8.Sınıf İnkılap Tarihi Ya İstiklal Ya Ölüm Konu Testi

17 Kasım 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Maraş ve Suriye’den getirdikleri Ermenileri örgütleyip Türklere saldırılar düzenleten Fransızlara karşı, vatansever Güneydoğu halkı silahlı direnişe geçmiş ve şehirlerini savunmuşlardır. Türk halkının direnişi karşısında başarılı olamayan Fransızlar önce Maraş’tan daha sonra da Urfa’dan çekilmek zorunda kalmışlardır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Halkın bağımsızlığı için mücadele ettiğine
B) İstanbul Hukümetinin görevini yapmadığına
C) Halkın topraklarını başarıyla savunduğuna
D) Anadolu’nun tamamen düşmandan kurtarıldığına
Soru 2
Kurtuluş Savaşında Doğu Cephesinde Kazım Karabekir ve ordusu büyük bir mücadele vererek Ermenileri yenmiş ve Gümrü Antlaşması imzalanmıştır.

Buna göre;

I. Milli Mücadele sona ermiştir.

II. Doğu sınırı güvence altına alınmıştır.

III. Ermeniler Batı Cephesinde savaşa devam etmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
Soru 3
Anadolu’da uzun yıllar Osmanlı hakimiyeti altında huzur içinde yaşayan fakat sonrasında Avrupa devletlerinin kışkırtmasıyla Doğu Anadolu’da ayaklanan millet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sırplar
B) Ermeniler
C) Yunanlılar
D) İngilizler
Soru 4
I. I. İnönü Muharebesi’nde Yunanlılar bozguna uğratıldı.

II. Düzenli ordu ilk başarısını Güney Cephesi’nde aldı.

III. Doğu Cephesi’nde Ermeniler bozguna uğratıldı.

Verilen bilgilerin doğru olanlarına ‘D’ ve yanlış olanlarına ‘Y’ konulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A) D – D – D
B) D – D – Y
C) D – Y – D
D) Y – Y – D
Soru 5
İstiklal Savaşı kahramanlarımızdandır. Kurtuluş Savaşı’nda Kuvayimilliye’ye katılarak Kilis-Antep yolunu kontrol altında tutma vazifesini üstlendi. Bu göreve atandıktan sonra silah arkadaşları ile Fransızların şehre girmesine uzun süre engel olmuş, son kurşununa kadar direniş göstermiştir.

Yukarıda yer alan parçada Milli Mücadele kahramanlarından hangisi hakkında bilgi verilmiştir?

A) Sütçü İmam
B) Şahin Bey
C) Hasan Tahsin
D) Çerkez Ethem
Soru 6
“II. İnönü Muharebesi’nden sonra genel seferberlik yapmış olan Yunan ordusu, insan, tüfek, makinalı tüfek ve top sayısı bakımından ordumuzdan önemli derecede üstündü… Biz daha tümenlerimizin taşıt araçlarını bile tamamlayamadığımızdan, bunların hareket güçleri yoktu.’’

Mustafa Kemal’in bu sözleri aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğine işaret etmektedir?

A) Hıyaneti Vataniye Kanunu’nun
B) Büyük Taarruz’un
C) Tekalifi Milliye Emirleri’nin
D) İstiklal Mahkemeleri’nin
Soru 7
Kuvayimilliye birlikleri, kendi bölgelerinde işgalcilerle mücadele ettiler. Batı Cephesi’nde Yunanlıların ilerleyişi yer yer durduruldu. Güney Cephesi’nde Fransızlara karşı başarılar kazanıldı. Fakat bütün bunlar düşmanın yurttan atılması için yeterli olmuyordu.

Bunun sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?

A) TBMM açılmıştır.
B) Kuvayimilliye güçlendirilmiştir.
C) Düzenli orduya geçilmiştir.
D) Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalanmıştır.
Soru 8
“Milli mücadele sadece düzenli ordunun başarısıyla kazanılmıştır” diyen bir kişi aşağıdakilerden hangisini yok saymaktadır?

A) Kuvayımilliye direnişini
B) I. İnönü Muharebelerini
C) II. İnönü Muharebelerini
D) Sakarya Meydan Muharebesini
Soru 9
I. Londra Konferansının toplanması

II. İstiklal Marşı’nın kabulü

III. Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması’nın imzalanması

I. İnönü Savaşı’nın yukarıda verilen sonuçlarından hangileri uluslararası etkiye sahiptir?

A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III
Soru 10
Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı’nın en zor günlerinin yaşandığı bir sırada Ankara’da Maarif Kongresi düzenlemesi aşağıdaki sözlerinden hangisi ile ilgili değildir?

A) En önemli ve verimli vazifelerimiz eğitim ve öğretim işleridir.
B) İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız.
C) Memleketteki bilgisizlik mutlaka giderilmelidir.
D) Tam bağımsızlık, ancak mali bağımsızlık ile mümkündür.
Soru 11
• Yunanlılara karşı savaşılmıştır.

• Kurtuluş Savaşı’nın en fazla kayıp verilen cephesidir.

• Düzenli ordunun büyük başarılara imza attığı cephedir.

hakkında bilgi verilen cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batı Cephesi
B) Doğu Cephesi
C) Güney Cephesi
D) Çanakkale Cephesi
Soru 12
I. TBMM’nin Londra Konferansı’na çağırılması

II. İtalyanlar’ın işgal ettikleri bölgelerden çekilmeleri

III. Fransa ile TBMM arasında Ankara Antlaşması’nın imzalanması

gelişmelerinden hangileri İtilaf Devletlerinin TBMM ile ilgili fikirlerinde değişme olduğunun göstergesidir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III