8.Sınıf İnkılap Tarihi Mustafa Kemalin Askerlik Hayatı Konu Testi

15 Kasım 2020 0 By testimiz.com

Soru 1
Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
Hürriyet ve itilaf Cemiyeti
Teali İslam Cemiyeti
Mustafa Kemal verilenlerden hangilerinin kuruluşunda yer almıştır?
A) Yalnız 1.
B) Yalnız 2.
C) 2. ve 3.
D) 1. ve 2.
Soru 2
İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması üzerine Mustafa Kemal ve arkadaşları Trablusgarp’a gizli yollardan giderek halkı direnişe geçirmişlerdir. Bu durum Mustafa Kemal’in hangi özelliğini göstermektedir?
A) Teşkilatçılığını
B) İnkılapçılığını
C) İdealistliğini
D) İleri görüşlülüğünü
Soru 3
Osmanlı Devleti’nin İtalya’ya karşı yapılan Trablusgarp Savaşı’nda yenilmesiyle aşağıdaki yerlerin hangisindeki son toprağını kaybetmiştir?
A) Balkanlar
B) Afrika
C) Avrupa
D) Anadolu
Soru 4
Mustafa Kemal’in görev aldığı ilk askeri faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Trablusgarp Savaşı
B) Picardie (Pikardi) Manevraları
C) Balkan Savaşları
D) 31 Mart Olayı
Soru 5
Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır?
A) Çanakkale
B) Balkanlar
C) Trablusgarp
D) Sibirya
Soru 6
Mustafa Kemal’in 1. Dünya Savaş’ında görev aldığı cephelerden bazıları şunlardır;
Çanakkale
Kafkas
?
Yukarıda “?” olan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sakarya
B) Hicaz-Yemen
C) Kanal
D) Suriye
Soru 7
Mustafa Kemal askerlik hayatı boyunca bir çok savaşta yer almış ve askeri başarılara imza atmıştır. Mustafa Kemal ilk askeri başarısını hangi savaşta elde etmiştir?
A) I. Dünya Savaşı
B) Trablusgarp Savaşı
C) I. Balkan Savaşı
D) Kurtuluş Savaşı
Soru 8
(1) Ülkenin savaşın ortasında kalması Mustafa Kemal’i hem üzüyor hem de rahatsız ediyordu. (2) Bu yüzden Sofya’da kalmak istemiyordu. (3) Onun bu kararlı tutumu karşısında fazla direnemeyen yetkililer (4) 1915 yılında Çanakkale Boğazını savunmakla sorumlu 19. Tümen Komutanlığına tayin etti. Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde, Mustafa Kemal’in görev almak istemesinin sebebi verilmiştir?
A) 4
B) 1
C) 3
D) 2
Soru 9
“Sofya’da bulunduğu yıllarda Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasını kaygıyla izlemiş, Osmanlı İmparatorluğu’nun asla savaşa girmemesi gerektiğini savunmuştur.” Bu durum hangi kişilik özelliğini göstermektedir?
A) Çok yönlülük
B) İleri görüşlülük
C) Liderlik
D) Teşkilatçılık
Soru 10
Dünya Savaşı sonunda Mustafa Kemal Aşağıdaki görevlerden hangisini yürütmekteydi?
A) Yıldırım Orduları Komutanlığını
B) Doğu Cephesi Komutanlığını
C) İkinci Ordu Komutanlığını
D) Sofya Ateşeliğini
Soru 11
“Mustafa Kemal ve bazı subaylar, kimlik ve kılık değiştirerek halkı örgütlemek için gizlice Trablusgarp’a gitti. Harp Okulunda öğrendiği bilgileri uygulayarak Derne ve Tobruk’ta İtalyanlara karşı başarı kazandı.” Bu durum hangi kişilik özelliğini göstermektedir?
A) Liderlik
B) İleri görüşlülük
C) Teşkilatçılık
D) Çok yönlülük
Soru 12
“Selanik Askerî Rüştiyesinde matematik öğretmeni bir gün“Aranızda kimler kendine güveniyorsa ayağa kalksın. Onları müzakereci yapacağım.” demişti. Ayağa öyle öğrenciler kalktı ki bunları gören Mustafa, kendini ortaya atmaya cesaret edemedi. Fakat içlerinden birinin emri altına girecekti. Bu da ağrına gitti. Birden kalktı. “Ben daha iyi yaparım.” dedi ve yaptı. O günden sonra sınıfın müzakerecisi o idi.” Yukarıdaki metinde Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliği vurgulanmıştır?
A) Teşkilatçılık
B) Liderlik
C) Çok yönlülük
D) İleri görüşlülük
Soru 13
Mustafa Kemal’in katıldığı hangi savaşta teşkilatlandırıcı-örgütleyici kişilik özelliğinin ön plana çıkmasını ve onun halk tarafından tanınmasına katkı sağlamıştır?
A) Çanakkale Savaşı
B) 31 Mart Olayı
C) Balkan Savaşları
D) Trablusgarp Savaşı
Soru 14
Kafkas Cephesi’nde düşmanla başarıyla mücadele eden Mustafa Kemal 1917 yılında Suriye’de bulunan 7. Ordu Komutanlığına atandı. Bu cephede ingiliz ordusu Filistin’e kadar ilerlemişti. Ordunun erzak ve silah durumunun sıkıntılı olduğunu gören Mustafa Kemal fazla kayıp verilmesini önlemeye çalışmış, birliklerimizi Suriye’nin kuzeyine çekmiş ve İngiliz ilerlemesini durdurmuştur. Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Osmanlı Devleti zayıf durumdadır.
B) Suriye’de İngilizlerin ilerlemesi engellenememiştir.
C) Osmanlı Devleti toprak kaybetmiştir.
D) Mustafa Kemal birçok cephede savaşmıştır.
Soru 15
Almanya’nın savaşı kaybedeceğini söylemesi
Gelibolu’ya asker çıkaran kuvvetlerin taarruz edeceklerini önceden tahmin etmesi
İstanbul’a geldiği gün boğazlardaki gemiler için “Geldikleri gibi giderler!” demesi.
Yukarıda Mustafa Kemal ile ilgili verilenlerden hangileri onun ileri görüşlülüğünü kanıtlamaktadır?
A) Yalnız 2.
B) 1., 2. ve 3.
C) Yalnız 3.
D) Yalnız 1.