8.Sınıf Çağdaş Türkiye’nin Temeli Atatürk İlkeleri Testimiz

29 Ocak 2022 0 By testimiz.com

8.Sınıf Çağdaş Türkiye’nin Temeli Atatürk İlkeleri

8.Sınıf Çağdaş Türkiye’nin Temeli Atatürk İlkeleri

TEBRİKLER.

8.Sınıf Çağdaş Türkiye’nin Temeli Atatürk İlkeleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Milliyetçiliğinde milli birlik ve beraberliği sağlayan ve güçlendiren unsurlardan birisi değildir?
A
Millî eğitim
B
Türklük bilinci
C
Milli ordu
D
Millî kültür
Soru 2
Atatürk ilkeleri, az gelişmiş milletlerin özgürleşmesi ve demokrasiye geçmesinde en uygun örnektir. Bu yargıya göre Atatürk ilkeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemek daha doğru olur?
A
Bireyseldir.
B
Evrenseldir.
C
Bilimseldir.
D
Bölgeseldir.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetçilik ilkesi doğrulusunda meydana gelen gelişmelerdin birisi değildir?
A
Saltanatın kaldırılması.
B
TBMM’nin açılması.
C
Kapitülasyonların kaldırılması.
D
Halifeliğin kaldırılması.
Soru 4

-Aşar vergisinin kaldırılması.

- Türk Medeni Kanunu.

- Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması.

- Millet Mekteplerinin açılması

-Soyadı Kanunu.

- Unvan ve lakapların kaldırılması.

Yukarıdaki gelişmeler hangi ilke doğrultusunda olmuştur?
A
Laiklik
B
Milliyetçilik
C
Halkçılık
D
Cumhuriyetçilik
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Milliyetçilik ilkesi doğrulusunda meydana gelen gelişmelerdin birisi değildir?
A
Türk Dil Kurumunun kurulması
B
İstiklal Marşı’nın kabulü
C
Halifeliğin kaldırılması
D
Harf İnkılabı’nın yapılması
Soru 6
Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, kıyafet inkılabının yapılması, toplumsal yaşantının ve görünüşün modernleşmesinin ve çağdaşlaşmasının önünü açılması gibi gelişmelere neden olan Atatürk ilkesi hangisidir?
A
Halkçılık
B
İnkılapçılık
C
Devletçilik
D
Laiklik
Soru 7
Atatürkçülükte; milletini sevmek, onun varlığını yüceltmek ve milletinin mutluluğu için çalışmak olarak adlandırılan ilke hangisidir?
A
Milliyetçilik
B
Laiklik
C
Halkçılık
D
Cumhuriyetçilik
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili değildir?
A
Ekonomik güce göre ayrım gözetir.
B
Din ayrımı gözetmez, akıl ve bilime dayalıdır.
C
Kişi, sınıf ve zümre ayrımı gözetmez.
D
Irk ayrımı yapmaz.
Soru 9

-Teşvik-i Sanayi Kanunu.

 -Fabrikaların kurulması.

- Maden Tetkik Arama Enstitüsünün kurulması.

- Sağlık ve eğitim kuruluşlarının yaygınlaştırılması.

Yukarıdaki gelişmeler hangi ilke doğrultusunda olmuştur?
A
Halkçılık
B
Laiklik
C
İnkılapçılık
D
Devletçilik
Soru 10
Cumhuriyetçilik ilkesi Atatürk ilkelerinin temelini oluşturur. Bütün ilkelerle ilişki kurar. Aşağıdaki ilişkilerden hangisi yanlıştır?
A
Her alanda değişme ve gelişme ilkesine dayandığı için inkılapçıdır.
B
Sosyal devlet ve fırsat eşitliğini esas alan devletçilik ilkesi ile bağlantılıdır.
C
Din ayrımı yapmaz. Bu nedenle milliyetçilik ilkesi ile uyumludur.
D
Kişi, sınıf ve zümre ayrımı gözetmez. Bu nedenle halkçıdır.
Soru 11
Hangi ilkeye göre Egemenlik hakları bir kişi veya gruba değil, kayıtsız şartsız millete aittir?
A
Milliyetçilik
B
Halkçılık
C
Laiklik
D
Cumhuriyetçilik
Soru 12

- Toplumun ihtiyaçlarını karşılayan ve çağdaş değerlere ulaşmayı sağlayan bir bütünün parçalarıdır.

- Tam bağımsızlığı ve çağdaşlaşmayı amaçlayan Atatürkçü düşünceyi yansıtır.

- TBMM’nin açılışıyla başlayıp yapılan inkılaplarla devam eden bir sürecin sonunda meydana gelmiştir.

- Türkiye Devleti’nin niteliklerini belirlenmiştir.

Atatürk ilkeleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
A
3
B
4
C
1
D
2
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

– Toplumun ihtiyaçlarını karşılayan ve çağdaş değerlere ulaşmayı sağlayan bir bütünün parçalarıdır.

– Tam bağımsızlığı ve çağdaşlaşmayı amaçlayan Atatürkçü düşünceyi yansıtır.

– TBMM’nin açılışıyla başlayıp yapılan inkılaplarla devam eden bir sürecin sonunda meydana gelmiştir.

– Türkiye Devleti’nin niteliklerini belirlenmiştir.

Atatürk ilkeleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

Atatürk ilkeleri, az gelişmiş milletlerin özgürleşmesi ve demokrasiye geçmesinde en uygun örnektir. Bu yargıya göre Atatürk ilkeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemek daha doğru olur?
Hangi ilkeye göre Egemenlik hakları bir kişi veya gruba değil, kayıtsız şartsız millete aittir?
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili değildir?
Cumhuriyetçilik ilkesi Atatürk ilkelerinin temelini oluşturur. Bütün ilkelerle ilişki kurar. Aşağıdaki ilişkilerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetçilik ilkesi doğrulusunda meydana gelen gelişmelerdin birisi değildir?
Atatürkçülükte; milletini sevmek, onun varlığını yüceltmek ve milletinin mutluluğu için çalışmak olarak adlandırılan ilke hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Milliyetçiliğinde milli birlik ve beraberliği sağlayan ve güçlendiren unsurlardan birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Milliyetçilik ilkesi doğrulusunda meydana gelen gelişmelerdin birisi değildir?
-Aşar vergisinin kaldırılması.

– Türk Medeni Kanunu.

– Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması.

– Millet Mekteplerinin açılması

-Soyadı Kanunu.

– Unvan ve lakapların kaldırılması.

Yukarıdaki gelişmeler hangi ilke doğrultusunda olmuştur?

-Teşvik-i Sanayi Kanunu.

-Fabrikaların kurulması.

– Maden Tetkik Arama Enstitüsünün kurulması.

– Sağlık ve eğitim kuruluşlarının yaygınlaştırılması.

Yukarıdaki gelişmeler hangi ilke doğrultusunda olmuştur?

Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, kıyafet inkılabının yapılması, toplumsal yaşantının ve görünüşün modernleşmesinin ve çağdaşlaşmasının önünü açılması gibi gelişmelere neden olan Atatürk ilkesi hangisidir?