8.Sınıf Matematik Çok Büyük Sayılar ile Çok Küçük Sayıların Bilimsel Gösterimi ve Karşılaştırılması Konu Testi

13 Kasım 2020 0 By testimiz.com

TEST ÇÖZ

Soru 1
Aşağıda verilen bilimsel gösterimlerden hangisi doğru değildir?
A) 51 · 107 = 5,1 · 108
B) 48 000 000 = 4,8 · 107
C) 922 · 108 = 9,22 · 1012
D) 238 100 000 = 2,381 · 108
Soru 2
Hangi sayının bilimsel gösterimi 5 · 10–4 ‘tür?
A) 0,05
B) 0,005
C) 0,0005
D) 0,00005
Soru 3
357 400 000 000 sayısı aşağıdaki verilenlerden hangisi ile gösterilemez?
A) 357,4 · 1010
B) 3,574 · 1011
C) 35,74 · 1010
D) 3574 · 108
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi 1,28• 1010 ‘a eşittir?
A) 128 · 109
B) 128 · 1012
C) 128 · 108
D) 128 · 1010
Soru 5
0,00156 sayısının bilimsel gösterimi hangisidir?
A) 1,56 · 10–4
B) 1,56 · 10–5
C) 15,6 · 10–3
D) 1,56 · 10–3
Soru 6
5 · 101 + 7 · 10–1 + 2 · 10–2 + 4 · 10–3 Yukarıda çözümlenmiş olarak verilen sayının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5,724
B) 50,724
C) 50,704
D) 5,7024
Soru 7
Bilimsel gösterimi 9• 108 sayı hangisidir?
A) 900 000
B) 90 000 000
C) 900 000 000
D) 9 000 000
Soru 8
Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru değildir?
A) 4,8 · 107 < 9,22 · 1011< 2,381 · 108 < 5,1 · 108
B) 5,1 · 108 < 4,8 · 107 < 2,381 · 108 < 9,22 · 1011
C) 4,8 · 107 < 2,381 · 108 < 5,1 · 108 < 9,22 · 1011
D) 2,381 · 108 < 5,1 · 108 < 4,8 · 107 < 9,22 · 1011
Soru 9
Bilimsel gösterimi 5,247• 1015 olan sayıya eşit olan hangisidir?
A) 0,5247 · 109
B) 52,47 · 1010
C) 5,247 · 1012
D) 5,247 · 1014
Soru 10
Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A) 5,9 107< 1,28 • 1010 < 9 • 108 < 5,247 • 1015
B) 5,9 107< 9 • 108< 5,247 • 1015 < 1,28 • 1010
C) 5,9 • 107 < 9 • 108 < 1,28 • 1010 < 5,247 • 1015
D) 1,28 1010< 5,9 • 107 < 9 • 108 < 5,247 • 1015
Soru 11
Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
A) 7 · 10–9 > 1,3 · 102
B) 4 · 10–12 > 5 · 10–14
C) 2 · 108 >2 · 106
D) 1,1 · 1010 > 2,5 · 1010
Soru 12
Bilimsel gösterimi 5,9• 107sayı hangisidir?
A) 59 000 000
B) 59 000
C) 590 000 000
D) 59 000 000 000