Test Çöz,6 sınıf sosyal bilgiler 2 dönem 2 değerlendirme test, 6.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı cevap anahtarlı, 6.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları, 6 sınıf sosyal bilgiler 2 dönem 2 yazılı soruları cevapları, 6 sınıf sosyal bilgiler 2 dönem 2 yazılı soruları sosyal bilgiler biz, 6. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 2. yazılı, 6 sınıf sosyal bilgiler 2 dönem 3 yazılı soruları, 6 sınıf sosyal bilgiler 2 dönem 2 yazılı soruları cevapları, 6.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı cevap anahtarlı,

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
11 Mayıs 2019 Cumartesi 20:50
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
1274
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Aşağıda verilenlerden hangisi nitelikli insanın özelliklerinden değildir?

A) İşini iyi bir şekilde yapar.

B) Ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlar.

C) Yeniliklere ve gelişmelere açıktır.

D) Enerji ve zamanı abartılı kullanır.

 

2. Çoruh Nehri’nde rafting ve kano gibi su sporlarının yapılabilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akarsu yatağının geniş olması

B) Akarsu eğiminin fazla olması

C) Taşıdığı su miktarının çok olması

D) Kar erimeleriyle beslenmesi

 

3. Türkiye toprak tipleri, tarım ürünleri ve bitki örtüsü çeşitliliği açısından oldukça zengin olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Farklı iklim tiplerinin görülmesi

B) Yağış miktarının fazla olması

C) Yıllık sıcaklık farklarının az olması

D) Arazinin engebeli olması

 

4. Aşağıdakilerden hangisi dokuma sanayinde kullanılan hammaddedir?

A) Çay

B)        Mısır

C)        Pamuk

D)        Ayçiçeği

 

5. Mustafa Kemal Atatürk'e göre aşağıdakilerden hangisi devletin millet ve ülkeye karşı yerine getirmeye mecbur olduğu görevlerini yapabilmesi için gereken giderlere bireyin katılma payıdır?

A)        Vergi  

B)        Adalet

C)        Eğitim            

D)        Askerlik

 

6. Aşağıda verilenlerden hangisi devletin topladığı vergilerle yapılan hizmetler arasında değildir?

A)        Baraj yapılması

B)        Yolların yapılması

C)        Limanların yapılması

D)        Özel hastanelerin açılması

 

7. Aşağıdakilerden hangisi ormanları korumak için yapılan çalışmalardan biri değildir?

A)        Orman içi yangına müdahale yollarını açmak

B)        Ormanlar içindeki mesire alanlarını genişletmek

C)        Kaçak ağaç kesimi yapanlara ağır cezalar getirmek

D)        Yangınlarda yok olan ağaçların yerine yenilerini dikmek

 

8. Aşağıda verilenlerden hangisi dünyadaki demokrasi alanındaki gelişmelerden biri değildir?

A) Fransız Yurttaşlık Bildirgesinin kabul edilmesi

B) Magna Carta Libertatum’un imzalanması

C) Krallık yönetimlerinin güçlenmesi

D) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul edilmesi

 

9. Tanzimat Fermanı, Meşrutiyetin ilanı, TBMM’nin açılması gibi gelişmeler aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Toplumsal alanda yapılan yenilikler

B) Türk tarihinde demokrasinin gelişimi

C) Cumhuriyet döneminde yayınlanan belgeler

D) Kanunların ve fermanların çeşitleri

 

10. Aşağıda verilenlerden hangisi Cumhuriyet yönetiminin temel niteliklerinden biri değildir?

A) Vatandaşlar seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

B) Serbest seçimler yolu ile ülkeyi yönetecek kişiler belirlenir.

C) Egemenliğin kaynağı halka dayandırılmaktadır.

D) Yönetme yetkisi babadan oğula geçer.

 

11. Temel hak ve özgürlüklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Temel hak ve özgürlükler sınırsız değildir.

B) Dokunulamaz, devredilemez ve vazgeçilemez haklardır.

C) İnsan hakları evrensel değildir.

D) Doğumla başlar, ölümle biter.

 

12. Aşağıdakilerden hangisi kişilerin doğumla kazandığı en temel hakkıdır?

A) Düşünce, Kanaat ve İfade Özgürlüğü Hakkı

B) Din ve Vicdan Özgürlüğü Hakkı

C) Mülkiyet Hakkı

D) Yaşama Hakkı

 

13. Aşağıda verilenlerden hangisi demokrasinin temel prensiplerinden biri değildir?

A) Milli egemenlik

B) İnsan haklarına saygı

C) Hukukun üstünlüğü

D) Belli bir zümrenin ayrıcalığı

 

14. -Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.- diyen Mustafa Kemal Atatürk aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisi vurgulamıştır?

A) Monarşi

B) Oligarşi

C) Cumhuriyet

D) Teokrasi

 

15. Popüler kültürün kitle iletişim araçlarıyla oluşturulup yayıldığı düşünülürse aşağıdakilerden hangisi popüler kültürün yayıldığı yerlerden biri değildir?

A) Televizyon Kanalları

B) Gazete ve Dergi Sayfaları

C) Reklam Afişleri

D) Oyun Alanları

 

16. Dünyanın herhangi bir bölgesinde gerçekleşen doğal afetler sonucunda ülkeler arasında ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi görülmez?

A) dayanışma

B) iş birliği

C) paylaşma

D) çekişme

 

17. Aşağıda verilenlerden hangisi doğal afet yaşayan ülkelere yapılan yardımlarla amaçlanmaktadır?

A) Afete uğrayan ülkelerin yaralarını sarmak

B) Kültürel gelişmelere katkı sağlamak

C) İhracat geliri elde etmek

D) Tarımsal üretimi arttırmak

 

 

18.       Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde demokrasi alanındaki gelişmelere kanıt olarak gösterilemez?

A)        TBMM’nin açılması   

B)        Tanzimat Fermanı

C)        Kanun-i Esasi 

D)        Islahat Fermanı

 

 

19.       Temel hak ve özgürlüklerden biri olan “din ve vicdan özgürlüğü“ Atatürk’ün hangi ilkesi doğrultusunda anayasamızda güvence altına alınmıştır?

A)        Milliyetçilik    

B)        Laiklik

C)        Devletçilik      

D)        İnkılapçılık

 

 

20.       Bilim, sanat ve edebiyat alanında ortaya konulan eserler aşağıdaki temel haklardan hangisiyle ilgilidir?

A)        Din ve vicdan özgürlüğü

B)        Yaşam hakkı ve kişi dokunulmazlığı

C)        Düşünce özgürlüğü

D)        Seyahat özgürlüğü