8.Sınıf Matematik Ondalık Gösterimleri Çözümleme Konu Testi

13 Kasım 2020 0 By testimiz.com

TEST ÇÖZ

Soru 1
224,005 ondalık gösteriminin çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?
A) (2 ⋅ 102) + (2 ⋅ 101) + (4 ⋅ 100) + (5 ⋅ 10–3)
B) (2 . 102) + (2. 101) + (4 . 100) + (5. 10–1)
C) (2 ⋅ 103) + (2 ⋅ 102) + (4 ⋅ 100) + (5 ∙ 10–1)
D) (2 ⋅ 103) + (2 ⋅ 102) + (4 ⋅ 101) + (5 ⋅ 10–3)
Soru 2
0,000138 = 13,8 · 10a olduğuna göre a kaçtır?
A) –5
B) 5
C) 4
D) –4
Soru 3
Ondalık gösterimi 5 · 101 + 8 · 100 + 3 · 10–1 + 6 · 10–2 + 7 · 10–3 şeklinde olan sayı hangisidir?
A) 583,67
B) 580,367
C) 5,8367
D) 58,367
Soru 4
289 000 000 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 2890 · 106
B) 28,9 · 10–7
C) B2,89 · 107
D) 0,289 · 109
Soru 5
32x ⋅ 52x ⋅ 15x = 2253 olduğuna göre x kaçtır?
A) 4
B) 1
C) 2
D) 3
Soru 6
502,407 = ( 5 ⋅ 10x ) + ( y ⋅ 100 ) + ( 4 ⋅ 10–1 ) + ( 7 ⋅ 10z ) olduğuna göre x + y + z kaçtır?
A) 1
B) 0
C) 2
D) – 1
Soru 7
(x + 5)x + 2 = 1 olduğuna göre x’in alabileceği değerler toplamı kaçtır?
A) – 6
B) – 8
C) – 12
D) – 10
Soru 8
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) 2,204 = 2 · 100 + 2 · 10–1 + 0 · 10–2 + 4 · 10–3
B) 0,15 = 0 · 100 + 1 · 10–1 + 5 · 10–2
C) 1,003=1 · 100 + 0 · 10–1 + 0 · 10–2 + 3 · 10–3
D) 4,682=4 · 101 + 6 · 100 + 8 · 10–1 + 2 · 10–2
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi 0,00000625 sayısına eşit değildir?

A) 6,25 · 10–7
B) 62,5 · 10–7
C) 6250 · 10–9
D) 625 · 10–8
Soru 10
0,00000127 sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1,27 · 10–5
B) 1,27 · 10–9
C) 1,27 · 10–8
D) 1,27 · 10–6
Soru 11
Gösterimi 2,847 · 106 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2 847 000 000
B) 284 700 000
C) 28 470 000
D) 2 847 000
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır?

A) 0,000018 · 1011
B) 1800 · 103
C) 18 · 105
D) 1,8 · 102