ANA SAYFA

Paragrafta Anlam Değerlendirlme Testi

1 / 20
 1. İnsan, dünyanın her yerinde pek çok açıdan aynıdır. Farklı olaylar ve durumlara karşı gösterdikleri tepkilerinde, deneyimlerinde, düşüncelerinde, hayatla ilgili sözlerinde, duygularında, toplumlar değişse de benzerlikler, aynılıklar vardır. Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) Farklı yerlerde yaşayan insanların tepkilerinin benzerliği
  B) İnsana ait söz, davranış ve düşüncelerin evrenselliği
  C) Değişik insanların birbirleriyle ilgili görüşlerinin benzerliği
  D) İnsanların düşüncelerinin zaman içerisindeki değişmezliği
   SEÇ
 2. Mutluluk terazisi koyuyorum adını; duyguların ve düşüncelerin dengeyi bulduğu an...Duygusuz ya da düşüncesiz insan yoktur ama mutlu olmayan insan çoktur.Çelişirse duygu ve düşünce, mutluluk terazisi girmeli sahneye; buyrun artık kantar elinizde... Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz ?
  A) Mutlu olmak insanların kendi elindedir.
  B) Düşüncesiz insanlar kadar mutsuz insanlar da vardır.
  C) Duygusuz, düşüncesiz insanların olduğu söylenemez.
  D) Düşünce ve duygular dengeyi bulursa mutluluk olur.
   SEÇ
 3. Katı yürekliliği iki bakımdan ele alabiliriz.Birincisi doğuştan olan katı yüreklilik; ikincisi de durum ve şartlardan ötürü olan katı yüreklilik.Olsun.Sonuçta değişmeyen şey ikisinin de aynı şey olması-dır.Başkalarının, hatta yakınlarının fakirliğinden, ıstırabından bile hiçbir şey hissetmemek.Paraya tapan bir iş adamı ne çevresi, ne anne babası ne de ailesi için üzülür. Yukarıdaki paragrafta vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) Katı yüreklilik insani duyguları yok eder.
  B) Doğuştan olan katı yüreklilikle sonradan olanı aynıdır
  C) Hayat şartları katı yürekliliğin oluşmasında etkendir.
  D) Sevilen şey para olursa kimse için ağlanılmaz.
   SEÇ
 4. İyi romancılar yetiştirmişiz ama iyi okuyucular yetiştirmemişiz.İyi okuyucu ile sıradan bir okuyucu arasında fark vardır.İyi bir okuyucu; çoğu zaman, güzel denilen yazılarda bile yazarın düşünmediği başka güzellikleri bulur; okuduklarına daha farklı, daha zengin anlamlar yükler, ona renk kazandırır. Parçaya göre iyi bir okuyucu olmanın esas ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) Okurken kitaptaki güzellikleri anlayabilmek.
  B) Yazarla aynı düşüncelere sahip olabilmek.
  C) Okuduklarına kendisinden de yeni yorumlar katmak.
  D) Sürekli olarak farklı kitaplar okumak.
   SEÇ
 5. Sizce en güzel armağan nedir? Bence yarınlara bugünlerden bir şeyler bırakabilmektir.Kendimize, çevremize bir şeyler vermek; hayatın güzel yanlarını keşfetmek ve ondan yararlanmayı bilmek-tir.İşte mutluluğun temelinde yatan şey bu-dur.Ömrün iyiden; güzelden yana değerlendirilmesi, kötülüklerden uzak kalınması.Böyle olursa yaşam güzel ve anlamlıdır. Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız ?
  A) Herkesin yararına bir şeyler yapmaya çalışmak anlamlıdır.
  B) Gelecek adına olumlu çalışmalar, mutluluğun kaynağıdır.
  C) Yaşamın anlamlarından biri de başkalarına yararlı olmaktır.
  D) Hedef olarak önce bireyin kendi mutluluğu alınmalıdır.
   SEÇ
 6. Gençliğim, nihayet bulmayan bir kış; Ne bir sevgilim var, ne de bir eşim. Ömrümün bir günü bahar olmamış, Doğmamış bir defa benim güneşim... Yukarıdaki dörtlüğün şairi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
  A) Pişman
  B) Üzgün
  C) Hüzünlü
  D) Bezgin
   SEÇ
 7. Ben de bir zamanlar nesnel eleştiriye inanmış insanlardanım. Zaman geçtikçe, okudukça, yaşlandıkça kendi kalıbımızdan çıkamayacağımızı anladım.Kendi düşüncelerine kapılmaktan en gerçekçi eleştirmenler bile kurtulamamıştır. Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) Yazar, yazdıklarının etkisinde kalmamalıdır.
  B) Eleştirmen eseriyle bir bütün oluşturabilmelidir.
  C) Tarafsız ve nesnel eleştiri olmaz.
  D) Gerçekçi olmak yazarın en önemli görevidir
   SEÇ
 8. Oturup da şöyle bir düşündüğümüzde, efsane şiirler bakımından bizim şiirlerimizin de zengin olduğunu görürüz.Bizim de unutulmaz, her zaman anımsanacak şiirlerimiz vardır.Maalesef bizim güçlü şiirlerimiz çok fazla tanınmıyor başka ülkelerde. Yukarıdaki parçada asıl söylenmek istenen aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) Şairlerimiz en az başka ülkelerdeki kadar yeteneklidir.
  B) Şiirlerimizin evrenselliği yakalayabilmesi için çaba gereklidir.
  C) Edebiyatımızda çok etkili şiirler de yer almaktadır.
  D) Kalıcı denebilecek şiirleri bizim şairlerimiz de vermektedir
   SEÇ
 9. Zamanı hep ikiye ayırıyoruz.Gelecek ve geçmiş.Bu arada en önemli olan şeyi, içinde bulunduğumuz zamanı unutuyoruz.O anki davranışımız her şeyi belirliyor.Gelecek de geçmiş de bu zaman-dır.Geçmişe ve geleceğe dalıp içinde bulunduğumuz zamanı bırakırsak, geçmişimiz de geleceğimiz de kötü olur. Parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir ?
  A) Geleceği düşünenler büyük insanlardır.
  B) İçinde bulunduğumuz anı iyi değerlendirmeliyiz.
  C) Gelecek de geçmiş de çok önemlidir.
  D) Herkes zamana karşı bir yarış içindedir.
   SEÇ
 10. Aydın olmanın bir niteliği de dili gerek yazarken gerek konuşurken doğru olarak güvenle kullanabilmektir.Bilim ve kültür sahalarında başarı kazanmak bir dereceye kadar dile, konuşmada ve yazmada, hakimiyetle olur.Doğru konuşmak ve yazmak, geniş anlamda doğru düşünmek demektir. Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz ?
  A) Dili güvenle kullanmak aydın insanın özelliklerindendir.
  B) Bilim ve kültürde başarılı olmanın tek şartı dile hâkimiyettir.
  C) Doğru düşünmek ile doğru konuşmak arasında ilişki vardır.
  D) Aydın insan doğru düşünen insandır.
   SEÇ
 11. Yavaş yavaş dilimizden uzaklaşıyoruz, farklı arayışlar içine giriyoruz. Bu arayış da genellikle başka kaynaklara, dillere; yabancı sözcüklere yönelmek ve oradan da bu sözcükleri almakla noktalanıyor.Böylece de kişiliğimizden kopuyor ve benliğimizden uzaklaşıyoruz.Kişi, ne kadar zeki, ne kadar üstün vasıflı olursa olsun düşünme eylemini sadece ve sadece kendi öz diliyle yapa-bilir.Düşünce dünyasını, ne olduğunu tam olarak bilmediği bir kavramla geliştiremez. Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) Dışarıdan alınan sözcükler dilimizi yıpratmaktadır.
  B) Düşüncenin gelişmesi sadece anadille düşünmeye bağlıdır.
  C) Çok akıllı, çok üstün vasıflı insanlar her zaman doğru düşünemez.
  D) Yabancı sözcükleri savunanlar dilin gelişmesini sağlarlar.
   SEÇ
 12. Yine de dayanmaya çalışıyorum işte Bir kır çiçeği koparıyorum gözlerine benzeyen Geçen bulutlara sesleniyorum ellerin diye Rüzgar güzel bir koku getirmişse Saçlarını okşayıp gelmiştir diyerek avunuyorum. Yukarıdaki şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir
  A) Ayrılık
  B) Sitem
  C) Nefret
  D) Çaresizlik
   SEÇ
 13. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?
  A) Bir ulusun en değerli varlığı, tarih boyunca kurduğu, geliştirdiği uygarlıktır.
  B) Reşat Nuri düşünmekle, yazmakla kalmamış; fikir ve sanat hayatımızı bir yandan da tercümelerle zenginleştirmiştir.
  C) Dünyanın filan yerinde bir rahatsızlık varsa "Bana ne!" dememeliyiz
  D) Bir de şu söze bakalım: "Söz gümüşse, sükut altındır."
   SEÇ
 14. Hayatta, bize yol gösterici birçok manevi değer vardır: sanat, hürriyet, adalet, cesaret, ahlak, şeref gibi... Bunlar arasında bizi en faydalı amaçlara en sağlam şekilde götüren bilimdir. Düşüncenin akışına göre parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ?
  A) Kişi ve millet olarak sayılmanın ve üstün durumda bulunmanın tek şartı yine bilime değer vermektir
  B) Çünkü değerler kişiye, mizaca, çevreye ve toplum psikolojisine göre değişebildikleri halde, bilim gerçekleri yine bilimin buluşları sonunda değişebilmektedir
  C) Hayatımızı olumlu şekilde değerlendirirken daima bilimden faydalanırız
  D) Tarih boyunca hangi millet bilimi kendine kılavuz yapmışsa, o millet medeniyette ileri gitmiştir
   SEÇ
 15. ...........derler. Demir parçasını bir köşeye attığımız zaman nasıl paslanır ve işe yaramaz hale gelirse; yerinde duran, tembel bir insanın da ölüden farkı yoktur. Zekâdan çok, çalışmaya gereksinimimiz var. Çalışmakla her türlü engeli aşabiliriz. Anlam bütünlüğü dikkate alınarak paragrafın başına Aşağıdakilerden hangisi getirilebilir ?
  A) İyilik eden iyilik bulur.
  B) Akıl yaşta değil baştadır.
  C) Taşıma su ile değirmen dönmez.
  D) İşleyen demir pas tutmaz.
   SEÇ
 16. Temizlik, sağlığın ilk koşuludur. Temizlik, birçok hastalığı önler; insan vücudunun tazeliğini korur ve bütün organların hareketini kolaylaştırır. Temizlik aynı zamanda bize güzel manevi duygular ve iyi alışkanlıklar da kazandırır. İnsanın kendi kendine saygı duymasını sağlar. Bu parçada, temizlikle ilgili olarak aşağıdaki-lerin hangisine değinilmemiştir ?
  A) İnsanın başkalarının yanında değerini arttırdığına
  B) İnsana güzel alışkanlıklar kazandırdığına
  C) Temizliğin bir çok hastalığı önlediğine
  D) İnsanın kendisine saygı duymasını sağladığına
   SEÇ
 17. Dünyamızın kirliliği had safhada. Büyük şehirlerde hava, teneffüs edilmez hale geldi. Kışın sis yüzünden göz gözü görmüyor. Ciğerleriniz hava çektiğinde pişman oluyorsunuz. Oysa çok basit önlemler havamızı temizleyebilir. Gittikçe sayısı artan otomobillere filtre taksak, kömür yerine doğalgazla ısınsak en azından rahatça nefes alabiliriz. Parçaya göre hava kirliliğinin nedenleri Aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) Egzoz dumanı-kömür dumanı
  B) Kış-egzoz dumanı
  C) Kömür-sis
  D) Sis-otomobillerdeki egzoz dumanı
   SEÇ
 18. Benim dostlukları değişmeyen dostlarım, Anılar denizinde duygu kuşlarım, Ders bitmiş, zil çalmış, Bahçedesiniz işte, Belli ki bahar geldi yine. Bu parçada sözü edilen aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) Kuşlar
  B) Ağaçlar
  C) Öğrenciler
  D) Öğretmenler
   SEÇ
 19. Her türlü değişim ve yükselme için başarı yolu önümüzde açıktır.Bu aynı zamanda başarısızlık ihtimali ve başarısızlığın sonuçlarının da bizi beklediği anlamına gelmektedir.Ozgür bir ülkede elde edilenler; sahip olunanlar ve kazanılanlardır. Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) Başarının ölçüsü ülkeden ülkeye değişir.
  B) Başarı da başarısızlık da insanın elindedir
  C) Başkalarının başarısı bizim başarısızlığımız değildir.
  D) Başarı yolunda herkes eşit şartlara sahip değildir.
   SEÇ
 20. Bir çocuk başkalarından görürse beğeni Bilir kendisinin de sevmesi gerektiğini. Ve ilgi, dostluk görürse eğer Sevgiyi, sevgiyle yürekten sezer. Sevgiyi bulunca kucak dolusu Dünya ile arkadaşlık kurmakta Kalmaz korkusu..... Bu parçada şairin işleyip geliştirdiği temel duygu aşağıdakilerden hangisidir
  A) Yurt sevgisi
  B) Dostluk
  C) Çocuk ve sevgi
  D) Yaşama sevinci
   SEÇ