8.Sınıf Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar Testimiz

29 Ocak 2022 0 Yazar: testimiz.com

8.Sınıf Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar

8.Sınıf Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar Ve Bu Alandaki Gelişmeler

TEBRİKLER.

8.Sınıf Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar Ve Bu Alandaki Gelişmeler

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Osmanlı Devleti döneminde insanları birbirinden ayırmak için kişilerin adlarının yanına doğum yerleri, baba adları, lakapları veya ayrıcalık belirten unvanları konuyordu. Bunu önlemek için aşağıdaki yeniliklerden hangisi yapılmıştır?
A
Kılık kıyafette değişiklik yapılması
B
Aşar vergisinin kaldırılması
C
Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
D
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
Soru 2
Milli Ekonominin temelleri aşağıdakilerden hangisi ile atılmıştır?
A
Aşar vergisinin kaldırılmasıyla
B
İzmir İktisat Kongresi ile
C
Teşvik-i Sanayi Kanunu ile
D
Kabotaj Kanunu ile
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi tarımı geliştirmek için yapılan çalışmalardan birisi değildir?
A
Aşar vergisinin kaldırılması
B
Çiftçinin para, tohum, damızlık verme gibi etkinliklerle desteklenmesi,
C
Takvim saat ve ölçülerde değişiklik yapılması
D
Ziraat Bankası’nın çiftçiye verdiği kredi miktarının arttırılması
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk köylüsünü kalkındırmak için yapılan çalışmalardan birsi değildir?
A
Kılık kıyafette değişiklik yapılması
B
Toprağı olmayan köylülere toprak verilmesi
C
Köylüden alınan Aşar vergisinin kaldırılması
D
Tarım okullarının açılması
Soru 5
Cumhuriyetin ilk yıllarında tarımsal üretimi ve çiftçilerin gelirini artırmak için il olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?
A
Tarımda makineleşmeye geçilmesi
B
Tarım Kredi Kooperatifleri’nin kurulması
C
Aşar vergisinin kaldırılması
D
Örnek çiftliklerin kurulması
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Türk denizlerinde gemi işletme hakkının yalnız Türkiye’ye ait olmasıdır?
A
Kapitülasyonların kaldırılmasının
B
Kabotaj Kanunu’nun çıkarılmasının
C
Teşvik-i Sanayi Kanunu’nu
D
Aşar vergisinin kaldırılmasının
Soru 7
Hangisi toplumsal alanda yapılan yenilik çalışmalarından birisi değildir?
A
Harf İnkılâbı
B
Soyadı Kanunu
C
Tekke ve zaviyelerin kapatılması
D
Takvim, sanat ve ölçülerde değişiklik
Soru 8
İzmir İktisat Kongresi’nin sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisi değildir?
A
Devletçilik politikasının uygulanmasından vazgeçilmesi,
B
Ekonomik bağımsızlığa ulaşmak için neler yapılacağının belirlenmesi,
C
Milli ekonominin temellerinin ortaya çıkması,
D
Misak-i İktisadi’nin kabul edilmesi,
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetin ilk yıllarında tarımı geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalardan biri değildir?
A
Kabotaj Kanunu’nun kabulü
B
Aşar vergisinin kaldırılması
C
Örnek çiftliklerin kurulması
D
Çiftçilere kredi kolaylıklarının tanınması
Soru 10
Takvim, saat ve ölçülerde yapılan yeniliklerin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Uluslararası ilişkilerde birlikteliği sağlamak,
B
Devletçilik sistemini uygulamak,
C
Kapitülasyonları kaldırmak,
D
Milletler Cemiyeti’ne üye olmak,
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomi alanında yaptığı çalışmalardan biridir?
A
Türk kadınına yeni haklar tanınması
B
Ankara Etnografya Müzesi’nin açılması
C
İzmir İktisat Kongresi
D
Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin ekonomik bağımsızlığı ile ilgilidir?
A
Aşar vergisinin kaldırılması
B
Kabotaj Kanunu
C
İzmir İktisat Kongresi
D
Tarım okullarının açılması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

       8.Sınıf Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar Konu Testi Hakkında:

       Not: Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar testimizi hemen çözmek için Başla düğmesine basınız.
       Bu metin özellikle Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar çalışmasını tanıtmak için hazırlanmıştır. Ancak teknik bir metindir. Bunun yanında Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar testinde yer alan sorular aşağıda verilmiştir. Fakat Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar testi soru seçeneklerini görmek için testi başlatmalısınız.

 

      İnteraktif Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar Testi Soruları:

Osmanlı Devleti döneminde insanları birbirinden ayırmak için kişilerin adlarının yanına doğum yerleri, baba adları, lakapları veya ayrıcalık belirten unvanları konuyordu. Bunu önlemek için aşağıdaki yeniliklerden hangisi yapılmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi tarımı geliştirmek için yapılan çalışmalardan birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomi alanında yaptığı çalışmalardan biridir?
Hangisi toplumsal alanda yapılan yenilik çalışmalarından birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetin ilk yıllarında tarımı geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalardan biri değildir?
İzmir İktisat Kongresi’nin sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Türk denizlerinde gemi işletme hakkının yalnız Türkiye’ye ait olmasıdır?
Ya da Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığı ile ilgilidir?
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk köylüsünü kalkındırmak için yapılan çalışmalardan birsi değildir?
Takvim, saat ve ölçülerde yapılan yeniliklerin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Milli Ekonominin temelleri aşağıdakilerden hangisi ile atılmıştır?
Cumhuriyetin ilk yıllarında tarımsal üretimi ve çiftçilerin gelirini artırmak için il olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?

       Etkileşimli Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar Testi Hakkında:

       İnteraktif Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar testi ilk olarak eğitim programlarına göre hazırlanmıştır. Aynı zamanda Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar çalışması oluşturulurken MEB kazanımları dikkate alınmıştır. Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar testi hazırlanırken özellikle ders kitabı içeriklerinden yararlanılmıştır. Testimiz Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar testi genellikle kazanım temelli sorulardan oluşmaktadır. Bunun yanında Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar çalışmasında kısa konu anlatımlarına da yer verilmiştir. Son olarak Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalardan da yararlanılmıştır.

testimiz.com

 

       Online Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar Testi Soru Yapısı:

       Etkileşimli Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar soruları genellikle 10, 12, 15 veya 20 sorudan oluşmaktadır. Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar testleri sınıf seviyesine göre 3 ya da 4 seçenekten meydana gelmektedir. Genellikle 1,2 ve 3.sınıflarda 3 seçenekli sorular tercih edilmiştir. Bunun yanında 4.sınıflarda ve ikinci kademede özellikle 4 seçenekli sorular kullanılmıştır. Ancak Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar testi için seçenek sayısı zorluk seviyesini belirlemektedir. Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar testi için her sorunun özellikle bir cevap hakkı vardır. Ancak istediğiniz zaman cevap seçeneğini değiştirebilirsiniz.

 

      Çevrim İçi Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar Test Çalışması Hakkında:

       İnteraktif Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar test çalışması özellikle dinamik bir yapıya sahiptir. Başka bir değişle tekrar tekrar çözme imkanı vardır. Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar testinde soru veya seçenekler her tekrarda yer değiştirecektir. Böylelikle ezber önlenmekte ve kalıcı öğrenme sağlanmaktadır. Kısacası Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar testini her tekrarda yeni bir çalışma karşınıza çıkacaktır. Ancak bağlantı verilen bazı çalışmalarda bu özellik yoktur.

 

      İnteraktif Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar Konu Testi Değerlendirme:

       Etkileşimli Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar testini çözerken özellikle alttaki okları kullanarak önceki ve sonraki soruya geçebilirsiniz. Ancak dilerseniz listeden seçerek istediğiniz soruyu görebilirsiniz. Ayrıca Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar testini değerlendirmeden liste bölümünden doğru-yanlış cevapları görebilirsiniz. Ancak sonuçları al butonuna basınca karşınıza Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar testini değerlendirme ekranı çıkacaktır. Böylece ekranda Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar testi değerlendirme raporu ve öğretmen görüşü yer alacaktır. Bununla birlikte alt ekranda Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar testi ile ilgili cevapları kontrol edebilirsiniz.

testimiz.com.tr

 

       Sanal Etkileşimli Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar Testi Telif Hakkı:

       İnteraktif Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar testi genellikle intihal denetimi yapılarak hazırlanmıştır. Özellikle Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar testinin özgün olmasına özen gösterilmiştir. Böylece Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar testinin bütün hakları testimiz.com sitesine aittir. Başka bir deyişle Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar testini kullanmak için izin almanız gerekmektedir. Başarılar…