8.Sınıf Sözcükte Anlam Testimiz

30 Aralık 20210Yazar:testimiz.com

8.Sınıf Sözcükte Anlam

8. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Testi

TEBRİKLER.

8. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Balık gölü yararken bak çocuk deryalara,

Kamerin mehtabında gir farklı rüyalara,

Yakamozlu tacınla dal ulvi hülyalara,

Okyanuslar ötesi çık renkli dünyalara.

Tarık Torun

Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi yukarıdaki dörtlükte geçen “gölü”ve ”okyanuslar”sözcükleri ile aynı kavram alanına girer? 
A
ırmak
B
deniz
C
nehir
D
çay
Soru 2
Aşağıda verilen cümlelerden hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır? 
A
Tüm soruları üç dakikada temizledi.
B
Savaş, birtakım sanayi kollarını öldürdü.
C
Rakip takımın taraftarları aniden sustu.
D
Yüzündeki ışık selinin etrafa doğru aktığını gördüm.
Soru 3
Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde “yanmak” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? 
A
Babamın güneşte yanan yüzü tanınmaz hâle gelmişti.
B
Yaptığı hatayı hatırladıkça kalbinin yandığını hissediyordu.
C
Ormanın yandığını gören köylüler telaşla sağa sola koşmaya başladılar.
D
Dün akşam yanan yemeği sinirle çöpe döktü.
Soru 4
Eş anlamlı gibi görünmelerine rağmen aralarında az çok anlam farkı bulunan sözcüklere yakın anlamlı sözcükler denir. Aşağıda verilen cümlelerden hangisinde yakın anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?
A
Her konuda yerli yersiz konuşmak doğru bir davranış değil.
B
Dışarıda güneşli ve ılık bir hava olunca dışarı çıktık.
C
Hoca, uğraşmış didinmiş, sonunda kavak ağacının en tepesine tırmanmış.
D
Kurtuluş Savaşı olduğu sıralarda ufak tefek bir çocukmuş babam.
Soru 5

Bu vatan toprağın kara bağrında

Sıradağlar gibi duranlarındır.

Bir tarih boyunca onun uğrunda

Kendini tarihe verenlerindir.

Orhan Şaik Gökyay

Yukarıda verilen şiirde “uğrunda”sözcüğünün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? 
A
Asker konvoyunu uğurlamak için kalabalık bir grup ellerinde bayraklarla toplanmıştı.
B
Vatan ve Millet için çalışan ve bu yolda gecesini gündüzüne katan insanları unutmayalım.
C
Bir nesnenin, insana şans getirdiğini düşünmek batıl inançtır.
D
Biz dışarı çıkarken arkamızdan “Bu hatanın sonuçlarına katlanmak zorundayız.” dedi.
Soru 6
“Varlığı bir işe yaramayanın, yokluğu bir şey kaybettirmez.” cümlesindeki “varlık - yokluk, kazandırmak - kaybettirmek” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır? 
A
Bilginin efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak şarttır.
B
Karanlığa kızmak yerine küçük bir ışık da siz yakın, daha iyi edersiniz.
C
Gün doğmadan neler doğar, derdi babaannem.
D
Hayat gülümsedikçe ve umut ettikçe yaşamaya değer.
Soru 7
Gazetemizde yer alan haberleri, okuyucuyu boğmamasıiçin görsellerle renklendiriyoruz.Yukarıda verilen cümlede “Boğmak” sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 
A
Tamamıyla kaplamak, sarmak
B
Silik bir duruma getirmek, bastırmak
C
Bunaltmak, sıkmak
D
Gelişmesine engel olmak
Soru 8
Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde ‘‘Vurmak’’ sözcüğü ‘‘olduğundan başka biçimde görünmek’’ anlamında kullanılmıştır? 
A
Güneş ışıkları pencerenin önündeki çiçeklere vuruyor.
B
Zor duruma düşünce kendini deliliğe vuruyordu.
C
Duvarın kirlenen yerlerine boya vurmalısınız.
D
Ekonomik kriz beyaz eşya satıcılarını da vurdu.
Soru 9

Her derde dermandır, şiir yazarım

Kalemimle kızar, bazen üzerim

Bazen de methiye, övgü dizerim

Her konuda vardır, şiir eserim

Ferhani

Yukarıdaki dörtlükteki sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A
“Dert” ve “derman” sözcükleri zıt anlamlı sözcüklerdir.
B
“Kızmak” ve “üzmek” sözcükleri yakın anlamlıdır.
C
“Methiye” ve “övgü” sözcükleri eş anlamlıdır.
D
Soyut anlamlı sözcüğe yer verilmiştir.
Soru 10
Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde “durmak” sözcüğü “bir konuyla ilgilenmek, üstüne düşmek” anlamında kullanılmıştır? 
A
Kırmızı bir araba bu fakirhanenin önünde durdu.
B
Moğolistan’daki Göktürk Kitabeleri hâlâ duruyor.
C
Beni karşısında görünce durdu kaldı.
D
Sen bu iş üzerinde neden bu kadar duruyorsun?
Soru 11

Dağlar var karanlık, dağlar var beyaz.

Korka korka eteğinden öper yaz;

Ağrıdağ, Babadağ, Gâvurdağ, Ilgaz

Kubbelerdir, dolaşır, aşılmaz.

Arif Nihat Asya

Yukarıdaki dizelerdeki sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
“Dağ” sözcüğü soyut anlam taşımaktadır.
B
“Karanlık” sözcüğünün karşıt anlamlısı “aydınlık” sözcüğüdür.
C
“Var” sözcüğü eş sesli bir sözcüktür.
D
“Beyaz” sözcüğünün eş anlamlısı “ak” sözcüğüdür.
Soru 12
Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde “Sıkmak” sözcüğü “Baskı altına almak, üzmek, bunaltmak, zorlamak” anlamında kullanılmıştır? 
A
Akşam yemeğinde salataya bolca limon sıktı.
B
Yalnız kalan çocuk titriyor, hıçkırarak kucağındaki oyuncağını sıkıyordu.
C
Çocuğu çok sıktıkları için öz güveni gelişmemişti.
D
Yeni aldığı gömlek bedenini çok sıkıyordu.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

Gazetemizde yer alan haberleri, okuyucuyu boğmamasıiçin görsellerle renklendiriyoruz. Yukarıda verilen cümlede “Boğmak” sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 
Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde “yanmak” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? 
Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde ‘‘Vurmak’’ sözcüğü ‘‘olduğundan başka biçimde görünmek’’ anlamında kullanılmıştır? 
Bu vatan toprağın kara bağrında

Sıradağlar gibi duranlarındır.

Bir tarih boyunca onun uğrunda

Kendini tarihe verenlerindir.

Orhan Şaik Gökyay

Yukarıda verilen şiirde “uğrunda”sözcüğünün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? 

Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde “durmak” sözcüğü “bir konuyla ilgilenmek, üstüne düşmek” anlamında kullanılmıştır? 
Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde “Sıkmak” sözcüğü “Baskı altına almak, üzmek, bunaltmak, zorlamak” anlamında kullanılmıştır? 
Aşağıda verilen cümlelerden hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır? 
Balık gölü yararken bak çocuk deryalara,

Kamerin mehtabında gir farklı rüyalara,

Yakamozlu tacınla dal ulvi hülyalara,

Okyanuslar ötesi çık renkli dünyalara.

Tarık Torun

Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi yukarıdaki dörtlükte geçen “gölü”ve ”okyanuslar”sözcükleri ile aynı kavram alanına girer? 

Her derde dermandır, şiir yazarım

Kalemimle kızar, bazen üzerim

Bazen de methiye, övgü dizerim

Her konuda vardır, şiir eserim

Ferhani

Yukarıdaki dörtlükteki sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

“Varlığı bir işe yaramayanın, yokluğu bir şey kaybettirmez.” cümlesindeki “varlık – yokluk, kazandırmak – kaybettirmek” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır? 
Eş anlamlı gibi görünmelerine rağmen aralarında az çok anlam farkı bulunan sözcüklere yakın anlamlı sözcükler denir. Aşağıda verilen cümlelerden hangisinde yakın anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?
Dağlar var karanlık, dağlar var beyaz.

Korka korka eteğinden öper yaz;

Ağrıdağ, Babadağ, Gâvurdağ, Ilgaz

Kubbelerdir, dolaşır, aşılmaz.

Arif Nihat Asya

Yukarıdaki dizelerdeki sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?