8.Sınıf Sakarya’da Dirilen Ulus Konu Testimiz

9 Aralık 20210Yazar:testimiz.com

8.Sınıf Sakarya’da Dirilen Ulus

8.Sınıf Sakarya’da Dirilen Ulus

TEBRİKLER.

8.Sınıf Sakarya’da Dirilen Ulus

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi TBMM, Ağustos 1921’de Başkomutanlık Yasasında yer almamıştır?
A
TBMM gerekli gördüğü takdirde süre dolmadan başkomutanlık yetkisini geri alması.
B
Mustafa Kemal’in Başkomutan seçilmesi.
C
Başkomutanlığı sırasında kanun çıkarmak dahil bütün yetkilerin Mustafa Kemal’de toplanması.
D
Üç aylık bir süre içerisinde TBMM’nin bütün yetkilerinin Mustafa Kemal’e verilmesi.
Soru 2
Tekâlif-i Millîye Emirleri’nin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Orduyu güçlendirmek için halktan vergi toplamak.
B
Orduyu insan, taşıt, araç gereç bakımından desteklemek ve orduya gerekli yiyecek ve giyeceği sağlamaktır.
C
Türk halkının topyekun savaşa katılmasını sağlamak.
D
Ordunun geri çekilmesini önlemek için baskı oluşturmak.
Soru 3
Tekâlif-i Millîye Emirlerinde tarım vergilerinin artırılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Tarımsal üretimin desteklenmesi.
B
Erkeklerin çoğunun savaşta olması ve köylülerin geçim sıkıntısı çekmesi.
C
Tarım ürünlerine ihtiyaç olmaması.
D
Toprakların büyük kısmının işgal altında olması ve vergi toplanamaması.
Soru 4
Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 7-8 Ağustos 1921 tarihlerinde uygulamaya koyduğu “Tekâlif-i Millîye Emirleri” ile aşağıdakilerden hangisi başlatılmıştır?
A
Topyekun savaş
B
Büyük Taarruz
C
Kurtuluş Savaşı
D
Ekonomik Savaş
Soru 5
Kütahya-Eskişehir Savaşı’nda yaşanan başarısızlık TBMM’de karamsarlığa yol açmış ve başarısızlığın sorumlusu aranmaya başlanmıştı. Aşağıdakilerden hangisi bu başarısızlığın sorumlusu tutulmuştu?
A
İsmet İnönü
B
Fevzi Çakmak
C
Kazım Karabekir
D
Mustafa Kemal
Soru 6
Ankara Antlaşması’yla TBMM’yi tanıyan ilk İtilaf Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fransa
B
Yunanistan
C
İngiltere
D
İtalya
Soru 7
Sakarya Savaşı sonrası TBMM‑ Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile 13 Ekim 1921’de Kars Antlaşması’nı imzaladı. Aşağıdakilerden hangisi bu anlaşmanın maddelerinden birisi değildir?
A
Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan Türkiye’nin tanımadığı bir barış antlaşmasını tanımayacaktı.
B
Misak-ı Millî sınırları içindeki Batum’un Gürcistan’da kalacağı kesinleşti.
C
Boğazların ticarete açılması, İstanbul’un güvenliğinin sağlanması her iki tarafça benimsenecekti.
D
Suriye’den çekilme durumunda Hatay halkının kendi geleceğini halk oylaması ile belirleyebileceğini kabul edildi.
Soru 8
Tekâlif-i Millîye Emirlerinin uygulamasını sağlamak için aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?
A
Meclis Komisyonları
B
Maarif Teşkilatı
C
Askeri Kolluklar
D
İstiklâl Mahkemeleri
Soru 9
TBMM, Ağustos 1921’de Başkomutanlık Yasası’nı kabul etti. Bu yasa ile aşağıdakilerden hangisi başkomutanlığı getirildi?
A
Kazım Karabekir
B
Fevzi Çakmak
C
İsmet İnönü
D
Mustafa Kemal
Soru 10

 - Fransa, Çukurova ve Güneydoğu Anadolu’da işgal ettiği yerlerden çekilmeyi kabul etti.

 - Hatay, Fransa yönetimindeki Suriye’ye bırakıldı. Türkçenin resmî dil olması ve Türk kültürünün gelişimine yardımcı olunması şartlarıyla Hatay’da özel bir yönetim kuruldu.

- Fransa, Suriye’den çekilmesi durumunda Hatay halkının kendi geleceğini halk oylaması ile belirleyebileceğini kabul etti.

Yukarıdaki maddeler hangi anlaşmada kabul edilmiştir?
A
Gümrü Antlaşması
B
Ankara Anlaşması
C
Moskova Antlaşması
D
Kars Antlaşması
Soru 11
Kütahya-Eskişehir Savaşlarından sonra Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekilen ordunun güçlendirilmesi gerekiyordu. Bunun için aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?
A
Maarif Tekâleti toplandı.
B
Kanu-ni Esasi yayınlandı.
C
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu çıkarıldı.
D
Tekâlif-i Millîye Emirleri yayınlandı.
Soru 12
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Sakarya Meydan Savaşı’ndan sonra meydana gelmemiştir?
A
Sakarya Savaşı sonrası TBMM‑ Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile 13 Ekim 1921’de Kars Antlaşması’nı imzaladı.
B
Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanarak doğu sınırlarımız belirlendi.
C
Sakarya Savaşı, Yunanların son saldırı savaşı oldu ve Yunan ordusu savunma durumuna geçti.
D
Fransa ile Ankara Antlaşması imzalandı ve Fransa ile olan savaş sona erdi.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

       8.Sınıf İnkılap Tarihi Sakarya’da Dirilen Ulus Konu Testi Hakkında:

      Not: Sakarya’da Dirilen Ulus testimizi hemen çözmek için Başla düğmesine basınız.

      Bu metin kısacası bir tanıtım yazısıdır. Çünkü Sakarya’da Dirilen Ulus test çalışmasını tanıtmak için hazırlanmıştır. Ancak teknik bir metindir. Bununla birlikte Sakarya’da Dirilen Ulus testinde yer alan sorular aşağıda verilmiştir. Ancak testi çevrimiçi çözmek için başlat düğmesine basmalısınız.

      Test Soruları:

 

Kütahya-Eskişehir Savaşı’nda yaşanan başarısızlık TBMM’de karamsarlığa yol açmış ve başarısızlığın sorumlusu aranmaya başlanmıştı. Aşağıdakilerden hangisi bu başarısızlığın sorumlusu tutulmuştu?
TBMM, Ağustos 1921’de Başkomutanlık Yasası’nı kabul etti. Bu yasa ile aşağıdakilerden hangisi başkomutanlığı getirildi?
Aşağıdakilerden hangisi TBMM, Ağustos 1921’de Başkomutanlık Yasasında yer almamıştır?
Kütahya-Eskişehir Savaşlarından sonra Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekilen ordunun güçlendirilmesi gerekiyordu. Bunun için aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?
Tekâlif-i Millîye Emirlerinde tarım vergilerinin artırılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 7-8 Ağustos 1921 tarihlerinde uygulamaya koyduğu “Tekâlif-i Millîye Emirleri” ile aşağıdakilerden hangisi başlatılmıştır?
Tekâlif-i Millîye Emirlerinin uygulamasını sağlamak için aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?
Tekâlif-i Millîye Emirleri’nin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Sakarya Meydan Savaşı’ndan sonra meydana gelmemiştir?
Sakarya Savaşı sonrası TBMM‑ Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile 13 Ekim 1921’de Kars Antlaşması’nı imzaladı. Aşağıdakilerden hangisi bu anlaşmanın maddelerinden birisi değildir?
Ankara Antlaşması’yla TBMM’yi tanıyan ilk İtilaf Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
 – Fransa, Çukurova ve Güneydoğu Anadolu’da işgal ettiği yerlerden çekilmeyi kabul etti. 

 

– Hatay, Fransa yönetimindeki Suriye’ye bırakıldı. Türkçenin resmî dil olması ve Türk kültürünün gelişimine yardımcı olunması şartlarıyla Hatay’da özel bir yönetim kuruldu.

– Fransa, Suriye’den çekilmesi durumunda Hatay halkının kendi geleceğini halk oylaması ile belirleyebileceğini kabul etti.

Yukarıdaki maddeler hangi anlaşmada kabul edilmiştir?

 

      Sakarya’da Dirilen Ulus Testi:

      Test çözmek aynı zamanda etkili bir öğrenme yöntemidir. İnteraktif Sakarya’da Dirilen Ulus testi özellikle eğitim programları doğrultusunda hazırlanmıştır. Üstelik güncel ve özenli bir çalışmadır. Sakarya’da Dirilen Ulus çalışması oluşturulurken genellikle MEB kazanımları dikkate alınmıştır. Başka bir deyişle ders kitabı içeriklerinden yararlanılmıştır. Ancak Sakarya’da Dirilen Ulus testi kazanım temelli sorulardan oluşmaktadır. Bununla birlikte Sakarya’da Dirilen Ulus testinde kısa konu anlatımlarına da yer verilmiştir. Böylelikle öğrenme sürecinin devamlılığı planlanmıştır. Diğer yandan Sakarya’da Dirilen Ulus testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalardan da yararlanılmıştır. Böylelikle çalışma verimliliği artmaktadır.

testimiz.com

      Test ve Çalışma Yapısı:

      Test yazmak uzmanlık ister. Konu ya da ünite testleri 10, 12, 15 veya 20 çoktan seçmeli sorudan oluşturulmuştur. Sorular sınıf seviyesine göre 3 ya da 4 seçenekten meydana gelmektedir. Genellikle 1,2 ve 3.sınıflarda 3 seçenekli sorular tercih edilmiştir. Diğer yandan 4.sınıflarda ve ikinci kademede özellikle 4 seçenekli sorular kullanılmıştır. Bu nedenle Sakarya’da Dirilen Ulus testi için seçenek sayısı zorluk seviyesini belirlemektedir. Ancak Sakarya’da Dirilen Ulus testi için her sorunun bir cevap hakkı vardır. Ancak istediğiniz zaman cevap seçeneğini değiştirebilirsiniz.

      İnteraktif Test:

       İnteraktif veya online test çalışması sanal etkileşimli bir çalışmadır. Sakarya’da Dirilen Ulus testi aynı zamanda öğrenci başarısını artırmayı amaçlamaktadır. Genellikle interaktif testler dinamik bir yapıya sahiptir. Yani tekrar tekrar çözme imkanı verir. Diğer yandan Sakarya’da Dirilen Ulus testinde soru ve seçenekler her tekrarda yer değiştirecektir. Yani Sakarya’da Dirilen Ulus testini her tekrarda yeni bir çalışma karşınıza çıkacaktır. Ancak bağlantı verilen bazı çalışmalarda bu özellik yoktur. Ayrıca Sakarya’da Dirilen Ulus testini akıllı tahtalarda kullanabilirsiniz. Çünkü akıllı tahtalarla yüzde yüz uyumludur. Sakarya’da Dirilen Ulus testini tablet ya da telefonlardan da rahatlıkla çözebilirsiniz. Yani Sakarya’da Dirilen Ulus testi mobil uyumludur. Diğer yandan cihazınıza mobil uygulamayı indirip yükleyebilirsiniz.

      Uygulama ve Değerlendirme:

      Etkileşimli Sakarya’da Dirilen Ulus testini çözerken özellikle alttaki yön oklarını kullanarak önceki ve sonraki soruya geçebilirsiniz. Aynı zamanda dilerseniz listeden seçerek istediğiniz soruyu görebilirsiniz. Ayrıca Sakarya’da Dirilen Ulus testini değerlendirmeden liste bölümünden doğru-yanlış cevapları görebilirsiniz. Ancak sonuçları al butonuna basınca karşınıza Sakarya’da Dirilen Ulus testini değerlendirme ekranı çıkacaktır. Böylece ekranda Sakarya’da Dirilen Ulus testi değerlendirme raporu ve öğretmen görüşü yer alacaktır. Bu görüşleri dikkate almanız özellikle öğrenmenize katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte alt ekranda Sakarya’da Dirilen Ulus testi ile ilgili cevapları kontrol edebilirsiniz.

testimiz.com.tr

      Telif Hakkı:

      Çalışmaların intihal denetimine özellikle önem verilmektedir. İnteraktif Sakarya’da Dirilen Ulus testi genellikle intihal denetimi yapılarak hazırlanmıştır. Özellikle Sakarya’da Dirilen Ulus testinin özgün olmasına özen gösterilmiştir. Diğer yandan Sakarya’da Dirilen Ulus testinin telif hakkı testimiz.com sitesine aittir. Başka bir deyişle Sakarya’da Dirilen Ulus testi ticari bir amaçla kullanılamaz. Ancak bireysel öğrenme amacı taşımaktadır. Başarılar…