8.Sınıf Sözcükte Anlam Testimiz

30 Aralık 2021 0 By testimiz.com

8.Sınıf Sözcükte Anlam

 

8.Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam

TEBRİKLER.

8.Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Dünya gezginlerinin dur durak bilmeyen gezme aşkını gördükçe, insanın kendi ülkesinin sınırla­rını dahi tam manasıyla dolaşamamışlığı vurur yüzüne, düğümlenir düğümlenir de sonra oturur yüreğine. Altı çizili kısmın cümleye kattığı anlam aşağı-dakilerden hangisinde vardır?
A
Bugün çok şiddetli bir yağmur yağıyor.
B
Çocuk geceleyin aralıklarla sayıkladı.
C
Onun hiç sönmeyen özgürlük tutkusu vardı.
D
Toplantıda fikirlerini hararetle savunuyordu.
Soru 2
Değirmenlerin Türk yaşantısındaki yeri bir za­manlar çok büyüktü. Dolayısıyla deyim ve ata-sözlerimizde göz ardı edilemeyecek bir yere sa­hiptir değirmenler. Mesela, vurdumduymaz kim­seler için "Deöirmenim ağır.kulağım sağır": güç ve zor şartlardan sıyrılanlar için "Değirmene gir­se diri çıkar": ağzı boş durmayan oburlara "Kuy­ruklu değirmen gibi öğütüyor": işi olmadığı halde her şeye karışanlaraysa "Değirmen sele gitmiş. şakşakasını arıyor" demişler. Parçadaki altı çizili deyimlerden hangisinin açıklaması yanlışverilmiştir?
A
II
B
IV
C
I
D
III
Soru 3
  1. Tavadaki yağ iyice kızdı.
  2. Annem yaptığım hataya çok kızdı.
  3. Kebap için yakılan ocak kızdı.
  4. Gürültü yapınca öğretmenimiz kızdı.
"Kızmak" sözcüğü kaçdeğişik anlamda kulla­nılmıştır?
A
2
B
1
C
3
D
4
Soru 4
  1. Onun, kanaatkarolduğunu biliyorum.
  2. Eli çabukinsanlara ihtiyacımız var.
  3. İmdat, tok gözlübiriydi.
  4. Özü sözübir insana rastlamak çok zor.
Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden hangi ikisi birbirine yakın anlamda kullanıl­mıştır?
A
2 ve 3
B
2 ve 4
C
1 ve 3
D
1 ve 2
Soru 5
"Sınava bir hafta kalmasına rağmen kendisini henüz hazır hissetmiyordu." Bu cümledeki 'henüz" sözcüğünün yerine aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir?
A
Şimdi
B
Sadece
C
Biraz
D
Daha
Soru 6

Kendi derdi yetmiyormuş gibi bir de iş arkadaş­larının bütün dertlerine ortak oluyor, onların der­dini kendi derdiymiş gibi sırtında taşıyordu.

"Taşımak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han­gisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmış­tır?

A
Bütün eşyaları dört tarafı çiçeklerle sarılmış bu şirin kulübeye taşıdılar.
B
Kış gelince bütün odunları içeriye taşıdık.
C
Bu sıcak havada karıncalar bütün buğdayları tek tek taşıyorlar.
D
Depremden sonra bütün Türkiye felaketin acı­sını yüreğinde taşıyordu.
Soru 7

Aşkın mapushane içinde ben mahkûm Saçların parmaklık Gözlerin gardiyan olmuş

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?
A
Ad aktarması vardır.
B
Yan anlam vardır.
C
Kişileştirme vardır.
D
Benzetme yapılmıştır.
Soru 8

tandığım en gözü pekinsandı.

Aşağıdakideyimlerden hangisi bu cümledeki "gözü pek" deyimiyle yakın anlamdadır?

A
Gözüne girmek
B
Gözünü budaktan esirgememek
C
Gözdağı vermek
D
Gözü dönmek
Soru 9

"Hayatı dolu dolu yaşadım; demişti bana.

Yukarıdaki parçada altı çizili sözcüğün cüm­leye kattığı anlam hangisinde vardır?
A
Hayatın ilkbaharı da, sonbaharı da güzeldir.
B
Hayatın her dönemini önemseyemem.
C
Aile sorunları onu böyle hırçın biri yaptı.
D
Ömrünün hiçbir gününü boşa geçirmedi.
Soru 10

Pek I  sıcak bir II arkadaş ortamı yoktu.

Arkadaşlarının çoğu III  soğuk ve IV sıradan

insanlardı. Onlara hiç V ısınamamıştı.

Yukarıdaki numaralandırılmış sözcüklerden hangileri gerçek anlamlıdır?
A
lll-V
B
ll-V
C
ll-IV
D
l-IV
Soru 11

Bir sözcükle ifade edebileceğimiz bir kavramı birden fazla sözcükle anlatmaya "dolaylama" denir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu tanıma uygun bir örnek vardır?
A
Adam otobüse yetişemediği için üzüldü.
B
Bizimkiler odalarını yine toplamamış.
C
Çizme ülkeyi atlasta bulup inceledim.
D
Geline takılan sarı sarı altınlar parlıyordu.
Soru 12

1-İzin alır gelirsem

2-Güleceksin sevincinden

3-Sabahları erken kalkacağım

4-Sobamızı yakacağım

Numaralandırılmış dizelerin hangisinde "ad aktarması" vardır?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 13
Geleceğe yatırım yapan azınlık içinde mi, yoksa gününü gün edenve geleceğini tüketen kalaba­lık içinde mi yer alacağız? Altı çizili kısmın cümleye kattığı anlam aşağı-dakilerden hangisidir?
A
Nerde akşam orda sabah yaşamak
B
Zamanını çok iyi değerlendirmek
C
Günden güne iyiye gitmek
D
Günlerini en iyi şekilde yaşamak
Soru 14

"Oğlumun okuldan dönünce, elbiselerini sağa sola atmasına çok kızıyorum."

Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A
Saatimi nereye sakladıysa bulamadım.
B
Bunca çamaşırı üst üste koymayın.
C
Kitapları rastgele yerlere bırakmayınız.
D
Bütün oyuncaklarını bir köşeye yığmıştı.
Soru 15
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı kullanılmamıştır?
A
Maddenin uzayda kapladığı yere hacim denir.
B
Ördekler ayakları yarım perdeli hayvanlardır.
C
Denizciler sünger avından yeni dönmüşlerdi.
D
Okuduğum bu kitap bana ilaç gibi geldi.
Soru 16
"Başarının bir sırrı varsa, karşınızdakinin bakış açısını kavramak ve her şeyi onun gözüyle göre­ bilmektir."

Bu cümlede altı çizili kısmın cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A
Olaylara at gözlüğüyle bakmayan biridir.
B
İnsanın kendi bildiğini uygulaması gerekir.
C
Ben olaylara kendi penceremden bakarım.
D
Olaylar ve kişiler empatiyle değerlendirilmeli.
Soru 17
Rüya gibi bir yazdı, yarattın hevesinle Her ânını, her rengini, her şiirini hazdan. Hâlâ doludur bahçeler en tath sesinle! Bir gün, uzak bir hâtıra özlersen o yazdan. Yukarıdaki dörtlükte altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?
A
Yazdan
B
Rüya
C
Bahçeler
D
Tatlı
Soru 18
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur?
A
Kaç
B
Saç
C
Güç
D
Taş
Soru 19

Hemencecik çekip gitti

Az geliyor yaz bana

Burada kışlar uzun olur

Her hafta mektup yaz bana

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Mecaz anlamlı sözcükler
B
Eş sesli sözcükler
C
Somut anlamlı sözcükler
D
Eş anlamlı sözcükler
Soru 20
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma bir sözcük vardır?
A
Ormanlar kralı birden kükredi.
B
Çocuğun boynunda bir kızartı oluşmuştu.
C
Annem fırından çıtır çıtır ekmek aldı.
D
Boynundaki kolye çok güzel parlıyor.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

Değirmenlerin Türk yaşantısındaki yeri bir za­manlar çok büyüktü. Dolayısıyla deyim ve ata-sözlerimizde göz ardı edilemeyecek bir yere sa­hiptir değirmenler. Mesela, vurdumduymaz kim­seler için “Deöirmenim ağır.kulağım sağır”: güç ve zor şartlardan sıyrılanlar için “Değirmene gir­se diri çıkar”: ağzı boş durmayan oburlara “Kuy­ruklu değirmen gibi öğütüyor“: işi olmadığı halde her şeye karışanlaraysa “Değirmen sele gitmiş. şakşakasını arıyor” demişler. Parçadaki altı çizili deyimlerden hangisinin açıklaması yanlışverilmiştir?
Dünya gezginlerinin dur durak bilmeyen gezme aşkını gördükçe, insanın kendi ülkesinin sınırla­rını dahi tam manasıyla dolaşamamışlığı vurur yüzüne, düğümlenir düğümlenir de sonra oturur yüreğine. Altı çizili kısmın cümleye kattığı anlam aşağı-dakilerden hangisinde vardır?
Rüya gibi bir yazdı, yarattın hevesinle Her ânını, her rengini, her şiirini hazdan. Hâlâ doludur bahçeler en tath sesinle! Bir gün, uzak bir hâtıra özlersen o yazdan. Yukarıdaki dörtlükte altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur?
Geleceğe yatırım yapan azınlık içinde mi, yoksa gününü gün edenve geleceğini tüketen kalaba­lık içinde mi yer alacağız? Altı çizili kısmın cümleye kattığı anlam aşağı-dakilerden hangisidir?
Hemencecik çekip gitti

Az geliyor yaz bana

Burada kışlar uzun olur

Her hafta mektup yaz bana

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?

1-İzin alır gelirsem

2-Güleceksin sevincinden

3-Sabahları erken kalkacağım

4-Sobamızı yakacağım

Numaralandırılmış dizelerin hangisinde “ad aktarması” vardır?

1.       Onun, kanaatkarolduğunu biliyorum.

2.       Eli çabukinsanlara ihtiyacımız var.

3.       İmdat, tok gözlübiriydi.

4.       Özü sözübir insana rastlamak çok zor.

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden hangi ikisi birbirine yakın anlamda kullanıl­mıştır?

“Sınava bir hafta kalmasına rağmen kendisini henüz hazır hissetmiyordu.” Bu cümledeki ‘henüz” sözcüğünün yerine aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir?
tandığım en gözü pekinsandı.

Aşağıdakideyimlerden hangisi bu cümledeki “gözü pek” deyimiyle yakın anlamdadır?

“Başarının bir sırrı varsa, karşınızdakinin bakış açısını kavramak ve her şeyi onun gözüyle göre­ bilmektir.

Bu cümlede altı çizili kısmın cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

Aşkın mapushane içinde ben mahkûm Saçların parmaklık Gözlerin gardiyan olmuş

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı kullanılmamıştır?
Bir sözcükle ifade edebileceğimiz bir kavramı birden fazla sözcükle anlatmaya “dolaylama” denir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu tanıma uygun bir örnek vardır?

Pek I  sıcak bir II arkadaş ortamı yoktu.

Arkadaşlarının çoğu III  soğuk ve IV sıradan

insanlardı. Onlara hiç V ısınamamıştı.

Yukarıdaki numaralandırılmış sözcüklerden hangileri gerçek anlamlıdır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma bir sözcük vardır?
Kendi derdi yetmiyormuş gibi bir de iş arkadaş­larının bütün dertlerine ortak oluyor, onların der­dini kendi derdiymiş gibi sırtında taşıyordu.

“Taşımak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han­gisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmış­tır?

“Hayatı dolu dolu yaşadım; demişti bana.

Yukarıdaki parçada altı çizili sözcüğün cüm­leye kattığı anlam hangisinde vardır?

“Oğlumun okuldan dönünce, elbiselerini sağa sola atmasına çok kızıyorum.”

Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

1.       Tavadaki yağ iyice kızdı.

2.       Annem yaptığım hataya çok kızdı.

3.       Kebap için yakılan ocak kızdı.

4.       Gürültü yapınca öğretmenimiz kızdı.

“Kızmak” sözcüğü kaçdeğişik anlamda kulla­nılmıştır?