8.Sınıf İnkılap Tarihi İstiklal Yolculuğu Konu Testi

16 Kasım 2020 0 Yazar: testimiz.com
Soru 1
Misak-ı Milli belgelerinde politik, ekonomik mali gelişmemizi engelleyen ve hukuk alanındaki hakimiyetimizi sınırlayan imtiyazların ortadan kaldırılması hükmü bulunmaktaydı Bu hükümle aşağıdakilerden hangisinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır?
A) Osmanlı saltanatının
B) Eski eğitim sisteminin
C) Kapitülasyonların
D) Aşar vergisinin
Soru 2
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıda belirtilen hükümlerinden hangisinde Osmanlı Devleti savunmasız bırakılmıştır?
A) Bütün ulaşım ve haberleşme araçlarına el konulacaktır.
B) Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
C) Toros tünelleri İtilaf Devletleri’nce işgal edilecektir.
D) İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehlikeye düşürecek yerleri işgal edebilecektir.
Soru 3
TBMM açıldıktan sonra ülke içerisinde meclise karşı çeşitli ayaklanmalar çıkartılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu ayaklanmaların nedenleri arasında yer almaz?
A) İstanbul Hükümetinin Mustafa Kemal ve arkadaşları aleyhine fetva yayınlaması
B) İtilaf Devletlerinin kontrolündeki azınlıkların devlet kurma faaliyetleri
C) Tekalif-i Milliye emirlerine karşı çıkan halkın ayaklanması
D) Etkinliklerini kaybetmek istemeyen bazı Kuvayi Milliye liderlerinin düzenli ordu aleyhine tutumları
Soru 4
19 Mayıs 1919’ da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişliği imzasıyla ilk genelgesini bütün yurttaki askeri ve sivil makamlara göndermiştir Mustafa Kemal’in Mondros Ateşkes Antlaşmasına ilk tepkisi hangisi ile olmuştur?
A) Amasya Genelgesi
B) Havza Genelgesi
C) Sivas Kongresi
D) Erzurum Kongresi
Soru 5
Mustafa Kemal çok sevdiği askerlik görevinden ne zaman ayrılmıştır?
A) Amasya Genelgesini yayınlayınca
B) Samsuna çıkınca
C) Erzurum Kongresinden önce
D) Sivas Kongresi sırasında
Soru 6
Amasya Genelgesini yayınlayan Mustafa Kemal aşağıdaki illerimizin hangisine gitti?
A) Samsun
B) Ankara
C) Erzurum
D) Sivas
Soru 7
Misak-ı Milliye göre aşağıdakilerden hangisinde halk oylamasına başvurulacaktır?
A) Kars
B) Hatay
C) Mardin
D) Edirne
Soru 8
Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Misak-ı Milli sınırları çizilmiş, ancak meclisin dağılmasıyla birlikte açılan TBMM Misak-ı Milliyi gerçekleştirmek için çalışmalar yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilemez?
A) Musul’un Irak’a verilmesi,
B) Kars, Ardahan ve Batum’un alınması,
C) Doğu Trakya’nın Yunanlılardan alınması.
D) Hatay’ın anavatana katılması,
Soru 9
Misak-ı Milli nerede görüşülüp, kabul edilmiş ve uygulamaya konmuştur?
A) Sivas Kongresinde
B) Erzurum Kongresinde
C) Osmanlı Mebusan Meclisinde
D) TBMM’de
Soru 10
Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan ilk milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Trakya Paşaeli Cemiyeti
B) Milli Kongre Cemiyeti
C) Redd-i İlhak Cemiyeti
D) Kilikyalılar Cemiyeti
Soru 11
I. Mebusan Meclisi itilaf devletleri tarafından kapatıldı
II. İstanbul 16 Mart 1920 de resmen işgal edildi
Yukarıda verilenler hangi olaya bir tepki olarak gerçekleşmiştir ?
A) Meclisi Mebusan’da Misak-ı Milli kararlarının kabulüne
B) İşgallere karşı halkın direnişine
C) TBMM’nin toplanmasına
D) Sivas Kongresinin Toplanmasına
Soru 12
İtilaf devletleri İstanbul’u hangi olaydan sonra işgal etmiştir?
A) Amasya görüşmelerinden sonra.
B) Misak-ı Milli kararlarından sonra.
C) Amasya genelgesinden sonra.
D) Sivas kongresinden sonra.
Soru 13
Milli Mücadelenin başlangıcı sayılan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atatürk’ün Samsun’a çıkması
B) Mondros Ateşkes Anlaşması
C) Paris Konferansı
D) İzmir’in işgali
Soru 14
Toplanışı itibariyle bölgesel, alınan kararlarıyla ulusal olan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sivas Kongresi
B) Amasya görüşmesi
C) Amasya Genelgesi
D) Erzurum Kongresi
Soru 15
Toplanma ve alınan karalarıyla tamamen ulusal olan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Amasya görüşmesi
B) Erzurum Kongresi
C) Amasya Genelgesi
D) Sivas Kongresi
Soru 16
Atatürk hangi görev gereği Samsun’a çıkmıştı?
A) Baş Komutan
B) Ordu Komutanı
C) Ordu Müfettişi
D) Ateşe
Soru 17
Mustafa Kemal Atatürk hangi unvanla Samsun a çıkmıştır?
A) Binbaşı
B) Kurmay Yüzbaşı
C) Yarbay
D) 9.Ordu müfettişi
Soru 18
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Antep, Urfa ve Maraş’ı işgal eden İngiltere, daha sonra bu yerleri aşağıdakilerden hangisine devretmiştir?
A) Ermenistan
B) İtalya
C) ABD
D) Fransa
Soru 19
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra aşağıdaki İtilaf devletlerinden hangisi ilk işgali gerçekleştirmiştir?
A) Fransa
B) İtalya
C) Yunanistan
D) İngiltere
Soru 20
19 Mayıs 1919 ‘da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal’in gerçekleştirmek istediği asıl amaç hangisidir?
A) Ülkeyi kurtarmak için cemiyetler kurmak
B) Anadolu’da çıkan ayaklanmaları bastırmak
C) Padişahın isteklerini yerine getirmek
D) Milli mücadeleyi başlatmak