8.Sınıf İnkılap Tarihi Batı Cephesinde Türk Halkının Mücadelesi Ve Düzenli Ordunun Başarıları Konu Testi

18 Ekim 2020 0 Yazar: testimiz.com

8.Sınıf Batı Cephesinde Türk Halkının Mücadelesi Ve Düzenli Ordunun Başarıları

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf Batı Cephesinde Türk Halkının Mücadelesi Ve Düzenli Ordunun Başarıları

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

Birinci İnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921) ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Anayasa, bir devletin yönetim biçimini belirtir. Bireylerin temel haklarını güvence altına alırken devletin temel organlarının nasıl kurulup işleyeceğini belirler. Bunu belirlemek için çıkarılan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (20 Ocak 1921) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra Anadolu’nun işgal edilmesi Türklerle Batılı devletleri karşı karşıya getirdi. TBMM Hükümeti ile Sovyetler Birliği ortak düşmana karşı yakınlaştılar. İki taraf da uluslararası alanda varlıklarını kabul ettirmek istiyordu. Bu yakınlaşma sonucunda 16 Mart 1921’de Moskova Antlaşması imzalandı. Aşağıdakilerden hangisi bu anlaşmanın maddelerinden birisi değildir?
Halkın TBMM’ye olan güveni ve umutlarıyla orduya katılım arttı. Bu ortamda Çerkez Ethem İsyanı tamamen bastırıldı. 20 Ocak 1921’de TBMM’nin çalışmalarını hukuksal bir zemine oturtan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun (1921 Anayasası) ve 12 Mart 1921’de İstiklal Marşı’nın kabulü gibi olaylar hangi savaştan sonra gerçekleşmiştir?
Hangi olaydan sonra TBMM temsilcileri Londra Konferansına çağrılmıştır?
Birinci İnönü Zaferinden sonra İtilaf Devletleri TBMM’yi, 23 Şubat 1921’de düzenlenen Londra Konferansı’na davet etmeleri aşağıdakilerden hangisinin ispatıdır?
İtilaf Devletleri Londra Konferansı’nda Sevr Antlaşması’nı TBMM’ye kabul ettiremeyince amaçlarını silah zoruyla gerçekleştirmek istedi. Ayrıca TBMM’nin Sovyetlerle yakınlaşmasından da rahatsız olan İtilaf Devletleri, Yunanları kendi amaçları doğrultusunda ekonomik ve askerî açıdan destekleyerek harekete geçirdi. Bunun sonucu aşağıdaki savaşlardan hangisi olmuştur?
Aşağıdakilerden hangisi İkinci İnönü Zaferinin sonuçlarından birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Birinci İnönü Zaferinin sonuçlarından birisidir?
Aşağıdaki çalışmalardan hangisinde Egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğunu vurgulanıp yürütme ve yasama güçlerinin kullanımını TBMM’ye vererek “güçler birliği” ilkesini kabul edilmiştir?
İstiklal Marşı’nın Kabulü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
İkinci İnönü Savaşı’nın kazanılmasının Anadolu halkı üzerinde oluşturduğu etkilerden hangisi yanlıştır?