Dünya ve Evren


Bu testte 20 soru vardır. Cevaplama süresi 20 dakikadır.


1.
"Dünya ekseninin yörünge düzlemine eğik olması ve bu açıyla birlikte Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketinin en önemli sonucu mevsimlerin oluşmasıdır. " Yukarıdaki anlatıma göre mevsimlerin oluşumunda aşağıdakilerden hangisi etkilidir?
A) Dünyanın ekseni
B) Dönme ekseni
C) Yörünge düzlemi
D) Dönenceler2.
Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın hareketlerinden birisi değildir?
A) Eksen Hareketi
B) Yörünge Hareketi
C) Eliptik Hareketi
D)Dönence Hareketi3.
Dünya'nın dönme ekseni ile Güneş etrafındaki dolanma düzlemi arasındaki açının değişmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A) Gece-Gündüz
B) Mevsimler
C) İklim
D) Isı enerjisi4.
21 Haziran tarihinde gerçekleşen olaydan hangisi yanlış verilmiştir?
A) Yıllık hareket sırasında Dünya'nın 21 Haziran günü geldiği konumda, Kuzey Yarım Küre Güneş'e dönüktür.
B) Güneş ışınları öğle vakti, Ekvator'un 23derece 27 dakika kuzeyindeki Yengeç dönencesine dik açıyla düşer.
C) Bu tarih Kuzey Yarım Küre için yaz mevsiminin başlangıcı yani yaz gün dönümü (solstis)dür.
D) Güney Yarım Küre'de ise sonbahar mevsiminin başlangıcı (ekinoks)dır.5.
- Kuzey Yarım Kürede Yaz başlangıcıdır.
- En uzun gündüz yaşanır.
- Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat gündüz yaşanır.
- Kuzey Kutup Çemberi tamamen aydınlıktır.
- Güneş ışınları en büyük açıyla düşer.
- Öğle vakti, yıl içinde en kısa gölge oluşur.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 21 Haziran
B) 21 Aralık
C) 23 Eylül
D) 21 Mart6.
- Güney Yarım Kürede Kış başlangıcıdır.
- En uzun gece yaşanır.
- Güney Kutup Dairesi'nde 24 saat gece yaşanır.
- Güney Kutup Çemberi tamamen karanlıktır.
- Güneş ışınları en küçük açıyla düşer.
- Öğle vakti, yıl içinde en uzun gölge oluşur.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 21 Haziran
B) 21 Aralık
C) 23 Eylül
D) 21 Mart


7.
21 Aralık tarihi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 21 Aralık günü Dünya'nın Kuzey Yarım Küresi Güneş'e dönüktür.
B) Güneş ışınları öğle vakti, Ekvator'un 23 derece  27 dakika güneyindeki Oğlak
dönencesine dik açıyla düşer.
C) Bu tarih Güney Yarım Küre için yaz mevsiminin başlangıcı yani yaz gün dönümü (solstis)dür.
D) Kuzey Yarım Küre'de ise kış mevsiminin başlangıcı yani kış gün dönümü (solstis)dür.8.
- Güney Yarım Küre Yaz başlangıcıdır.
- En uzun gündüz yaşanır.
- Güney Kutup Dairesi'nde 24 saat gündüz yaşanır.
- Güney Kutup Çemberi tamamen aydınlıktır.
- Güneş ışınları en büyük açıyla düşer.
- Öğle vakti, yıl içinde en kısa gölge oluşur.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A)21 Haziran
B) 21 Aralık
C) 23 Eylül
D) 21 Mart9.
- Kuzey Yarım Küre Kış başlangıcıdır.
- En uzun gece yaşanır.
- Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat gece yaşanır.
- Kuzey Kutup Çemberi tamamen karanlıktır.
- Güneş ışınları en küçük açıyla düşer.
- Öğle vakti, yıl içinde en uzun gölge oluşur.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 21 Haziran
B) 21 Aralık
C) 23 Eylül
D) 21 Mart10.
21 Mart tarihi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Dünya'nın 21 Mart günü geldiği konumda, güneş ışınları öğle vakti, Ekvator'a dik açıyla düşer.
B) 21 Mart günü her iki yarım küre güneş ışınlarını aynı açılarla alır.
C) 21 Mart  Kuzey Yarım Küre için sonbahar mevsiminin başlangıcı (ekinoks),  Güney Yarım Küre'de ise ilkbahar mevsiminin başlangıcı (ekinoks)dır.
D) Aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçtiğinden, Dünya'nın her yerinde gece ve gündüz eşitliği yaşanır. Bu duruma bağlı olarak, aynı meridyen üzerindeki bütün noktalarda, Güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar.11.
- Kuzey Yarım Küre İlkbahar başlangıcıdır,
- Kuzey Kutup Noktası' nda Güneş doğar ve 6 ay sürecek gündüz başlar.
- Bu tarihten sonra gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar
- Bu tarihten sonra, Güneş'e doğru dönmeye başlar.
- Bu tarihten sonra, güneş ışınlarının düşme açısı Güney Yarım Küre'den daha fazladır.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 21 Haziran
B) 21 Aralık
C) 23 Eylül
D) 21 Mart12.
- Güney Yarım Küre Sonbahar başlangıcıdır.
- Güney Kutup Noktası'nda Güneş batar ve 6 ay sürecek gece başlar.
- Bu tarihten sonra, geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar.
- Bu tarihte, Güneş'e dönük olma özelliğini kaybeder.
- Bu tarihten sonra, güneş ışınlarının düşme açısı Kuzey Yarım Küre'den daha azdır.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 21 Haziran
B) 21 Aralık
C) 23 Eylül
D) 21 Mart


13.
23 Eylül tarihi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Dünya'nın 23 Eylül günü geldiği konumda, güneş ışınları öğle vakti, Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla düşer.
B) Kuzey Yarım Küre için sonbahar mevsiminin başlangıcı (ekinoks)dır. Güney Yarım Küre'de ise ilkbahar mevsiminin başlangıcı (ekinoks)dır.
C)23 Eylül'de her iki yarım küre güneş ışınlarını aynı açılarla alır.
D) Aydınlama çemberi kutup noktalarından geçtiğinden, Dünya'nın her yerinde gece ve gündüz eşitliği yaşanır. Bu duruma bağlı olarak, aynı meridyen üzerindeki bütün noktalarda, Güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar.


14.
- Güney Yarım Küre İlkbahar başlangıcıdır,
- Güney Kutup Noktası' nda Güneş doğar ve 6 ay sürecek gündüz başlar.
- Bu tarihten sonra, Güneş'e doğru dönmeye başlar.
- Bu tarihten sonra gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar.
- Bu tarihten sonra, güneş ışınlarının düşme açısı Güney Yarım Küre'den daha fazladır.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 21 Haziran
B) 21 Aralık
C) 23 Eylül
D) 21 Mart15.
- Kuzey Yarım Küre Sonbahar başlangıcıdır.
- Kuzey Kutup Noktası'nda Güneş batar ve 6 ay sürecek gece başlar.
- Bu tarihten sonra, geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar.
- Bu tarihte, Güneş'e dönük olma özelliğini kaybeder.
- Bu tarihten sonra, güneş ışınlarının düşme açısı Kuzey Yarım Küre'den daha azdır.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 21 Haziran
B) 21 Aralık
C) 23 Eylül
D) 21 Mart16. Kuzey Yarım Küre'de yere dik olarak dikilen çubuğun gölgesinden faydalanarak o yer ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamayız?
A) Yükseltisine
B) Yerel saatine
C) Boylam derecesine
D) Güneş ışınlarının düşme açısına17.
"Bir yerde uzun bir süre boyunca gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgar, yağış, yağış şekli gibi meteorolojik olayların ortalamasına verilen addır."

Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?
A) Hava Durumu
B) Hava Olayı
C) İklim
D) Hava Tahmini18.
Aşağıdakilerden hangisi iklim bilimidir?
A) sismoloji
B) biyoloji
C) arkeoloji
D) klimatoloji19.
Aşağıdakilerden hangisi iklimi etkileyen faktörlerden birisi değildir?
A) Atmosferin yapısı
B) Bir bölgenin denize yakınlığı
C) Bir bölgenin enlemi
D) Bir bölgedeki dağlar ve diğer fiziki faktörler20.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde görülen iklim tiplerinden birisi değildir?
A) Karasal iklim
B) Akdeniz iklimi
C) Ilıman iklim
D)
Sıcak iklim