8.Sınıf Bir Olayın Olasılığı Testimiz

30 Aralık 2021 1 By testimiz.com

8.Sınıf Bir Olayın Olasılığı

8.Sınıf Matematik Bir Olayın Olasılığı

TEBRİKLER.

8.Sınıf Matematik Bir Olayın Olasılığı

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir gruptaki 8 kız öğrenciden 3’ü, 10 erkek öğrencinin 2’si gözlüklüdür. Gruptan seçilen bir öğrencinin gözlüksüz olma olasılığı hangisidir?
A
13/18
B
3/8
C
12/15
D
5/9
Soru 2
Bir zarın atılması işleminde zarın üst yüzüne altı gelmeme olayının olasılığı hangisidir?
A
1/3
B
4/6
C
1/6
D
5/6
Soru 3
Bir torbada aynı büyüklükte 3 mavi, 4 yeşil, 2 siyah top vardır. Torbadan rastgele bir topun seçildiği bir işlemde seçilen topun siyah olma olasılığı hangisidir?
A
5/9
B
4/9
C
3/9
D
2/9
Soru 4
Faul atışı yapan iki basketbolcudan birincinin sayı yapma olasılığı %60, ikincinin sayı yapmama olasılığı %30’dur. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. İkisinin de sayı yapma olasılığı eşittir.

II. Birincinin sayı yapma olasılığı daha azdır.

III. İkincinin sayı yapma olasılığı daha fazladır.

A
II ve III
B
I ve III
C
Yalnız II
D
I, II ve III
Soru 5
Bir zarın atılması işleminde gelen sayının; 2’den büyük asal sayı olma olasılığı hangisidir?
A
2/3
B
1/2
C
1/3
D
1/4
Soru 6
Bir zarın atılması işleminde gelen sayının; 2’den büyük asal sayı olmama olasılığını hangi seçenekte verilmiştir?
A
2/3
B
3/4
C
1/3
D
1/4
Soru 7
Bir torbada aynı büyüklükte 3 mavi, 4 yeşil, 2 siyah top vardır. Torbadan rastgele bir topun seçildi- ği bir işlemde seçilen topun mavi olma olasılığı hangisidir?
A
1/2
B
4/9
C
1/3
D
1/4
Soru 8
Bir zarın üç yüzü beyaza, iki yüzü kırmızıya ve bir yüzü maviye boyanmıştır. Zar atıldığında zarın beyaz yüzünün üste gelme olasılığı hangisidir?
A
1/2
B
1/3
C
1/6
D
1/4
Soru 9
Aşağıdaki olaylardan hangilerinin olasılıkları birbirine eşittir?

I. Bir madenî paranın atılmasında paranın tura gelmesi

II. Bir zarın atılmasında zarın çift sayı gelmesi

III. Aynı büyüklükte 3 mavi 2 siyah top bulunan torbadan rastgele seçilen topun siyah olması

A
I ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 10
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Olasılığı 0 olan olaylara kesin olay denir.
B
Eş olasılıklı bir olayda n tane çıktı var ise bir çıktının olasılığı 1/n’dir.
C
Bir olayın olma olasılığı 0 ile 1 arasındadır.
D
Olasılığı 1 olan olaya kesin olay denir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

 

Bir zarın atılması işleminde gelen sayının; 2’den büyük asal sayı olma olasılığı hangisidir?
Bir zarın atılması işleminde gelen sayının; 2’den büyük asal sayı olmama olasılığını hangi seçenekte verilmiştir?
Bir torbada aynı büyüklükte 3 mavi, 4 yeşil, 2 siyah top vardır. Torbadan rastgele bir topun seçildi- ği bir işlemde seçilen topun mavi olma olasılığı hangisidir?
Bir torbada aynı büyüklükte 3 mavi, 4 yeşil, 2 siyah top vardır. Torbadan rastgele bir topun seçildiği bir işlemde seçilen topun siyah olma olasılığı hangisidir?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Faul atışı yapan iki basketbolcudan birincinin sayı yapma olasılığı %60, ikincinin sayı yapmama olasılığı %30’dur. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

 

I. İkisinin de sayı yapma olasılığı eşittir.

II. Birincinin sayı yapma olasılığı daha azdır.

III. İkincinin sayı yapma olasılığı daha fazladır.

Aşağıdaki olaylardan hangilerinin olasılıkları birbirine eşittir?

 

I. Bir madenî paranın atılmasında paranın tura gelmesi

II. Bir zarın atılmasında zarın çift sayı gelmesi

III. Aynı büyüklükte 3 mavi 2 siyah top bulunan torbadan rastgele seçilen topun siyah olması

Bir zarın atılması işleminde zarın üst yüzüne altı gelmeme olayının olasılığı hangisidir?
Bir gruptaki 8 kız öğrenciden 3’ü, 10 erkek öğrencinin 2’si gözlüklüdür. Gruptan seçilen bir öğrencinin gözlüksüz olma olasılığı hangisidir?
Bir zarın üç yüzü beyaza, iki yüzü kırmızıya ve bir yüzü maviye boyanmıştır. Zar atıldığında zarın beyaz yüzünün üste gelme olasılığı hangisidir?