8.Sınıf Kurtuluş Savaşı Test

22 Kasım 2022 0 By testimiz.com

8.Sınıf Kurtuluş Savaşı Test

Test Çöz

 

Soru 1
Büyük Taarruzun hazırlık aşamasında karşılaştığı zorluklara rağmen mücadelesine devam eden Mustafa Kemal, bir yandan ordunun eksikliklerini giderirken diğer yandan taarruz planını gizli tutmaya özen gösterdi. Çünkü O, taarruz stratejisini milletin tüm imkânlarını seferber ederek düşmanın beklemediği bir anda aniden harekete geçme esasına dayandırmıştı.

Verilen metinden Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinden hangisi çıkarılamaz?

 

A) İleri görüşlülüğü
B) Planlı olması
C) Askeri dehası
D) Kararlı olması
Soru 2
Düzenli ordunun Batı Cephesi’nde kazandığı bu ilk zafer Türk milletinin azmini, işgallere karşı bağımsızlık umudunu güçlendirdi. Bu başarı ile TBMM Hükûmeti’nin saygınlığı ve otoritesi arttı. Bu zaferden hemen sonra İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması’nı tekrar görüşmek için Londra’da konferans düzenlemek zorunda kaldılar.

Yukarıda hakkında bilgi verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) I. Dünya Savaşı
B) Büyük Taarruz
C) I. İnönü Savaşı
D) Çanakkale Savaşı
Soru 3
Kütahya-Eskişehir Savaşları sırasında Türk ordusu, Mustafa Kemal’in cephe komutanı İsmet Paşa’ya verdiği talimatla Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmiştir.

Bu durumda;

I. Orduya zaman kazandırmak

II. Yunan kuvvetlerinin ilerleyişini hızlandırmak

III. Ulusal menfaatleri korumak

amaçlarından hangileri gerçekleştirilmek istenmiştir?

 

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III
Soru 4
İtilaf Devletleri Londra Konferansı’na hem TBMM’yi hem de İstanbul Hükümeti’ni bir arada çağırmıştır.

Bu durumun;

I. Türkleri birbirine düşürerek Sevr Antlaşmasını kabul ettirmek

II. Türkleri kendi içinde bölmek

III. Türklerin savaş stratejisini öğrenmek

amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir?

 

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III
Soru 5

? —>Eli silah tutan herkes orduya alınacaktır.—> Her aile birer çift çorap, çamaşır ve çarık hazırlayıp verecektir. —>Demirci, dökümcü ve marangozlar ordu hizmetinde çalışacaktır.

Bu diyagrama verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Teşkilat-ı Esasi Kanunu
B) Tekalif-i Milliye Emirleri
C) Misak-ı Milli Kararları
D) Başkomutanlık Yasası
Soru 6
TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun Milli Mücadeledeki ilk taarruz savaşı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) I. İnönü
B) II. İnönü
C) Sakarya Savaşı
D) Büyük Taarruz
Soru 7
Başkomutan Mustafa Kemal’in idaresinde Türk ordusu Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde Yunan ordusunu bozguna uğrattı. Bu zaferin ardından hemen Mustafa Kemal ordumuza: “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emrini verdi. Hızla Yunan ordusunu takip eden askerlerimiz 9 Eylül günü İzmir’e ulaşarak düşmanı denize attı.

Buna göre Başkomutanlık Savaşı’nda Mustafa Kemal’in;

I. Hızlı karar verebilme

II. Sorumluluk üstlenme

III. Gerektiğinde taviz verme

özelliklerinden hangilerinin ön plana çıktığı savunulabilir?

 

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
Soru 8
II. İnönü Savaşı’nın ardından Yunanlılar EskişehirAfyon yönünden saldırıya geçtiler. Bunun üzerine ordunun daha fazla yıpranmasını istemeyen Mustafa Kemal Türk ordusuna Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmesini emretti. Afyon, Eskişehir ve Kütahya Yunanlıların eline geçerken Meclis içerisinde Mustafa Kemal’e muhalif olan grup sert eleştiriler yapmaya başladı. Hatta meclisin Kayseri’ye taşınma fikri bile gündeme geldi. Tüm bu sıkıntılı sürecin sonunda Mustafa Kemal üç aylığına Meclisten Başkomutanlık yetkisini aldı.

Yukarıda verilen metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 

A) Mustafa Kemal Türk ordusunun Sakarya Nehri’nin doğusuna geçerek toparlanmasına imkân sağlamıştır.
B) Eskişehir-Kütahya Savaşları meclis içerisinde muhalefetin artmasına neden olmuştur.
C) Mustafa Kemal Başkomutan yetkisi ile Sakarya Savaşı’na hazırlıkları başlatmıştır.
D) Eskişehir-Kütahya Savaşları sonucunda yaşanılan sıkıntılı süreç Mustafa Kemal’in başkomutan olmasında etkili olmuştur.
Soru 9
Sakarya Savaşı’nın kazanılmasından sonra;

• TBMM ile Fransa arasında Ankara Antlaşması imzalandı.

• TBMM ile Sovyet Rusya denetimindeki Kafkas Cumhuriyetleri arasında Kars Antlaşması imzalandı.

Bu gelişmelerden çıkarılacak en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Güney Cephesindeki Fransa ile olan savaş sona ermiştir.
B) Kafkas Cumhuriyetleri TBMM’yi resmen tanımışlardır.
C) Fransa işgal ettiği yerleri boşaltmıştır.
D) Milli Mücadelede askeri başarı siyasi başarıyı getirmiştir.
Soru 10
Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın;

I. Yunanlılar Doğu Trakya’yı 15 gün içinde boşaltacak

II. Türk ordusu barış yapılana kadar Çanakkale’den ayrılmayacak

III. İstanbul ve Boğazlar TBMM yönetimine bırakılacak

maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğini göstermektedir?

 

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
Soru 11
Sakarya Savaşı sonrasında;

I. TBMM ile Fransa arasında imzalanan Ankara Antlaşmasıyla Türkiye ile Fransa arasındaki savaş durumu sona erdi.

II. İtalya, II. İnönü Zaferi’nin kazanılması ile 5 Temmuz 1921’de boşaltmaya başladığı Anadolu topraklarını Sakarya Savaşı’ndan sonra tamamen terk etti.

III. TBMM, Sakarya Zaferi’nden sonra Mustafa Kemal Paşa’ya Gazi unvanı ile Mareşal rütbesini verdi.

Bu gelişmelerden hangileri İtilaf Devletleri arasındaki birliğin dağılmaya başladığını gösterir?

 

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III