8.Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam Testimiz

11 Ekim 2021 3 By testimiz.com

8.Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam

8.Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam

TEBRİKLER.

8.Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ne hoş, ey güzel

Tanrım, ne hoş

Maviliklerde sefer etmek!

Bir sahilden çözülüp gitmek

Düşünceler gibi başıboş.

Dörtlükte kişileştirilen varlık aşağıdakilerden hangisidir?      
A
Sahil
B
Mavilik
C
Tanrı
D
Düşünceler
Soru 2

           Her zamanki gibi otobüsten inip eve doğru yürüdüm. Sokaklar bomboş. Yalnız bir kişi dolaşıyor sokakta. Evet, o kişi: Kadir Abi. Hava soğuk. Elbisesi paramparça»*.Yakın arkadaşım Paltomu çıkarıp, kendisine vermek istedim. Mahcup bir tavırla sadece "sağol" dedi. Bu insan herkesin korkup kendisinden kaçtığı" Deli Kadir'di.

Bu sözleri söyleyen kişinin en belirgin özel I iği aşağıdakilerden hangisidir?    
A
Duygusal
B
Duyarlı
C
Duygusuz
D
Vurdumduymaz
Soru 3

Seninle başım dertte

Ne yapsam bilmiyorum

Canımdan bir parçasın

Söküp atamıyorum.

Yukarıdaki  dörtlüğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  
A
Sevgilisi ile arası iyi değildir.
B
Sevgilisinden vazgeçememektedir.
C
Şair kararsız bir durumdadır.
D
Sevgilisi, şairi sevmemektedir.
Soru 4

          Her sıra başı yazar gibi elbette etkisi oldu. Olacak da daha. Ne var ki, durmadan gelişen hayat koşulları, her şeyi olduğu gibi, hikâye sanatını, hikâyecilik tekniğini ve açılarını da durmadan değiştiriyor. Onun için Sait Faik etkisinden yarına ne kalacağını bugünden kestirmek kolay değildir.

Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı olabilir?
A
Bugün hikâyecilik tekniğinde sürekli değişimler oluyor, yarının hikâyeciliğinde Sait Faik'in etkisi ne olabilir?
B
Sait Faik'le yarının hikâyeciliği arasındaki bağı nasıl açıklayabiliriz?
C
Sait Faik'in hikâyeciliğimizdeki etkisini hayat koşullarına bağlamak mümkün mü?
D
Sıra başı yazarlar arasındaki etkileşimi nasıl açıklayabiliriz?
Soru 5

            (I) Ben, 21. yüzyıl modern insanının ve onun yarattığı değerlerin doğayı nasıl hiçe saydığını anlattım. (II) Bunu yapabilmek için kuşları, insanları, çamuru ve hatta dünyanın kendisini konuşturdum. (III) Oysa hepimiz doğayı yaşatmak için el ele çalışmalıydık. (IV) Doğanın o saf güzelliğini zamanla kaybetmiş olmaktan doğan acılarımı anlatmaktı niyetim.

Parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?    
A
IV
B
III
C
I
D
II
Soru 6

Göz yeşile doymak ister,

Yürek sevgiye...

Hele bir korunsun, korunabilsin yeşil,

Demir parmaklık, tahta çitle,

Gün ola harman ola sıra sevgiye gele

Şair için hangisi söylenemez?      
A
Duyarlı
B
Telaşlı
C
Sevgi dolu
D
Endişeli
Soru 7

Göz yeşile doymak ister,

Yürek sevgiye...

Hele bir korunsun, korunabilsin yeşil,

Demir parmaklık, tahta çitle,

Gün ola harman ola sıra sevgiye gele

Şiirde vurgulanmak istenen nedir?    
A
Yeşil renk gözleri yormaz.
B
Tabiata karşı sevgi duymak gerekir.
C
Tabiatı korursak, sevgiyi hakim kılabiliriz.
D
Sevgiyi, çevreye tercih etmeliyiz.
Soru 8

         Artık benim için zaman ve saat denilen şeylerin ölçüsü kalmamıştır... Nihayet gün batımı başlar. Karşımda "Cebeli Ekra" bu süslü, renkli güzel ova manzarası karşısında çıplaklığından utanarak kel tepesine batı güneşinden bir şal sarar, yalçın yamaçlarına uzaktaki Akdeniz'in göğe vuran akislerden mavi bir bornoz geçirir, beline "Asi"nin gümüş alevlerinden bir kemer takar ve eteklerine akşamın yumuşak gölgelerinden kürkler çevirir; o da süslenir. Gündüz ki sert, kırıcı yüzünü hüzün bürümüş, insancıl bir üzüntü içinde şirinleşmiştir.

Paragrafta hangi anlatım tekniği ağır basmaktadır?  
A
Öyküleme
B
Açıklama
C
Tanımlama
D
Betimleme
Soru 9

O da yetmez yüreğimize...

Derinden, yumuşak

Esmeli duygular rüzgârı

Aklın oturduğu tepeleri okşayarak...

Dörtlükte şairin asıl istediği nedir?          
A
Tepelerde rüzgâr olması
B
Yüreğinde duyguların hâkim olması
C
Rüzgârların devamlı esmesi
D
Duygularının anılması
Soru 10

         Doğru mu yapıyoruz, iyi mi ediyoruz? Bana kalırsa daraltıyoruz yaşam alanımızı. Bir zevkimiz bile olmadığını kabullenmiş oluyoruz. Herkesle bir oluyoruz. Herkesin seçtiğini seçiyor ve sevdiğini seviyoruz. Herkesten ayrı bir yanımız, farklı bir rengimiz kalmıyor ondan sonra. Biz istediğimiz kadar "birey" olmanın anlamından ve faziletlerinden söz edelim.

Parçada yazarın asıl yakındığı hangisidir?    
A
Herkesin birbirini sevmesi
B
İnsanların farklı yanlarının olmaması
C
Yaşam alanlarımızın daralması
D
Kendimize ait zevklerimizin olması
Soru 11

Bakışların pırıltılı, yüreğin dolu,

Halin sıcak..

Anlıyorum, anlıyorum ama

Ben o değilim desem artık ne olacak?

İçimdeki çocuk, doymuyorsun ki oyuna.

Şiire göre şair için hangisi söylenemez?      
A
Çocuksu yanıyla çelişmektedir.
B
Kendini çocuk gibi hissetmektedir.
C
Artık büyüdüğünü düşünmektedir.
D
Hayata karşı umudu vardır.
Soru 12

            Denemenin bütün sırrı "şölen" kelimesinde saklıdır. Deneme, akla gelebilecek her anlamda, hem düşünce, hem de dilin salınışı bakımından bir şölendir. Tabi hangi deneme? Ustasının elinden çıkmış olanı... Kimin için? Düşünmenin ve okumanın, dahası dilin tadına adamakıllı varabilmiş okurlar için.

Parçada denemeyle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?      
A
Denemenin, içinde pek çok sır taşıdığına
B
Dilin tadına varan okurlar için şölen olduğuna
C
Usta kalemlerden çıkanların zevk verdiğine
D
Denemenin bir düşünce ziyafeti olduğuna
Soru 13

Seninle başım dertte

Ne yapsam bilmiyorum

Canımdan bir parçasın

Söküp atamıyorum.

Dörtlükte en ağır basan duygu hangisidir?          
A
Sevinç
B
Kararsızlık
C
Ayrılık
D
Isdırap
Soru 14

       Şiir yazan devlet reislerini biliyoruz. Fakat devlet reisliği yapan şairler görmedik. Bizim görüşümüze göre, şair ve sanatkâr devlet reisi olması asla şart olmayan, fakat gerektiğinde en yüksek devlet reisini kendi kadrosundan çıkaran bir kimliğe sahip olmalıdır.

Paragraftan çıkarılamayacak düşünce aşağıdakilerden hangisidir?      
A
Devlet reisleri, şiir ve sanatla uğraşmak zorundadır.
B
Devlet reislerinden bazıları şiir ve sanatla uğraşmışlardır.
C
Bir insanın şair veya sanatkâr olabilmesi için önemli mevkilerde olması asla gerekmez.
D
Şair ve sanatkâr gerektiğinde devlet reisliği bile yapabilecek karakterde olmalıdır.
Soru 15

            Şiir, edebiyat önce ev içlerinden, sokaklardan, kahve ve konak köşelerinden sonra da okullardan çekilip gitti. Edebiyatın eksikliğindendir ki bugün sokaklarda kavga var. Şiirler, tekerlemeler yerine dedikodular çalınıyor kulaklarımıza ve yumruklar, silahlar konuşuyor. O eski sokaklar-dansa geriye bir hatıra olarak yalnız isimler kalmıştır. Gülbeyaz Sokağı, Hoşseda Sokağı....

Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?        
A
Şiir ve edebiyat sevgisi okullarda hâlâ devam etmektedir.
B
Şiir yavaş yavaş önce evlerden, sokaklardan çekilmiştir.
C
Edebiyatın eksikliğinden dolayı sokaklarda kavga vardır.
D
Sokaklardan geriye hatıra olarak kalan tek şeyin isimlerdir.
Soru 16

          Bizim çocukluğumuzun sayılı günlerinden biri de Hıdrellez'di. Aslı Hızır llyas. Türk ağzından son şeklini böyle almış, olmuş Hıdrellez. Eskiden 23 Nisan'a rastlardı. Şimdi 6 Mayıs'a. Bir gün önceden hazırlıklar başlar. Tertibat, gidilecek yere göre alınır. Haydarpaşa çayırı, Kâğıthane, Çırpıcı veya Veliefendi çayırları bugünün mesireleri idi. Bir şenlik, bir şenlik... Ne güzel günlerdi, sormayın gitsin.

Parçada sözü geçen dönemle ilgili aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?      
A
Çocukluğun sayılı günlerinden olduğundan
B
Hızır ilyas'ın Hıdrellez'e dönüştüğünden
C
Artık Hıdrellez şenliklerinin bittiğinden
D
Hıdrellez için hazırlık yapıldığından
Soru 17

Ne hoş, ey güzel

Tanrım, ne hoş

Maviliklerde sefer etmek!

Bir sahilden çözülüp gitmek

Düşünceler gibi başıboş.

Dörtlüğe göre şair için hangisi söylenebilir?    
A
Yorgun
B
Telaşlı
C
Sevinçli
D
Endişeli
Soru 18

           İsmini vermek istemediğim bir yazar, bir gün yazdıklarını üst üste koymuş, kendi boyunu aştığını görmüş sevinmiş, çevresindekilere dönerek: "Bakın yazdıklarım boyumu aştı."demiş. Yazara saygısızlık etmek istemiyorum. Ancak şunu sormaktan da kendimi alamıyorum. Peki bu yazarın boyunu aşan yapıtlarından günümüze ne kaldı?

Yukarıdaki sözleri söyleyen birisinden aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?    
A
Yazarın övüneceği şey özlü olmaktır.
B
Önemli olan kalıcı eserler verebilmektir.
C
Sayı çokluğunun önemi yoktur.
D
Nicelik, nitelikten daha önemlidir.
Soru 19

         İnsan Bir Ormandır adlı yapıtın birçok kesiminde çeşitli özel adlar, yer adları sıralanmaktadır: Taksim, Şişli, Beyoğlu, Zeki Müren'in filmleri, Ferdi, Orhan Müslüm... vb. Gerçek yaşamda bu kişi ve yerleri görebilir, bulabiliriz.

Bu parçada yapıtın hangi özelliği daha çok vurgulanmıştır?          
A
Çok çeşitli konuların işlenmiş olması
B
Günümüz hayatını yansıtmış olması
C
Yapıtın herkes tarafından okunuyor olması
D
Bütün ayrıntılarıyla incelenmiş olması
Soru 20

            Artık benim için zaman ve saat denilen şeylerin ölçüsü kalmamıştır... Nihayet gün batımı başlar. Karşımda "Cebeli Ekra" bu süslü, renkli güzel ova manzarası karşısında çıplaklığından utanarak kel tepesine batı güneşinden bir şal sarar, yalçın yamaçlarına uzaktaki Akdeniz'in göğe vuran akislerden mavi bir bornoz geçirir, beline "Asi"nin gümüş alevlerinden bir kemer takar ve eteklerine akşamın yumuşak gölgelerinden kürkler çevirir; o da süslenir. Gündüz ki sert, kırıcı yüzünü hüzün bürümüş, insancıl bir üzüntü içinde şirinleşmiştir.

Paragrafta hangi varlık kişileştirilmiştir?    
A
Kemer
B
Gün Batımı
C
Dağ
D
Nehir
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

         Artık benim için zaman ve saat denilen şeylerin ölçüsü kalmamıştır… Nihayet gün batımı başlar. Karşımda “Cebeli Ekra” bu süslü, renkli güzel ova manzarası karşısında çıplaklığından utanarak kel tepesine batı güneşinden bir şal sarar, yalçın yamaçlarına uzaktaki Akdeniz’in göğe vuran akislerden mavi bir bornoz geçirir, beline “Asi”nin gümüş alevlerinden bir kemer takar ve eteklerine akşamın yumuşak gölgelerinden kürkler çevirir; o da süslenir. Gündüz ki sert, kırıcı yüzünü hüzün bürümüş, insancıl bir üzüntü içinde şirinleşmiştir.

Paragrafta hangi anlatım tekniği ağır basmaktadır?

            Artık benim için zaman ve saat denilen şeylerin ölçüsü kalmamıştır… Nihayet gün batımı başlar. Karşımda “Cebeli Ekra” bu süslü, renkli güzel ova manzarası karşısında çıplaklığından utanarak kel tepesine batı güneşinden bir şal sarar, yalçın yamaçlarına uzaktaki Akdeniz’in göğe vuran akislerden mavi bir bornoz geçirir, beline “Asi”nin gümüş alevlerinden bir kemer takar ve eteklerine akşamın yumuşak gölgelerinden kürkler çevirir; o da süslenir. Gündüz ki sert, kırıcı yüzünü hüzün bürümüş, insancıl bir üzüntü içinde şirinleşmiştir.

Paragrafta hangi varlık kişileştirilmiştir?

         Doğru mu yapıyoruz, iyi mi ediyoruz? Bana kalırsa daraltıyoruz yaşam alanımızı. Bir zevkimiz bile olmadığını kabullenmiş oluyoruz. Herkesle bir oluyoruz. Herkesin seçtiğini seçiyor ve sevdiğini seviyoruz. Herkesten ayrı bir yanımız, farklı bir rengimiz kalmıyor ondan sonra. Biz istediğimiz kadar “birey” olmanın anlamından ve faziletlerinden söz edelim.

Parçada yazarın asıl yakındığı hangisidir?

       Şiir yazan devlet reislerini biliyoruz. Fakat devlet reisliği yapan şairler görmedik. Bizim görüşümüze göre, şair ve sanatkâr devlet reisi olması asla şart olmayan, fakat gerektiğinde en yüksek devlet reisini kendi kadrosundan çıkaran bir kimliğe sahip olmalıdır.

Paragraftan çıkarılamayacak düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

            Şiir, edebiyat önce ev içlerinden, sokaklardan, kahve ve konak köşelerinden sonra da okullardan çekilip gitti. Edebiyatın eksikliğindendir ki bugün sokaklarda kavga var. Şiirler, tekerlemeler yerine dedikodular çalınıyor kulaklarımıza ve yumruklar, silahlar konuşuyor. O eski sokaklar-dansa geriye bir hatıra olarak yalnız isimler kalmıştır. Gülbeyaz Sokağı, Hoşseda Sokağı….

Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

            (I) Ben, 21. yüzyıl modern insanının ve onun yarattığı değerlerin doğayı nasıl hiçe saydığını anlattım. (II) Bunu yapabilmek için kuşları, insanları, çamuru ve hatta dünyanın kendisini konuşturdum. (III) Oysa hepimiz doğayı yaşatmak için el ele çalışmalıydık. (IV) Doğanın o saf güzelliğini zamanla kaybetmiş olmaktan doğan acılarımı anlatmaktı niyetim.

Parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

            Denemenin bütün sırrı “şölen” kelimesinde saklıdır. Deneme, akla gelebilecek her anlamda, hem düşünce, hem de dilin salınışı bakımından bir şölendir. Tabi hangi deneme? Ustasının elinden çıkmış olanı… Kimin için? Düşünmenin ve okumanın, dahası dilin tadına adamakıllı varabilmiş okurlar için.

Parçada denemeyle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

Ne hoş, ey güzel

Tanrım, ne hoş

Maviliklerde sefer etmek!

Bir sahilden çözülüp gitmek

Düşünceler gibi başıboş.

Dörtlükte kişileştirilen varlık aşağıdakilerden hangisidir?

Ne hoş, ey güzel

Tanrım, ne hoş

Maviliklerde sefer etmek!

Bir sahilden çözülüp gitmek

Düşünceler gibi başıboş.

Dörtlüğe göre şair için hangisi söylenebilir?

           Her zamanki gibi otobüsten inip eve doğru yürüdüm. Sokaklar bomboş. Yalnız bir kişi dolaşıyor sokakta. Evet, o kişi: Kadir Abi. Hava soğuk. Elbisesi paramparça»*.Yakın arkadaşım Paltomu çıkarıp, kendisine vermek istedim. Mahcup bir tavırla sadece “sağol” dedi. Bu insan herkesin korkup kendisinden kaçtığı” Deli Kadir’di.

Bu sözleri söyleyen kişinin en belirgin özel I iği aşağıdakilerden hangisidir?

          Bizim çocukluğumuzun sayılı günlerinden biri de Hıdrellez’di. Aslı Hızır llyas. Türk ağzından son şeklini böyle almış, olmuş Hıdrellez. Eskiden 23 Nisan’a rastlardı. Şimdi 6 Mayıs’a. Bir gün önceden hazırlıklar başlar. Tertibat, gidilecek yere göre alınır. Haydarpaşa çayırı, Kâğıthane, Çırpıcı veya Veliefendi çayırları bugünün mesireleri idi. Bir şenlik, bir şenlik… Ne güzel günlerdi, sormayın gitsin.

Parçada sözü geçen dönemle ilgili aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?

           İsmini vermek istemediğim bir yazar, bir gün yazdıklarını üst üste koymuş, kendi boyunu aştığını görmüş sevinmiş, çevresindekilere dönerek: “Bakın yazdıklarım boyumu aştı.”demiş. Yazara saygısızlık etmek istemiyorum. Ancak şunu sormaktan da kendimi alamıyorum. Peki bu yazarın boyunu aşan yapıtlarından günümüze ne kaldı?

Yukarıdaki sözleri söyleyen birisinden aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?

Göz yeşile doymak ister,

Yürek sevgiye…

Hele bir korunsun, korunabilsin yeşil,

Demir parmaklık, tahta çitle,

Gün ola harman ola sıra sevgiye gele

Şair için hangisi söylenemez?

Göz yeşile doymak ister,

Yürek sevgiye…

Hele bir korunsun, korunabilsin yeşil,

Demir parmaklık, tahta çitle,

Gün ola harman ola sıra sevgiye gele

Şiirde vurgulanmak istenen nedir?

         İnsan Bir Ormandır adlı yapıtın birçok kesiminde çeşitli özel adlar, yer adları sıralanmaktadır: Taksim, Şişli, Beyoğlu, Zeki Müren’in filmleri, Ferdi, Orhan Müslüm… vb. Gerçek yaşamda bu kişi ve yerleri görebilir, bulabiliriz.

Bu parçada yapıtın hangi özelliği daha çok vurgulanmıştır?

O da yetmez yüreğimize…

Derinden, yumuşak

Esmeli duygular rüzgârı

Aklın oturduğu tepeleri okşayarak…

Dörtlükte şairin asıl istediği nedir?

Bakışların pırıltılı, yüreğin dolu,

Halin sıcak..

Anlıyorum, anlıyorum ama

Ben o değilim desem artık ne olacak?

İçimdeki çocuk, doymuyorsun ki oyuna.

Şiire göre şair için hangisi söylenemez?

Seninle başım dertte

Ne yapsam bilmiyorum

Canımdan bir parçasın

Söküp atamıyorum.

Yukarıdaki  dörtlüğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Seninle başım dertte

Ne yapsam bilmiyorum

Canımdan bir parçasın

Söküp atamıyorum.

Dörtlükte en ağır basan duygu hangisidir?       

          Her sıra başı yazar gibi elbette etkisi oldu. Olacak da daha. Ne var ki, durmadan gelişen hayat koşulları, her şeyi olduğu gibi, hikâye sanatını, hikâyecilik tekniğini ve açılarını da durmadan değiştiriyor. Onun için Sait Faik etkisinden yarına ne kalacağını bugünden kestirmek kolay değildir.

Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı olabilir?

       8.Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam Konu Testi Hakkında:

      Etkileşimli 8.Sınıf Paragrafta Anlam Testinin Hazırlanışı:

İnteraktif 8.Sınıf Paragrafta Anlam konu testi özellikle sanal bir çalışmadır. Ancak 8.Sınıf Paragrafta Anlam testi internet bağlantısı ile etkinleşir. Etkileşimli 8.Sınıf Paragrafta Anlam testi yalnız MEB kazanımları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Çevrimiçi 8.Sınıf Paragrafta Anlam testi hazırlanırken genellikle ders kitapları esas alınmıştır. Aynı zamanda 8.Sınıf Paragrafta Anlam testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalar da örnek alınmıştır. Çünkü 8.Sınıf Paragrafta Anlam testi bireysel başarıyı artırmayı hedeflemektedir. Kısacası 8.Sınıf Paragrafta Anlam kazanım testi öğrenme hedeflidir. Bunun yanında 8.Sınıf Paragrafta Anlam testi konusunda uzman öğretmenlerin katkı ve görüşleri alınmıştır. İnteraktif 8.Sınıf Paragrafta Anlam testi için öğrenci ya da öğretmen görüşü önemlidir. Son olarak 8.Sınıf Paragrafta Anlam testi sizin görüşleriniz doğrultusunda geliştirilecektir.

testimiz.com

      Online 8.Sınıf Paragrafta Anlam Test Çalışmasının Yapısı:

Testlerimiz programlar doğrultusunda sürekli yenilenmekte ya da güncellenmektedir. İnteraktif 8.Sınıf Paragrafta Anlam test soruları genellikle çoktan seçmelidir. 8.Sınıf Paragrafta Anlam konu testi hazırlanırken 1.2. ve 3.Sınıflar için genellikle 3 seçenek tercih edilmiştir. Çünkü 8.Sınıf Paragrafta Anlam testinin zorluk seviyesini seçenek sayısı belirler. Etkileşimli 8.Sınıf Paragrafta Anlam testi için 4.sınıf ya da ikinci kademede 4 seçenek tercih edilmiştir. 8.Sınıf Paragrafta Anlam testinde her sorunun özellikle bir cevap hakkı vardır. Aynı zamanda istediğiniz zaman cevap tercihinizi değiştirebilirsiniz. 8.Sınıf Paragrafta Anlam konu testi özellikle dinamik bir yapıya sahiptir. Yani 8.Sınıf Paragrafta Anlam testini tekrar tekrar çözebilirsiniz. Çünkü 8.Sınıf Paragrafta Anlam testini yenilediğinizde soru ve seçeneklerin yerleri değişmektedir. Böylelikle her tekrarda 8.Sınıf Paragrafta Anlam konusunda farklı bir test çözmüş gibi olacaksınız. Ancak bağlantı verilen testlerde bu özellik yoktur.

      İnteraktif 8.Sınıf Paragrafta Anlam Test Çalışmasının Genel Özellikleri:

Çevrimiçi 8.Sınıf Paragrafta Anlam testi özellikle bireysel başarıyı artırmak için hazırlanmıştır. Etkileşimli 8.Sınıf Paragrafta Anlam testi genellikle çevrim içidir. Ancak sanal ortamda etkileşimli olarak çözülmektedir. Çünkü 8.Sınıf Paragrafta Anlam çalışma testi interaktif bir çalışmadır. Ancak 8.Sınıf Paragrafta Anlam konu testini yazdırmak isterseniz dokümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Testimiz indir bölümünde PDF olarak açılacaktır. İnteraktif 8.Sınıf Paragrafta Anlam testi özellikle ekonomik ve çevrecidir. Çünkü 8.Sınıf Paragrafta Anlam kazanım testini çevrimiçi çözerken kâğıt israfı olmaz. Ancak indirilen dokümanlarda da içerik sıkıştırılarak kâğıt israfı önlemiştir. Böylelikle 8.Sınıf Paragrafta Anlam testi atık oluşturmaz.

.

      8.Sınıf Paragrafta Anlam Testi Telif Hakkı:

İlk olarak 8.Sınıf Paragrafta Anlam testi genel eğitim amacı ile hazırlanmıştır. İnteraktif 8.Sınıf Paragrafta Anlam testi genellikle özgün bir çalışmadır. Özellikle intihal denetimi yapılarak oluşturulmuştur. Telif hakkı ile ilgili bilgilendirmek kanuni gerekliliktir. 8.Sınıf Paragrafta Anlam testini internetten ücretsiz çözebilirsiniz. Ayrıca sitemizi uygulama olarak mobil cihazınıza ekleyebilirsiniz. Özellikle 8.Sınıf Paragrafta Anlam konu testi telif hakkı aksi ispatlanmadıkça testimiz.com sitesine aittir. Ancak testimiz.com 8.Sınıf Paragrafta Anlam kazanım testi telif hakkını saklı tutar. Sonuç olarak 8.Sınıf Paragrafta Anlam testinin kullanımı izne tabidir.