8.Sınıf Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Savaşı Konu Testimiz

9 Aralık 20210Yazar:testimiz.com

8.Sınıf Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Savaşı

 

8.Sınıf Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Savaşı

TEBRİKLER.

8.Sınıf Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Savaşı

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
26 Ağustos 1922 sabahı 5.30’da, Afyon Kocatepe’den Türk topçusunun ateşi ile ani bir baskın şeklinde başlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A
Başkomutanlık Meydan Savaşı
B
Sakarya Meydan Savaşı
C
II.İnönü Savaşı
D
Büyük Taarruz
Soru 2
Büyük Taarruz aşağıdaki tarihlerin hangisinde sona ermiştir?
A
9 Eylül 1922’de
B
30 Ağustos 1922’de
C
11 Eylül 1922’de
D
26 Ağustos 1922’de
Soru 3
Aşağıdaki tarihlerin hangisinde İzmir Yunan işgalinden kurtardı?
A
26 Ağustos 1922’de
B
9 Eylül 1922’de
C
30 Ağustos 1922’de
D
11 Eylül 1922’de
Soru 4
Sakarya Meydan Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri, İngiltere öncülüğünde 1922 Mart’ında yeni bir Londra Konferansı toplamışlardı. Bu konferansta ulaşılmak istenen asıl amaç hangisidir?
A
Savaşı barışçıl yollardan çözmek.
B
Osmanlı Devletinin varlığına son vermek.
C
Yurdumuzun işgalini kabul ettirmek.
D
Sevr Anlaşmasını kabul ettirmek.
Soru 5
Büyük Taarruz’un en önemli emri hangisidir?
A
Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!
B
Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır.
C
Yurtta barış, dünyada barış.
D
Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum.
Soru 6
Mudanya Ateşkes Anlaşmasına aşağıdakilerden hangisi katılmayarak başka bir ülke tarafından temsil edildi?
A
İtalya
B
Fransa
C
İngiltere
D
Yunanistan
Soru 7
Yunanlıların son saldırı savaşı olan ve Türklerin Viyana önlerinden beri geri çekilmesini durduran savaş hangisidir?
A
Başkomutanlık Meydan Savaşı
B
Büyük Taarruz
C
Sakarya Meydan Savaşı
D
II.İnönü Savaşı
Soru 8
Kurtuluş Savaşı aşağıdaki olayların hangisi ile sonuçlanmıştır?
A
Büyük Taarruz ile
B
İzmir’in işgali ile
C
Mudanya Ateşkes Anlaşması ile
D
Sevr Barış anlaşması ile
Soru 9
26 Ağustos’ta başlayıp 9 Eylül’de sonuçlanan Büyük Taarruz sömürgeci devletleri nasıl etkilemiştir?
A
Başarıyı kabul etmeyip propaganda yapmışlardır.
B
TBMM’yi ikna etmek için konferansa çağırmışlardır.
C
Memnuniyetle karşılayıp saygı göstermişlerdir.
D
Anadolu’ya yönelik beklentileri boşa çıkmıştır.
Soru 10
Fethi Okyar, görüşmelerle ilgili TBMM Hükümeti’ne sunduğu raporda; Ulusal amaçlarımızın elde edilmesi, ancak askerî hareketlerle kabil olabilecektir. Başka incelemeye, başka yoruma gerek yoktur diyerek sorunun nasıl çözüleceğini dile getirmiştir?
A
Barışla
B
Çekilme ile
C
Savaşla
D
Karşılıklı görüşmelerle
Soru 11
Sakarya Meydan Savaşı sonra TBMM hükümeti Avrupa’ya temsilciler göndererek çeşitli görüşmeler yapıyordu. Bu görüşmelerin asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Osmanlı Devletinin varlığını kabul ettirmek.
B
İşgali barışçıl bir yoldan kaldırmak.
C
Savaş için zaman kazanmak.
D
Savaşa karşı oluşan uluslar arası tepkileri önlemek.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes antlaşmasının sonuçlarından birisi değildir?
A
Sevr Antlaşması’nın geçersizliği kanıtlanmıştır.
B
Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar savaş yapılmadan geri alınmıştır.
C
Misak-ı Millî büyük ölçüde gerçekleşmiştir.
D
İtilaf Devletleri Osmanlı’yı hukuken tanımıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

       8.Sınıf İnkılap Tarihi Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Savaşı Konu Testi Hakkında:

      Not: Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Savaşı testimizi hemen çözmek için Başla düğmesine basınız.

      Bu metin kısacası bir tanıtım yazısıdır. Çünkü Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Savaşı test çalışmasını tanıtmak için hazırlanmıştır. Ancak teknik bir metindir. Bununla birlikte Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Savaşı testinde yer alan sorular aşağıda verilmiştir. Ancak testi çevrimiçi çözmek için başlat düğmesine basmalısınız.

      Test Soruları:

Sakarya Meydan Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri, İngiltere öncülüğünde 1922 Mart’ında yeni bir Londra Konferansı toplamışlardı. Bu konferansta ulaşılmak istenen asıl amaç hangisidir?
Sakarya Meydan Savaşı sonra TBMM hükümeti Avrupa’ya temsilciler göndererek çeşitli görüşmeler yapıyordu. Bu görüşmelerin asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Fethi Okyar, görüşmelerle ilgili TBMM Hükümeti’ne sunduğu raporda; Ulusal amaçlarımızın elde edilmesi, ancak askerî hareketlerle kabil olabilecektir. Başka incelemeye, başka yoruma gerek yoktur diyerek sorunun nasıl çözüleceğini dile getirmiştir?
26 Ağustos 1922 sabahı 5.30’da, Afyon Kocatepe’den Türk topçusunun ateşi ile ani bir baskın şeklinde başlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Büyük Taarruz aşağıdaki tarihlerin hangisinde sona ermiştir?
Aşağıdaki tarihlerin hangisinde İzmir Yunan işgalinden kurtardı?
Büyük Taarruz’un en önemli emri hangisidir?
26 Ağustos’ta başlayıp 9 Eylül’de sonuçlanan Büyük Taarruz sömürgeci devletleri nasıl etkilemiştir?
Kurtuluş Savaşı aşağıdaki olayların hangisi ile sonuçlanmıştır?
Mudanya Ateşkes Anlaşmasına aşağıdakilerden hangisi katılmayarak başka bir ülke tarafından temsil edildi?
Yunanlıların son saldırı savaşı olan ve Türklerin Viyana önlerinden beri geri çekilmesini durduran savaş hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes antlaşmasının sonuçlarından birisi değildir?

 

      Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Savaşı Testi:

      Test çözmek aynı zamanda etkili bir öğrenme yöntemidir. İnteraktif Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Savaşı testi özellikle eğitim programları doğrultusunda hazırlanmıştır. Üstelik güncel ve özenli bir çalışmadır. Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Savaşı çalışması oluşturulurken genellikle MEB kazanımları dikkate alınmıştır. Başka bir deyişle ders kitabı içeriklerinden yararlanılmıştır. Ancak Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Savaşı testi kazanım temelli sorulardan oluşmaktadır. Bununla birlikte Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Savaşı testinde kısa konu anlatımlarına da yer verilmiştir. Böylelikle öğrenme sürecinin devamlılığı planlanmıştır. Diğer yandan Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Savaşı testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalardan da yararlanılmıştır. Böylelikle çalışma verimliliği artmaktadır.

testimiz.com

      Test ve Çalışma Yapısı:

      Test yazmak uzmanlık ister. Konu ya da ünite testleri 10, 12, 15 veya 20 çoktan seçmeli sorudan oluşturulmuştur. Sorular sınıf seviyesine göre 3 ya da 4 seçenekten meydana gelmektedir. Genellikle 1,2 ve 3.sınıflarda 3 seçenekli sorular tercih edilmiştir. Diğer yandan 4.sınıflarda ve ikinci kademede özellikle 4 seçenekli sorular kullanılmıştır. Bu nedenle Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Savaşı testi için seçenek sayısı zorluk seviyesini belirlemektedir. Ancak Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Savaşı testi için her sorunun bir cevap hakkı vardır. Ancak istediğiniz zaman cevap seçeneğini değiştirebilirsiniz.

      İnteraktif Test:

       İnteraktif veya online test çalışması sanal etkileşimli bir çalışmadır. Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Savaşı testi aynı zamanda öğrenci başarısını artırmayı amaçlamaktadır. Genellikle interaktif testler dinamik bir yapıya sahiptir. Yani tekrar tekrar çözme imkanı verir. Diğer yandan Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Savaşı testinde soru ve seçenekler her tekrarda yer değiştirecektir. Yani Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Savaşı testini her tekrarda yeni bir çalışma karşınıza çıkacaktır. Ancak bağlantı verilen bazı çalışmalarda bu özellik yoktur. Ayrıca Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Savaşı testini akıllı tahtalarda kullanabilirsiniz. Çünkü akıllı tahtalarla yüzde yüz uyumludur. Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Savaşı testini tablet ya da telefonlardan da rahatlıkla çözebilirsiniz. Yani Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Savaşı testi mobil uyumludur. Diğer yandan cihazınıza mobil uygulamayı indirip yükleyebilirsiniz.

      Uygulama ve Değerlendirme:

      Etkileşimli Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Savaşı testini çözerken özellikle alttaki yön oklarını kullanarak önceki ve sonraki soruya geçebilirsiniz. Aynı zamanda dilerseniz listeden seçerek istediğiniz soruyu görebilirsiniz. Ayrıca Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Savaşı testini değerlendirmeden liste bölümünden doğru-yanlış cevapları görebilirsiniz. Ancak sonuçları al butonuna basınca karşınıza Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Savaşı testini değerlendirme ekranı çıkacaktır. Böylece ekranda Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Savaşı testi değerlendirme raporu ve öğretmen görüşü yer alacaktır. Bu görüşleri dikkate almanız özellikle öğrenmenize katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte alt ekranda Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Savaşı testi ile ilgili cevapları kontrol edebilirsiniz.

testimiz.com.tr

      Telif Hakkı:

      Çalışmaların intihal denetimine özellikle önem verilmektedir. İnteraktif Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Savaşı testi genellikle intihal denetimi yapılarak hazırlanmıştır. Özellikle Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Savaşı testinin özgün olmasına özen gösterilmiştir. Diğer yandan Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Savaşı testinin telif hakkı testimiz.com sitesine aittir. Başka bir deyişle Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Savaşı testi ticari bir amaçla kullanılamaz. Ancak bireysel öğrenme amacı taşımaktadır. Başarılar…