8.Sınıf Türkçe Fiilimsiler Kazanım Konu Testi

13 Kasım 2020 0 By testimiz.com

TEST ÇÖZ

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
A) Sabah erken kalkıp ödevlerini yaptı
B) En sonunda aracı çalıştırmayı başardı.
C) Giydiği gömlek ona çok yakıştı.
D) Akşam saatlerinde evden ayrıldık.
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat-fiil değildir?

A) Kazada oluşan yanıklar zamanla iyileşti.
B) Denediği ayakkabı ayağını vurdu.
C) Ayağı takılan çocuk yere düştü.
D) Burası görülesi güzellikte bir yer
Soru 3
(1)Okumak onun en büyük (2)eğlencesiydi. En dar zamanlarda bile eline bir kitap (3)alıp onu (4)bitirmeye çalışırdı.

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi zarf-fiildir?

 

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ma, -me” ekinin işlevi diğerlerinden farklıdır?
A) Odunları kırmayı yarına bırakmış
B) Kırmızı elbiseler giymeyi severmiş
C) Gün aydınlanıncaya kadar uyumamış
D) En güzel özelliği çok okumasıymış.
Soru 5

Bir sarsıntı… (1)Uyandım uzun (2)süren uykumdan
Geçiyordu araba yola benzer bir (3)sudan
Karşıda Hisar gibi Niğde yükseliyordu.
Sağ taraftan (4)çıngırak sesleri geliyordu.

Faruk Nafiz Çamlıbel

Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat-fiildir?

 

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
Soru 6
1. Her gece uyumadan önce ılık süt içerdi.

2. Çalışarak büyük başarılara imza atmıştı.

3. Söylediği şarkıyla mahallenin beğenisini kazandı.

4. Sanatın işi, halka bir şeyler anlatmaktır.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yer alan fiilimsiler türce özdeştir?

 

A) 1. ve 2.
B) 1. ve 3.
C) 2. ve 4.
D) 3. ve 4.
Soru 7
Yürüyüşü aynı babasınınki gibiydi.

Bu cümledeki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır?

 

A) Burası, masallarda anlatılan Kafdağı’na benziyordu.
B) İçeri girer girmez etrafındakileri süzdü.
C) Romanlarını yazarken kimseyle görüşmezdi.
D) Evin tamamını temizlemeyi kafasına koydu.
Soru 8
Otçul hayvanlar olan gergedanlar, genellikle tek başlarına veya aile grupları hâlinde geniş otlaklarda yaşarlar. Yalnız Sumatra gergedanı sık ormanlarda yaşar. Görme duyuları zayıftır. Koku alma ve işitme duyuları çok gelişmiştir.

Bu parçada kaç fiilimsi vardır?

 

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
Soru 9
İlk romanı “Görünmez Adam” ile okuyucusunun gönlünde taht kuran yazar, ilk romanının tadı damağında dururken ikinci romanını yayımlamayı düşünüyormuş. Ben de bu ikinci romanı eline almak için sabırsızlananlardanım.

Bu parçadaki altı çizili fiilimsilerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

 

A) Sıfat-fiil / Zarf-fiil / İsim-fiil
B) İsim-fiil / Zarf-fiil / Sıfat-fiil
C) Zarf-fiil / Sıfat-fiil / İsim-fiil
D) Zarf-fiil / İsim-fiil / Sıfat-fiil
Soru 10
Doğruyu (1)söyleyen dokuz köyden (2)kovulurmuş. Kovulsun! Elbet doğruların (3)önemsendiği bir onuncu köy bulunur. Eminim ki bu onuncu köy, (4)yaşamak için o dokuz köyden daha uygun bir yerdir.

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?

 

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır?
A) Ormanın içindeki köprüyü geçerek köye ulaştılar.
B) Zirveye ulaşınca şehrin manzarasını izledim.
C) Arabamızı park edecek bir yer bulamadık.
D) Yağmur yağınca bahçedeki otları yolmayı erteledi.
Soru 12

 

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4