8.Sınıf İnkılap Tarihi Sakarya’da Dirilen Ulus Konu Testi

17 Kasım 2020 0 Yazar: testimiz.com
Soru 1
Tekâlif-i Millîye Emirlerinde tarım vergilerinin artırılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erkeklerin çoğunun savaşta olması ve köylülerin geçim sıkıntısı çekmesi.
B) Tarım ürünlerine ihtiyaç olmaması.
C) Tarımsal üretimin desteklenmesi.
D) Toprakların büyük kısmının işgal altında olması ve vergi toplanamaması.
Soru 2
Tekâlif-i Millîye Emirlerinin uygulamasını sağlamak için aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?
A) İstiklâl Mahkemeleri
B) Meclis Komisyonları
C) Askeri Kolluklar
D) Maarif Teşkilatı
Soru 3
– Fransa, Çukurova ve Güneydoğu Anadolu’da işgal ettiği yerlerden çekilmeyi kabul etti.
– Hatay, Fransa yönetimindeki Suriye’ye bırakıldı. Türkçenin resmî dil olması ve Türk kültürünün gelişimine yardımcı olunması şartlarıyla Hatay’da özel bir yönetim kuruldu.
– Fransa, Suriye’den çekilmesi durumunda Hatay halkının kendi geleceğini halk oylaması ile belirleyebileceğini kabul etti.
Yukarıdaki maddeler hangi anlaşmada kabul edilmiştir?
A) Ankara Anlaşması
B) Moskova Antlaşması
C) Gümrü Antlaşması
D) Kars Antlaşması
Soru 4
Ankara Antlaşması’yla TBMM’yi tanıyan ilk İtilaf Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtalya
B) İngiltere
C) Yunanistan
D) Fransa
Soru 5
TBMM, Ağustos 1921’de Başkomutanlık Yasası’nı kabul etti. Bu yasa ile aşağıdakilerden hangisi başkomutanlığı getirildi?
A) Fevzi Çakmak
B) İsmet İnönü
C) Kazım Karabekir
D) Mustafa Kemal
Soru 6
Kütahya-Eskişehir Savaşlarından sonra Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekilen ordunun güçlendirilmesi gerekiyordu. Bunun için aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?
A) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu çıkarıldı.
B) Kanu-ni Esasi yayınlandı.
C) Maarif Tekâleti toplandı.
D) Tekâlif-i Millîye Emirleri yayınlandı.
Soru 7
Kütahya-Eskişehir Savaşı’nda yaşanan başarısızlık TBMM’de karamsarlığa yol açmış ve başarısızlığın sorumlusu aranmaya başlanmıştı. Aşağıdakilerden hangisi bu başarısızlığın sorumlusu tutulmuştu?
A) Kazım Karabekir
B) İsmet İnönü
C) Fevzi Çakmak
D) Mustafa Kemal
Soru 8
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Sakarya Meydan Savaşı’ndan sonra meydana gelmemiştir?
A) Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanarak doğu sınırlarımız belirlendi.
B) Sakarya Savaşı sonrası TBMM‑ Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile 13 Ekim 1921’de Kars Antlaşması’nı imzaladı.
C) Sakarya Savaşı, Yunanların son saldırı savaşı oldu ve Yunan ordusu savunma durumuna geçti.
D) Fransa ile Ankara Antlaşması imzalandı ve Fransa ile olan savaş sona erdi.
Soru 9
Sakarya Savaşı sonrası TBMM‑ Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile 13 Ekim 1921’de Kars Antlaşması’nı imzaladı. Aşağıdakilerden hangisi bu anlaşmanın maddelerinden birisi değildir?
A) Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan Türkiye’nin tanımadığı bir barış antlaşmasını tanımayacaktı.
B) Boğazların ticarete açılması, İstanbul’un güvenliğinin sağlanması her iki tarafça benimsenecekti.
C) Misak-ı Millî sınırları içindeki Batum’un Gürcistan’da kalacağı kesinleşti.
D) Suriye’den çekilme durumunda Hatay halkının kendi geleceğini halk oylaması ile belirleyebileceğini kabul edildi.
Soru 10
Tekâlif-i Millîye Emirleri’nin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türk halkının topyekun savaşa katılmasını sağlamak.
B) Ordunun geri çekilmesini önlemek için baskı oluşturmak.
C) Orduyu güçlendirmek için halktan vergi toplamak.
D) Orduyu insan, taşıt, araç gereç bakımından desteklemek ve orduya gerekli yiyecek ve giyeceği sağlamaktır.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi TBMM, Ağustos 1921’de Başkomutanlık Yasasında yer almamıştır?
A) Başkomutanlığı sırasında kanun çıkarmak dahil bütün yetkilerin Mustafa Kemal’de toplanması.
B) Üç aylık bir süre içerisinde TBMM’nin bütün yetkilerinin Mustafa Kemal’e verilmesi.
C) Mustafa Kemal’in Başkomutan seçilmesi.
D) TBMM gerekli gördüğü takdirde süre dolmadan başkomutanlık yetkisini geri alması.
Soru 12
Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 7-8 Ağustos 1921 tarihlerinde uygulamaya koyduğu “Tekâlif-i Millîye Emirleri” ile aşağıdakilerden hangisi başlatılmıştır?
A) Topyekun savaş
B) Kurtuluş Savaşı
C) Ekonomik Savaş
D) Büyük Taarruz