8.Sınıf Sözcükte Anlam Testimiz

30 Aralık 2021 0 Yazar: testimiz.com

8.Sınıf Sözcükte Anlam

 

8.Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

 

Değirmenlerin Türk yaşantısındaki yeri bir za­manlar çok büyüktü. Dolayısıyla deyim ve ata-sözlerimizde göz ardı edilemeyecek bir yere sa­hiptir değirmenler. Mesela, vurdumduymaz kim­seler için “Deöirmenim ağır.kulağım sağır”: güç ve zor şartlardan sıyrılanlar için “Değirmene gir­se diri çıkar”: ağzı boş durmayan oburlara “Kuy­ruklu değirmen gibi öğütüyor“: işi olmadığı halde her şeye karışanlaraysa “Değirmen sele gitmiş. şakşakasını arıyor” demişler. Parçadaki altı çizili deyimlerden hangisinin açıklaması yanlışverilmiştir?
Dünya gezginlerinin dur durak bilmeyen gezme aşkını gördükçe, insanın kendi ülkesinin sınırla­rını dahi tam manasıyla dolaşamamışlığı vurur yüzüne, düğümlenir düğümlenir de sonra oturur yüreğine. Altı çizili kısmın cümleye kattığı anlam aşağı-dakilerden hangisinde vardır?
Rüya gibi bir yazdı, yarattın hevesinle Her ânını, her rengini, her şiirini hazdan. Hâlâ doludur bahçeler en tath sesinle! Bir gün, uzak bir hâtıra özlersen o yazdan. Yukarıdaki dörtlükte altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur?
Geleceğe yatırım yapan azınlık içinde mi, yoksa gününü gün edenve geleceğini tüketen kalaba­lık içinde mi yer alacağız? Altı çizili kısmın cümleye kattığı anlam aşağı-dakilerden hangisidir?
Hemencecik çekip gitti

 

Az geliyor yaz bana

Burada kışlar uzun olur

Her hafta mektup yaz bana

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?

1-İzin alır gelirsem

 

2-Güleceksin sevincinden

3-Sabahları erken kalkacağım

4-Sobamızı yakacağım

Numaralandırılmış dizelerin hangisinde “ad aktarması” vardır?

1.       Onun, kanaatkarolduğunu biliyorum.

 

2.       Eli çabukinsanlara ihtiyacımız var.

3.       İmdat, tok gözlübiriydi.

4.       Özü sözübir insana rastlamak çok zor.

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden hangi ikisi birbirine yakın anlamda kullanıl­mıştır?

“Sınava bir hafta kalmasına rağmen kendisini henüz hazır hissetmiyordu.” Bu cümledeki ‘henüz” sözcüğünün yerine aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir?
tandığım en gözü pekinsandı.

 

Aşağıdakideyimlerden hangisi bu cümledeki “gözü pek” deyimiyle yakın anlamdadır?

“Başarının bir sırrı varsa, karşınızdakinin bakış açısını kavramak ve her şeyi onun gözüyle göre­ bilmektir.

 

Bu cümlede altı çizili kısmın cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

Aşkın mapushane içinde ben mahkûm Saçların parmaklık Gözlerin gardiyan olmuş

 

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı kullanılmamıştır?
Bir sözcükle ifade edebileceğimiz bir kavramı birden fazla sözcükle anlatmaya “dolaylama” denir.

 

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu tanıma uygun bir örnek vardır?

Pek I  sıcak bir II arkadaş ortamı yoktu.

 

Arkadaşlarının çoğu III  soğuk ve IV sıradan

insanlardı. Onlara hiç V ısınamamıştı.

Yukarıdaki numaralandırılmış sözcüklerden hangileri gerçek anlamlıdır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma bir sözcük vardır?
Kendi derdi yetmiyormuş gibi bir de iş arkadaş­larının bütün dertlerine ortak oluyor, onların der­dini kendi derdiymiş gibi sırtında taşıyordu.

 

“Taşımak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han­gisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmış­tır?

“Hayatı dolu dolu yaşadım; demişti bana.

 

Yukarıdaki parçada altı çizili sözcüğün cüm­leye kattığı anlam hangisinde vardır?

“Oğlumun okuldan dönünce, elbiselerini sağa sola atmasına çok kızıyorum.”

 

Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

1.       Tavadaki yağ iyice kızdı.

 

2.       Annem yaptığım hataya çok kızdı.

3.       Kebap için yakılan ocak kızdı.

4.       Gürültü yapınca öğretmenimiz kızdı.

“Kızmak” sözcüğü kaçdeğişik anlamda kulla­nılmıştır?