ANA SAYFA

Belirteç Konu Değerlendirlme Testi

1 / 20
 1. "Çok" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir türde kullanılmıştır?
  A) Çok yoruldunuz galiba.
  B) Çok para, çok dert demektir.
  C) Çok gülerseniz, kızarım.
  D) Çok konuşan insanlardan hiç hoşlanmam
   SEÇ
 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün türü zarftır?
  A) Yeşil vadiler görürdü rüyalarda.
  B) Sen çocuk doğdun, çocuk öleceksin.
  C) Önce hafiften bir Rüzgâr esiyor.
  D) Yansın şu dallarda avare bülbül.
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük yer-yön zarfı değildir?
  A) Öteye gitseniz, ne olur sanki?
  B) Sen beri gel, öteki dursun
  C) Konuklar içeri alınsın.
  D) Öğrenciler dışarı çıkıyor.
   SEÇ
 4. Bu iş için bakanlık bütçesinden daha çok para ayırıldı. Bu cümledeki numaralı sözcüklerden hangisi zarftır?
  A) bakanlık
  B) bütçesinden
  C) daha
  D) ayırıldı
   SEÇ
 5. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde belirteç (zarf) yoktur?
  A) Kara haber tez duyulur.
  B) Davetsiz gelen döşeksiz oturur.
  C) Ucuz etin yahnisi yavan olur.
  D) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
   SEÇ
 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir eylemin niteliğinin ölçüsü belirtilmiştir?
  A) Teyzem, arabayı çok hızlı sürüyordu.
  B) Geçenlerde çok ilginç bir film seyrettim
  C) Akşam, biraz ders çalıştım.
  D) Bu adamın kulağı galiba ağır işitiyor
   SEÇ
 7. Pekiştirmeli sözcükler belirteç göreviyle kullanılabilir. Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir kullanım yoktur?
  A) Sabah her yer bembeyaz karla kaplanmıştı.
  B) Polisler suçluyu kıskıvrak yakalamışlardı.
  C) Çocuğun üstünü sımsıkı örtmüşlerdi.
  D) Yıllardır burada yapayalnız yaşıyordu.
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisinde ikileme tür yönünden farklıdır?
  A) Gök mavi mavi gülümsüyordu Yemyeşil dallar arasından
  B) Elim bağlı kalem alıp yazamam Yüce yüce yaylaların gezemem
  C) Seher yeli acı acı esiyor Boz dumanla aramızı kesiyor
  D) Gel dere, ak derim gürül gürül Dağdan aşağı akar gider
   SEÇ
 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirteç görevli bir sözcük yoktur?
  A) İyi çalışırsan iyi bir sonuç alırsın.
  B) Gecenin sessizliği insanı ürkütüyordu
  C) Bu güzel yurdu adım adım dolaştım.
  D) Bunca sıkıntıya nasıl-katlanayım?
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat tamlaması belirteç görevindedir?
  A) Bu kitapları şu genç kız getirdi.
  B) Uzun sürmez önümüzdeki hafta gelirim.
  C) O konuyu tartışmasak iyi olur.
  D) İki çocuk sabah erkenden yola çıkmıştır.
   SEÇ
 11. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır?
  A) O toplantıya kimler katılmaz?
  B) Dünkü sınava neden girmedin?
  C) Nasıl bir kitap almamı istiyorsun?
  D) Az önce benden ne istemiştiniz?
   SEÇ
 12. Bulunduğunuz yerden sessizce ayrıldık. Bu cümlede altı çizili sözcüğün türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Zarf
  B) Edat
  C) Zamir
  D) Sıfat
   SEÇ
 13. "İşi bitirmek için çok fazla çalışmalıyım. " cümlesindeki "çok" sözcüğü ile görevdeş sözcük, aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisidir?
  A) Bugün yine işe gec kaldım.
  B) Aynı konuya yine döneceğim.
  C) Dün gece pek az uyumuş.
  D) Beni biraz dinlemenizi istiyorum.
   SEÇ
 14. Tam otların sarardığı zamanlar Yere yüzükoyun uzanıyorum Toprakta bir telaş, bir telaş. . . Karıncalar öteden beri dostum Yukarıdaki dörtlükte altı çizili sözcüklerden hangisi zarf görevlidir?
  A) otların
  B) yüzükoyun
  C) Karıncalar
  D) dostum
   SEÇ
 15. "Açık" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir türdedir?
  A) Açık eczane bulamadığını söyledi
  B) Açık renkleri daha çok seviyorum.
  C) Açık havada dolaşmaktan zevk alıyorum.
  D) Açık konuşacağım, gizliliği sevmiyorum.
   SEÇ
 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemi durum bakımından belirten bir zarf vardır?
  A) Bulunduğu yerden gizlice ayrıldı.
  B) Annemler belki yarın gelir.
  C) Müdür Bey, her zamankinden çok konuştu.
  D) Böyle sözlerle beni kandıramazsın.
   SEÇ
 17. "Akşam" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türdedir?
  A) Akşam, kışın çabuk oluyor
  B) Akşam eve dönecekmiş.
  C) Akşam görüşmek üzere.
  D) Akşam, burada toplanırız.
   SEÇ
 18. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili ikilemelerden hangisi zarftır?
  A) Kara kara gözleri var.
  B) İnişli çıkışlı yolları aştılar
  C) Horul horul uyuyordu.
  D) İrili ufaklı taşlar toplamıştık
   SEÇ
 19. I. Yukarı sokakta çalışmalar başlatılmış. II. Az sonra ben de yukarı çıkacağım. III. Yukarıdan bir gürültü geldi. IV. Siz daha yukarıya mı çıkacaksınız. "Yukarı" sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf görevinde kullanılmıştır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 20. "Törene yetişebilmek için erken kalktık. " cümlesinde altı çizili sözcük ne tür bir zarftır?
  A) Azlık-Çokluk zarfı
  B) Hal zarfı
  C) Zaman zarfı
  D) Yer zarfı
   SEÇ