8.Sınıf Metinde Anlam Testimiz

10 Aralık 2021 0 By testimiz.com

8.Sınıf Metinde Anlam Testimiz

 

8.Sınıf Türkçe Metinde Anlam

TEBRİKLER.

8.Sınıf Türkçe Metinde Anlam

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

     Tren ilerliyordu. Pencereden deniz görünüyordu. Denize akşam güneşi vurmuştu. Renk renk kayıklar gördük kıyılarda. Denize taş atan çocuklar gördük. Uzakta bir balıkçı ağlarını topluyordu. Serin bir rüzgârla ürperdik birden. Tren ilerliyordu. Yeni hayata yaklaşıyorduk.

Parçada aşağıdaki duyulardan hangilerine yer verilmiştir?
A
Görme-işitme
B
İşitme-koklama
C
Görme-dokunma
D
Tatma-koklama
Soru 2

Yola çıkınca her sabah,

Bulutlara selam ver.

Taşlara, kuşlara,

Atlara, otlara,

İnsanlara selam ver.

Ne görürsen selam ver.

Sonra çıkarıp cebinden aynanı

Bir selam da kendine ver.

Yukarıdaki şiirde hangi düşünce vurgulanmıştır?      
A
Mutlu olma
B
Doğayı sevme
C
Yaşama sevinci
D
Kendini sevme
Soru 3

     Edebiyat çeşitleri içerisinde sözün anlamını edebi sanatlar yoluyla en fazla kullanan yazı türü şiirdir. Söz unsuru ve kelime oyunları ile hüner gösterme haline gelmiş şiirde, nesir kadar açıklık yoktur. Nesirde duygu ve düşünceler olduğu gibi aktarılır. Şiirde ise görünenin arkasında başka bir dünya vardır.

Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?
A
Karşılaştırmalı anlatım
B
Açıklayıcı anlatım
C
Öyküleyici anlatım
D
Betimleyici anlatım
Soru 4

    Geceleri ışıktan çok gaz yağı kokusu neşreden gemici fenerlerinin fitili ateşlenip kırmızı-yeşilli cam kafeslere yerleştirilerek istasyon hayatının öteki boyutuna sınır koyarlar, ilk dördündeki ayın puslu döküntüleri, isten kararmış baca kiremitlerinin matlığına gömülür ve öylece kalır. Gecenin köründe yorgun ve uykulu trenler, buharlı fısırtılar ve çelik gıcırtı-larıyla istasyona bir an yaslanıp dinlenir. Bir kaç düdük sesi, bayatlamış selamlardan sonra geriye bir tutam buhara bulanmış keskin bir kömür dumanı bırakarak kaybolur gider.

Paragrafta kişileştirilen varlık hangisidir?    
A
Kafes
B
Işık
C
Tren
D
Gece
Soru 5

      Küre Dağları, dünyada eşine az rastanır nemli karstik ormanları, bitki türü ve yaban hayatı zenginliğiyle ekolojik bakımdan önemi uluslarası düzeyde kabul edilmiş ender ormanlar arasında. Tarihi ve kültürel açıdan Kapadokya, Efes hangi değerdeyse ekolojik açıdan Küre Dağları da aynı değerdedir. Bu özelliklerinden dolayı bölge geçtiğimiz yıl milli park ilan edildi.

Bu parçada Küre Dağları ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?    
A
Dünyada eşsiz ormanları olduğundan
B
Yıllardır milli park olmasına uğraşıldığından
C
Ekolojik açıdan çok değerli olduğundan
D
Uluslararası düzeyde kabul edildiğinden
Soru 6

     Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde gök yüzünde, güz mevsiminde artık esmer çizgiler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarlarında, toprak anamızın koyu yeşil saçlarını da göremeyeceksiniz. Bizim için değil ama, çocuklar, sizin için kötü olacak. Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük, sizin için kötü olacak.

Parçada aşağıdaki duygulardan  hangisine yer verilmiştir?          
A
Heyecan
B
Sitem.
C
Hüzün
D
Korku
Soru 7

Türkiye, Türkiye aylı yıldızlı Türkiye

Sen Mehmed'sin omuzların Anadolu yaylası

Aladağlar Toroslar dev gibi gövden

Sen şehid oğlu şehid babası

Sana selam olsun dünyadan hürriyetten.

Şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yalnızlık korkusu
B
Yurt sevgisi
C
Vatan özlemi
D
Ayrılık acısı
Soru 8

    Şiirin hiç bir kelimesine dokunamazsınız. Anlam, kelimeleri boşluğa çivilemiştir âdeta. Bir kelimeyle oynama, tılsımı bozmaya yeter. Bu yönüyle şiir, atasözüyle aynı çizgide görülüyor.

Paragrafta şiirin hangi özelliği vurgulanmaktadır?        
A
Atasözleri gibi anlamca zengin olduğu
B
Şiirin kendine özgü kelimeleri olduğu
C
Şiirde kelimelerin değiştirilemeyeceği
D
Şiirde kelimelerin tılsımlı olduğu
Soru 9

      Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde gök yüzünde, güz mevsiminde artık esmer çizgiler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarlarında, toprak anamızın koyu yeşil saçlarını da göremeyeceksiniz. Bizim için değil ama, çocuklar, sizin için kötü olacak. Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük, sizin için kötü olacak.

Parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?        
A
Kişisel anlatıma başvurulmuştur.
B
Gerçek anlamlı sözcük yoktur.
C
Betimsel anlatım yapılmıştır.
D
Benzetmelere yer verilmiştir.
Soru 10

      Renkleri erbabına sormalı. Ah, renklerin şairi Ahmet Haşim, neredesin? Nerede senin ay ışığı gecelerin, akşam kızıllıkların, tunca benzeyen mermer, yârin dudağından getirilmiş karanfil... Renkleri onun kadar şiirleştiren var mıydı? Bir de Bedri Rahmi var değil mi? Ressam ve şair Bedri Rahmi... Onda da maviler, sarılar, çivit rengi, çağla yeşili, kırmızı, pembe... Hepsi bir ağızdan cıvıl cıvıl, fıkır fıkır konuşur, konuşmaz adeta gülüşür, oynaşırlar. En iyisi renkleri şairlerle ressamlara bırakmalı. Çünkü en iyi onlar anlar dillerinden, sevinçlerinden, üzüntülerinden.

Parçanın ana fikri nedir?    
A
İnsanların derdini en iyi renkler anlatır.
B
Renkler derde deva değil, derdin kendisidir.
C
Renkler konusunda şair ve yazarlar ustadır.
D
Şairler renkleri, ressamlardan iyi anlatır.
Soru 11

       Bu yıl altmış yedi yaşıma bastım. Altmış yedi! Ne kadar çok! Biraz da fazla değil mi? Bence insan çağında ölmeyi bilmeli. Bilmezse benim gibi tek başına, sersem ve avare kalır! Hele yol arkadaşını da kaybederse, bütün bütün savsaklar ve artık onun için çevresindeki kapkaranlık uçurumun kenarında baş dönmesinden başka bir şey kalmaz.

Yukarıdaki parçanın yazarı için aşağıdakiler-den hangisi söylenemez?  
A
Yaşlandığını düşünmektedir.
B
Ölmesi gerektiğini düşünmektedir.
C
Etrafındakileri karanlık görmektedir.
D
Kendisini yalnız hissetmektedir.
Soru 12

       Halkımız her güzellikte çiçeklerin, özellikle, gülün güzelliğini görme eğilimindedir. Dilimizdeki güllü deyimler bu eğilimi açıkça göstermektedir. İyi babalar ailelerine gül gibi bakar, mutlu ve geçim sıkıntısı çekmeyen aileler gül gibi geçinip gider ve çocuklarını el bebek gül bebek büyütürler. Kız çocuklarına güzel olsunlar diye çokça gül'lü adlar verilir: Güldane, Gülüzar, Gül, Güllü gibi.

Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangileri kullanılmıştır?        
A
Açıklama-Örneklendirme
B
Örneklendirme-Öyküleme
C
Açıklama-Tasvir
D
Öyküleme-Tasvir
Soru 13

      Mutluluğa engel olmada olağanüstü bir beceriklilik gösteriyor insanlar. Mutsuz olmaktan en çok kaçan, en başta gidiyor mutsuzluğa. Oysa, insan başını çevirip şöyle bir bakıverse çevresine, kendini mutlu kılacak nice şeyler bulacak. Bakış açısı olumsuz olduğundan göremiyor.

Parçanın ana düşüncesini aşağıdaki özlü sözlerden hangisi açıklar?      
A
At, adımına göre değil, adamına göre yürür.
B
Güzel gören güzel düşünür.
C
Her zaman gemicinin istediği rüzgâr esmez.
D
Başkasına verir talkını, kendisi yer salkımı.
Soru 14

      Yazdıklarımda gülünç olanla hüzünlü olanı bir arada yakalamaya çalışırım. Yanlışlıkları ön plana çıkarışım belki bu yüzden. Bu yanlışlıkları düzeltecek reçeteleri sunma çabasında hiç olmadım. Bu, romancının işi değil.

Diyen yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?        
A
Yazılarında yanlışlıkları ön plana çıkarıp okuyucuları aydınlatma çabasındadır.
B
Yazar, yanlışlıklara karşı reçete sunma çabasında değildir.
C
Eserlerinde hüzün ve sevinci birlikte işleyebilmektedir.
D
Yazarın işi sadece yanlışlıkları ön plana çıkarmaktır.
Soru 15

     Mevsimlerin ve yağmurun dilini çocuklardan sonra en iyi şairler bilir. Bir şiirin serüveni yağmura benzer çünkü. Her şair biraz gökyüzüdür. Bazen yüzünde mavilikler gezinir, bazen bulutlar siner içine. Bir gün yağmurlarını boşaltır o da gökler gibi. Yağmur sonrası gökyüzü nasıl ışır ve genişlerse, şairin de içine bir gökyüzü doğar şiirini bitirince.

Parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi ağır basmaktadır?      
A
Kanıtlama
B
Örneklendirme
C
Karşılaştırma
D
Benzetme
Soru 16

        Rasim Özdenören dar bir çevrede tanınan, son dönem modem Türk hikâyeciliğinin değişik eğilimlerinden birisini temsil eden, yine son dönem modern Türk hikâyeciliğindeki güçlü konumuyla kendinden sonra gelen birçok hikayeciyi etkileyen, edebiyatla ilgilenenlerin göz ardı edemeyeceği bir isim. Bu önemli ismin kitaplarından "Hastalar ve Işıklafın 3. baskısı yapıldı. Kitabı oluşturan 15 hikâye, 1964-1966 yılları arasında yazılmış. Hikâyeler akıcı bir Türkçe ve hayal gücünü zorlayan tasvirlerle işlenmiş.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen sanatçının bir özelliği değildir?      
A
Türk hikâyeciliğinin temsilcilerinden olması
B
Hikâyecilikte güçlü bir konuma sahip olması
C
Dar bir çevrede tanınması
D
Pek çok hikayeciden etkilenmiş olması
Soru 17

     Geceleri ışıktan çok gaz yağı kokusu neşreden gemici fenerlerinin fitili ateşlenip kırmızı-yeşilli cam kafeslere yerleştirilerek istasyon hayatının öteki boyutuna sınır koyarlar, ilk dördündeki ayın puslu döküntüleri, isten kararmış baca kiremitlerinin matlığına gömülür ve öylece kalır. Gecenin köründe yorgun ve uykulu trenler, buharlı fısırtılar ve çelik gıcırtı-larıyla istasyona bir an yaslanıp dinlenir. Bir kaç düdük sesi, bayatlamış selamlardan sonra geriye bir tutam buhara bulanmış keskin bir kömür dumanı bırakarak kaybolur gider.

Paragraf için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?      
A
Anlatımında betimleme kullanılmıştır.
B
Mecaz anlamlı sözcükler vardır.
C
Gerçek anlamlı sözcük yoktur.
D
Kişileştirmeler yapılmıştır.
Soru 18

Bir kalp duracaksa

Acıdan ve ıstıraptan

O benim kalbim olsun

Senin kalbin değil

Şair için hangisi söylenemez?
A
Fedakâr
B
Dertli
C
Duyarlı
D
Duygulu
Soru 19

     Şimdiye kadar birçok defa sizin türkünüzü söyleyenler oldu. Biliyorum, bir kere de ben mızrabımı sizin için vurmak istedim: Önünüzde uyanan şafak aydınlığında size ettiklerimizi görüp anlarsanız ne olur bizi bağışlayın çocuklar.

Parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?  
A
Çocukları aydınlık günlerin beklediği
B
Çocuklar için söylenmiş çok söz olduğu
C
Herkes gibi sıradan şeyler söylemek istediği
D
Çocuklar için yapılanların yetersiz olduğu
Soru 20

     Bana "Çok yazıyorsun" diyorlar. Bir insana "Sen çok yaşıyorsun, artık öl" denir mi? Benim yaşamam ve şiirim birbirinden ayrı şeyler değil ki! Yaşarken şairliğimi yaşıyorum ben.

Bu sözleri söyleyen kişinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?      
A
Şair "yazma" demek ölümdür.
B
Ben her zaman şiir iklimlerinde gezen biriyim.
C
Zaman zaman şiirden uzaklaşmam normal
D
Şairliğimi alırsanız geriye bir şey kalmaz.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

      Küre Dağları, dünyada eşine az rastanır nemli karstik ormanları, bitki türü ve yaban hayatı zenginliğiyle ekolojik bakımdan önemi uluslarası düzeyde kabul edilmiş ender ormanlar arasında. Tarihi ve kültürel açıdan Kapadokya, Efes hangi değerdeyse ekolojik açıdan Küre Dağları da aynı değerdedir. Bu özelliklerinden dolayı bölge geçtiğimiz yıl milli park ilan edildi.

 

Bu parçada Küre Dağları ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?

        Rasim Özdenören dar bir çevrede tanınan, son dönem modem Türk hikâyeciliğinin değişik eğilimlerinden birisini temsil eden, yine son dönem modern Türk hikâyeciliğindeki güçlü konumuyla kendinden sonra gelen birçok hikayeciyi etkileyen, edebiyatla ilgilenenlerin göz ardı edemeyeceği bir isim. Bu önemli ismin kitaplarından “Hastalar ve Işıklafın 3. baskısı yapıldı. Kitabı oluşturan 15 hikâye, 1964-1966 yılları arasında yazılmış. Hikâyeler akıcı bir Türkçe ve hayal gücünü zorlayan tasvirlerle işlenmiş.

 

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen sanatçının bir özelliği değildir?

Bir kalp duracaksa

 

Acıdan ve ıstıraptan

O benim kalbim olsun

Senin kalbin değil

Şair için hangisi söylenemez?

Türkiye, Türkiye aylı yıldızlı Türkiye

 

Sen Mehmed’sin omuzların Anadolu yaylası

Aladağlar Toroslar dev gibi gövden

Sen şehid oğlu şehid babası

Sana selam olsun dünyadan hürriyetten.

Şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?

      Mutluluğa engel olmada olağanüstü bir beceriklilik gösteriyor insanlar. Mutsuz olmaktan en çok kaçan, en başta gidiyor mutsuzluğa. Oysa, insan başını çevirip şöyle bir bakıverse çevresine, kendini mutlu kılacak nice şeyler bulacak. Bakış açısı olumsuz olduğundan göremiyor.

 

Parçanın ana düşüncesini aşağıdaki özlü sözlerden hangisi açıklar?

       Bu yıl altmış yedi yaşıma bastım. Altmış yedi! Ne kadar çok! Biraz da fazla değil mi? Bence insan çağında ölmeyi bilmeli. Bilmezse benim gibi tek başına, sersem ve avare kalır! Hele yol arkadaşını da kaybederse, bütün bütün savsaklar ve artık onun için çevresindeki kapkaranlık uçurumun kenarında baş dönmesinden başka bir şey kalmaz.

 

Yukarıdaki parçanın yazarı için aşağıdakiler-den hangisi söylenemez?

       Halkımız her güzellikte çiçeklerin, özellikle, gülün güzelliğini görme eğilimindedir. Dilimizdeki güllü deyimler bu eğilimi açıkça göstermektedir. İyi babalar ailelerine gül gibi bakar, mutlu ve geçim sıkıntısı çekmeyen aileler gül gibi geçinip gider ve çocuklarını el bebek gül bebek büyütürler. Kız çocuklarına güzel olsunlar diye çokça gül’lü adlar verilir: Güldane, Gülüzar, Gül, Güllü gibi.

 

Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangileri kullanılmıştır?

      Yazdıklarımda gülünç olanla hüzünlü olanı bir arada yakalamaya çalışırım. Yanlışlıkları ön plana çıkarışım belki bu yüzden. Bu yanlışlıkları düzeltecek reçeteleri sunma çabasında hiç olmadım. Bu, romancının işi değil.

 

Diyen yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

      Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde gök yüzünde, güz mevsiminde artık esmer çizgiler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarlarında, toprak anamızın koyu yeşil saçlarını da göremeyeceksiniz. Bizim için değil ama, çocuklar, sizin için kötü olacak. Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük, sizin için kötü olacak.

 

Parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?      

     Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde gök yüzünde, güz mevsiminde artık esmer çizgiler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarlarında, toprak anamızın koyu yeşil saçlarını da göremeyeceksiniz. Bizim için değil ama, çocuklar, sizin için kötü olacak. Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük, sizin için kötü olacak.

 

Parçada aşağıdaki duygulardan  hangisine yer verilmiştir?

     Şimdiye kadar birçok defa sizin türkünüzü söyleyenler oldu. Biliyorum, bir kere de ben mızrabımı sizin için vurmak istedim: Önünüzde uyanan şafak aydınlığında size ettiklerimizi görüp anlarsanız ne olur bizi bağışlayın çocuklar.

 

Parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

     Bana “Çok yazıyorsun” diyorlar. Bir insana “Sen çok yaşıyorsun, artık öl” denir mi? Benim yaşamam ve şiirim birbirinden ayrı şeyler değil ki! Yaşarken şairliğimi yaşıyorum ben.

 

Bu sözleri söyleyen kişinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?

Yola çıkınca her sabah,

 

Bulutlara selam ver.

Taşlara, kuşlara,

Atlara, otlara,

İnsanlara selam ver.

Ne görürsen selam ver.

Sonra çıkarıp cebinden aynanı

Bir selam da kendine ver.

Yukarıdaki şiirde hangi düşünce vurgulanmıştır?

    Şiirin hiç bir kelimesine dokunamazsınız. Anlam, kelimeleri boşluğa çivilemiştir âdeta. Bir kelimeyle oynama, tılsımı bozmaya yeter. Bu yönüyle şiir, atasözüyle aynı çizgide görülüyor.

 

Paragrafta şiirin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

     Tren ilerliyordu. Pencereden deniz görünüyordu. Denize akşam güneşi vurmuştu. Renk renk kayıklar gördük kıyılarda. Denize taş atan çocuklar gördük. Uzakta bir balıkçı ağlarını topluyordu. Serin bir rüzgârla ürperdik birden. Tren ilerliyordu. Yeni hayata yaklaşıyorduk.

 

Parçada aşağıdaki duyulardan hangilerine yer verilmiştir?

     Geceleri ışıktan çok gaz yağı kokusu neşreden gemici fenerlerinin fitili ateşlenip kırmızı-yeşilli cam kafeslere yerleştirilerek istasyon hayatının öteki boyutuna sınır koyarlar, ilk dördündeki ayın puslu döküntüleri, isten kararmış baca kiremitlerinin matlığına gömülür ve öylece kalır. Gecenin köründe yorgun ve uykulu trenler, buharlı fısırtılar ve çelik gıcırtı-larıyla istasyona bir an yaslanıp dinlenir. Bir kaç düdük sesi, bayatlamış selamlardan sonra geriye bir tutam buhara bulanmış keskin bir kömür dumanı bırakarak kaybolur gider.

 

Paragraf için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

    Geceleri ışıktan çok gaz yağı kokusu neşreden gemici fenerlerinin fitili ateşlenip kırmızı-yeşilli cam kafeslere yerleştirilerek istasyon hayatının öteki boyutuna sınır koyarlar, ilk dördündeki ayın puslu döküntüleri, isten kararmış baca kiremitlerinin matlığına gömülür ve öylece kalır. Gecenin köründe yorgun ve uykulu trenler, buharlı fısırtılar ve çelik gıcırtı-larıyla istasyona bir an yaslanıp dinlenir. Bir kaç düdük sesi, bayatlamış selamlardan sonra geriye bir tutam buhara bulanmış keskin bir kömür dumanı bırakarak kaybolur gider.

 

Paragrafta kişileştirilen varlık hangisidir?

      Renkleri erbabına sormalı. Ah, renklerin şairi Ahmet Haşim, neredesin? Nerede senin ay ışığı gecelerin, akşam kızıllıkların, tunca benzeyen mermer, yârin dudağından getirilmiş karanfil… Renkleri onun kadar şiirleştiren var mıydı? Bir de Bedri Rahmi var değil mi? Ressam ve şair Bedri Rahmi… Onda da maviler, sarılar, çivit rengi, çağla yeşili, kırmızı, pembe… Hepsi bir ağızdan cıvıl cıvıl, fıkır fıkır konuşur, konuşmaz adeta gülüşür, oynaşırlar. En iyisi renkleri şairlerle ressamlara bırakmalı. Çünkü en iyi onlar anlar dillerinden, sevinçlerinden, üzüntülerinden.

 

Parçanın ana fikri nedir?

     Mevsimlerin ve yağmurun dilini çocuklardan sonra en iyi şairler bilir. Bir şiirin serüveni yağmura benzer çünkü. Her şair biraz gökyüzüdür. Bazen yüzünde mavilikler gezinir, bazen bulutlar siner içine. Bir gün yağmurlarını boşaltır o da gökler gibi. Yağmur sonrası gökyüzü nasıl ışır ve genişlerse, şairin de içine bir gökyüzü doğar şiirini bitirince.

 

Parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi ağır basmaktadır?

     Edebiyat çeşitleri içerisinde sözün anlamını edebi sanatlar yoluyla en fazla kullanan yazı türü şiirdir. Söz unsuru ve kelime oyunları ile hüner gösterme haline gelmiş şiirde, nesir kadar açıklık yoktur. Nesirde duygu ve düşünceler olduğu gibi aktarılır. Şiirde ise görünenin arkasında başka bir dünya vardır.

 

Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?

       8.Sınıf Türkçe Metinde Anlam Konu Testi Hakkında:

      Etkileşimli Metinde Anlam Testinin Hazırlanışı:

İnteraktif Metinde Anlam konu testi özellikle sanal bir çalışmadır. Ancak Metinde Anlam testi internet bağlantısı ile etkinleşir. Etkileşimli Metinde Anlam testi yalnız MEB kazanımları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Çevrimiçi Metinde Anlam testi hazırlanırken genellikle ders kitapları esas alınmıştır. Aynı zamanda Metinde Anlam testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalar da örnek alınmıştır. Çünkü Metinde Anlam testi bireysel başarıyı artırmayı hedeflemektedir. Kısacası Metinde Anlam kazanım testi öğrenme hedeflidir. Bunun yanında Metinde Anlam testi konusunda uzman öğretmenlerin katkı ve görüşleri alınmıştır. İnteraktif Metinde Anlam testi için öğrenci ya da öğretmen görüşü önemlidir. Son olarak Metinde Anlam testi sizin görüşleriniz doğrultusunda geliştirilecektir.

testimiz.com

      Online Metinde Anlam Test Çalışmasının Yapısı:

Testleriimiz programlar doğrultusunda sürekli yenilenmekte ya da güncellenmektedir. İnteraktif Metinde Anlam test soruları genellikle çoktan seçmelidir. Metinde Anlam konu testi hazırlanırken 1.2. ve 3.Sınıflar için genellikle 3 seçenek tercih edilmiştir. Çünkü Metinde Anlam testinin zorluk seviyesini seçenek sayısı belirler. Etkileşimli Metinde Anlam testi için 4.sınıf ya da ikinci kademede 4 seçenek tercih edilmiştir. Metinde Anlam testinde her sorunun özellikle bir cevap hakkı vardır. Aynı zamanda istediğiniz zaman cevap tercihinizi değiştirebilirsiniz. Metinde Anlam konu testi özellikle dinamik bir yapıya sahiptir. Yani Metinde Anlam testini tekrar tekrar çözebilirsiniz. Çünkü Metinde Anlam testini yenilediğinizde soru ve seçeneklerin yerleri değişmektedir. Böylelikle her tekrarda Metinde Anlam konusunda farklı bir test çözmüş gibi olacaksınız. Ancak bağlantı verilen testlerde bu özellik yoktur.

 

      İnteraktif Metinde Anlam Test Çalışmasının Genel Özellikleri:

Çevrimiçi Metinde Anlam testi özellikle bireysel başarıyı artırmak için hazırlanmıştır. Etkileşimli Metinde Anlam testi genellikle çevrim içidir. Ancak sanal ortamda etkileşimli olarak çözülmektedir. Çünkü Metinde Anlam çalışma testi interaktif bir çalışmadır. Ancak Metinde Anlam konu testini yazdırmak isterseniz dokümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Testimiz indir bölümünde PDF olarak açılacaktır. İnteraktif Metinde Anlam testi özellikle ekonomik ve çevrecidir. Çünkü Metinde Anlam kazanım testini çevrimiçi çözerken kâğıt israfı olmaz. Ancak indirilen dokümanlarda da içerik sıkıştırılarak kâğıt israfı önlemiştir. Böylelikle Metinde Anlam testi atık oluşturmaz.

.

      Metinde Anlam Testi Telif Hakkı:

İlk olarak Metinde Anlam testi genel eğitim amacı ile hazırlanmıştır. İnteraktif Metinde Anlam testi genellikle özgün bir çalışmadır. Özellikle intihal denetimi yapılarak oluşturulmuştur. Telif hakkı ile ilgili bilgilendirmek kanuni gerekliliktir. Metinde Anlam testini internetten ücretsiz çözebilirsiniz. Ayrıca sitemizi uygulama olarak mobil cihazınıza ekleyebilirsiniz. Özellikle Metinde Anlam konu testi telif hakkı aksi ispatlanmadıkça testimiz.com sitesine aittir. Ancak testimiz.com Metinde Anlam kazanım testi telif hakkını saklı tutar. Sonuç olarak Metinde Anlam testinin kullanımı izne tabidir.