istemeleri
D) Doğu Akdeniz’de güçlü bir devletin varlığını istememeleri
Soru 9
Yunanlılar aşağıdakilerden hangisine dayanarak Batı Anadolu’yu işgale başladılar?
A) Sevr Antlaşması
B) Londra Konferansı
C) Mondros Ateşkes Antlaşması
D) Paris Barış Konferansı
Soru 10
-I.İnönü-TBMM’nin Londra Konferansına davet edilmesi

-II.İnönü-İtalya’nın Anadolu’yu terk etmesi

-Sakarya-Fransa’nın Ankara Antlaşmasını imzalaması

Yukarıdaki gelişmelere bakarak aşağıdakilerin hangisi söylenebilir?
A) Ankara Antlaşması ile Türk –Yunan dostluğu başlamıştır.
B) Anadolu’yu önce Fransızlar terk etmiştir.
C) Londra Konferansından sonra Kurtuluş Savaşı sona ermiştir.
D) Askeri başarılar siyasi gelişmeleri etkilemiştir.
Soru 11
Hangi olaydan sonra İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları artmış ve Londra Konferansı toplanmıştır?
A) Sakarya Meydan Savaşı
B) Büyük Taarruz
C) II.İnönü Zaferi
D) I.İnönü Zaferi
Soru 12
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi I.İnönü Savaşından sonra yaşanmamıştır?
A) Londra Konferansı’nın toplanması
B) Güney Cephesinin kapanması
C) Moskova Antlaşmasının imzalanması
D) İstiklal Marşının kabulü