8.Sınıf İnkılap Tarihi Hukuk Alanda Gelişmeler Konu Testi

17 Kasım 2020 0 By testimiz.com

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun’un getirdiği yeniliklerden birisi değildir?
A) Tek eşlilik kaldırılarak erkeğin birden fazla kadınla evlenmesine izin verildi.
B) Kadınlara evlenme ve boşanma hakkı verildi.
C) Resmî nikâh zorunluluğu getirildi.
D) Boşanma hâlinde kadına nafaka verilmesi kabul edildi.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi devletin yönetimini, kişilerin birbiriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür?
A) Hukuk
B) Demokrasi
C) Anayasa
D) Cumhuriyet
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun’un getirdiği yeniliklerden birisi değildir?
A) İki kadına mahkeme şahitliğinde erkeklerle eşit olma hakkı tanındı.
B) Tek eşlilik zorunlu kılınarak erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi yasaklandı.
C) Evlilik devlet güvencesi altına alındı.
D) Kadın ve erkeğin miras paylaşımında eşit pay alması sağlandı.
Soru 4
Hukuk alanında yapılan inkılapların temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meşruti bir idare kurmak.
B) Feodal bir yönetim oluşturmak.
C) Demokratik bir devlet yapısı oluşturmak.
D) Merkezi yönetimi güçlendirmek.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi yasal eşitliğin ve adaletin sağlamasında demokratik yaşamın en önemli unsurudur?
A) Cumhuriyet
B) Hukuk
C) Anayasa
D) Mahkemeler
Soru 6
Osmanlı Devleti’nde kişilerin birbiriyle ilişkilerini düzenleyen dinsel hükümlere dayandırılan kanun hangisidir?
A) Hülle
B) Şeriat
C) Mecelle
D) Şeriye
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi ilk anayasamızdır?
A) 1928 Anayasası
B) 1924 Anayasası
C) 1921 Anayasası
D) 1923 Anayasası
Soru 8
Aşağıdaki inkılaplardan hangisi hukuk alanında yapılmıştır?
A) Saltanatın kaldırılması
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Medeni Kanun’un kabulü
D) Cumhuriyetin ilanı
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi kişinin toplumsal yaşam içerisinde hukuksal değer ifade eden ilişkilerini, işlemlerini en kapsamlı bir şekilde düzenleyen kanundur?
A) Borçlar hukuku
B) Mecelle
C) Türk Medeni Kanunu
D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi il Teşkilat-ı Esasiye Kanunudur?
A) 1924 Anayasası
B) 1921 Anayasası
C) 1923 Anayasası
D) 1928 Anayasası
Soru 11
Hangisi hukuk alanında yapılan yeniliklerden birisi değildir?
A) Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilan edilmesi.
B) Şerriye Mahkemeleri ve kadı yetiştiren okullar kapatıldı.
C) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası) kabul edildi.
D) Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve Ceza Kanunu gibi kanunlar Avrupa ülkelerinden alındı.
Soru 12
20 Nisan 1924 tarihinde çıkarılan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu hangi amaçla hazırlanmıştır?
A) Devletin temel yapısını, organlarını ve temel hakları düzenlemek.
B) Devletin yönetim şeklini belirlemek.
C) Sosyal ve ekonomik hayatı düzenlemek.
D) Yeniliklere yasal bir dayanak oluşturmak.