8.Sınıf Matematik Çok Büyük Sayılar ile Çok Küçük Sayıların Bilimsel Gösterimi ve Karşılaştırılması Konu Testi

8 Eylül 2020 0 Yazar: testimiz.com

8.Sınıf Matematik Çok Büyük Sayılar ile Çok Küçük Sayıların Bilimsel Gösterimi ve Karşılaştırılması

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf Matematik Çok Büyük Sayılar ile Çok Küçük Sayıların Bilimsel Gösterimi ve Karşılaştırılması

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

Hangi sayının bilimsel gösterimi 5 · 10–4 ‘tür?
0,00156 sayısının bilimsel gösterimi hangisidir?

A) 1,56 · 10–3

B) 1,56 · 10–4

C) 1,56 · 10–5

D) 15,6 · 10–3

Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?

A) 2 · 108 >2 · 106

B) 1,1 · 1010 > 2,5 · 1010

C) 7 · 10–9  > 1,3 · 102

D) 4 · 10–12 > 5 · 10–14

Aşağıda verilen bilimsel gösterimlerden hangisi doğru değildir?

A) 48 000 000 = 4,8 · 107

B) 238 100 000 = 2,381 · 108

C) 51 · 10= 5,1 · 108

D) 922 · 108 = 9,22 · 1012

Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru değildir?

A) 4,8 · 107 < 2,381 · 108 < 5,1 · 10< 9,22 · 1011

B) 2,381 · 108 < 5,1 · 10< 4,8 · 107 < 9,22 · 1011

C) 4,8 · 107 < 9,22 · 1011< 2,381 · 108 < 5,1 · 108

D) 5,1 · 10< 4,8 · 107 < 2,381 · 108 < 9,22 · 1011

Bilimsel gösterimi 9• 10sayı hangisidir?
Bilimsel gösterimi 5,9• 107sayı hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi 1,28• 1010 ‘a eşittir?

A) 128 · 1010

B) 128 · 108

C) 128 · 109

D) 128 · 1012

Bilimsel gösterimi 5,247• 1015 olan sayıya eşit olan hangisidir?

A) 0,5247 · 109

B) 52,47 · 1010

C) 5,247 · 1012

D) 5,247 · 1014

Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

A) 5,9 107<  1,28 • 1010 <  9 • 108  < 5,247 • 1015

B) 1,28 1010< 5,9 • 10<  9 • 108  <  5,247 • 1015

C) 5,9 107<  9 • 108< 5,247 • 1015  <  1,28 • 1010

D) 5,9 • 10<  9 • 108  <  1,28 • 1010 < 5,247 • 1015

5 · 101 + 7 · 10–1 + 2 · 10–2 + 4 · 10–3 Yukarıda çözümlenmiş olarak verilen sayının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
357 400 000 000 sayısı aşağıdaki verilenlerden hangisi ile gösterilemez?

A) 357,4 · 1010

B) 35,74 · 1010

C) 3574 · 108

D) 3,574 · 1011