Test Çöz,6 sınıf sosyal bilgiler insanlar yerler ve çevreler konu anlatımı, 6 sınıf sosyal bilgiler insanlar yerler ve çevreler soruları, 6 sınıf sosyal bilgiler insanlar yerler ve çevreler test çöz, 6 sınıf sosyal bilgiler insanlar yerler ve çevreler test indir, 6. sınıf insanlar yerler ve çevreler test, insanlar yerler ve çevreler 6.sınıf konu anlatımı, insanlar yerler ve çevreler 6.sınıf soruları, insanlar yerler ve çevreler 6.sınıf test, insanlar yerler ve çevreler ile ilgili sorular

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Yer Yüzünde Yaşam Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
16 Kasım 2018 Cuma 20:29
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
5822
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Aşağıdakilerden hangisi akarsuların denize döküldükleri yerlerde, taşıdıkları alüvyonların biriktirmesi sonucunda oluşan yeryüzü şeklidir? 
A) vadi 
B) plato 
C) tepe 
D) ova 
Soru 2 
“Türkiye’nin nüfus haritasını incelediğimizde nüfusun eşit bir şekilde dağılmadığını görürüz. Anadolu’nun iç kesimlerindeki çoğu ilde nüfus az iken kıyı kesimlerinde fazladır. “ Aşağıdakilerden hangisinin bu duruma etkisi en fazladır? 
A) yeryüzü şekilleri 
B) iklim özellikleri 
C) bitki örtüsü 
D) tarım ürünleri 
Soru 3 
Aşağıdakilerden hangisi karaların su kütlelerine doğru uzanmış bölümüdür? 
A) ada 
B) körfez 
C) burun 
D) koy 
Soru 4 
Üç taraf sularla çevrili kara parçasına ne ad verilir? 
A) koy 
B) kıta 
C) burun 
D) körfez 
Soru 5 
Türkiye, Alplerden başlayıp Himalaya’ya kadar uzanan dağ kuşağının geçtiği bir ülkedir. Bu durum hangisine sebep olmuştur? 
A) Ülkemizin yer altı kaynakları bakımından zengin olmasına. 
B) Ülkemizde yükseltinin artmasında ve engebeli arazilerin geniş yer kaplamasına. 
C) Ülkemizde karasal iklimin daha çok görülmesine. 
D) Ülkemiz topraklarının verimli olmasına ve tarım ürünleri çeşitliliğine. 
Soru 6 
Aşağıdakilerden hangisi bir yerin nüfusunu belirleyen beşeri unsurlardan birisidir? 
A) toprak yapısı 
B) yeryüzü şekilleri 
C) iklim 
D) tarım 
Soru 7 
Deniz sularının karaların içine doğru sokulduğu bölümüne ne ad verilir? 
A) ova 
B) vadi 
C) burun 
D) koy 
Soru 8 
Aşağıdakilerden hangisi dört taraf sularla çevrili olan kara parçasıdır? 
A) koy 
B) göl 
C) burun 
D) ada 
Soru 9 
“İnsanların yeryüzünde yaptıkları değişimleri inceleyen bilime, denir. Tarım, sanayi, ulaşım, turizm, nüfus, yerleşme ve kentleşme gibi insan faaliyetlerini inceler.” Yukarıdaki anlatımda aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır? 
A) yerel coğrafya 
B) beşerî coğrafya 
C) fiziki coğrafya 
D) siyasi coğrafya 
Soru 10 
Aşağıdakilerden hangisi doğal bir yatak içinde akan su kütlesidir? 
A) nehir 
B) göl 
C) deniz 
D) boğaz 
Soru 11 
Aşağıdakilerden hangisi karaların üzerindeki çukurlukları dolduran tatlı ya da tuzlu su kütlesidir? 
A) okyanus 
B) nehir 
C) deniz 
D) göl 
Soru 12 
Türkiye, dünya üzerinde Akdeniz ikliminin etkili olduğu alanda yer alır. Bu nedenle ülkemizin büyük bölümünde Akdeniz ikliminin görülmesi gerekir. Fakat bat ve güney kesimlerde Akdeniz, iç kesimlerde karasal, kuzey kesimlerde de Karadeniz iklimi görülür. Bu durumun en önemli nedeni hangisidir? 
A) yeryüzü şekilleri 
B) denizlere göre konumu 
C) bitki örtüsü 
D) ekonomik faaliyetler 
Soru 13 
Aşağıdakilerden hangisi çevresine göre yüksekte kalmış ve akarsular tarafından derin olarak yarılmış geniş düzlüklere verilen addır? 
A) vadi 
B) ova 
C) plato 
D) çöl 
Soru 14 
Türkiye fiziki ve beşerî coğrafya çeşitliliğinin fazla olduğu ender ülkelerden biridir. Ülkemizde farklı iklim tiplerinin görülmesi aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur? 
A) Ülkemizde çıkarılan maden çeşitliliğini artırmıştır. 
B) Turizm faaliyetlerini ve gelirlerini artırmıştır. 
C) Tarım ürünlerindeki çeşitliliği artırmıştır. 
D) Ulaşım çeşitlerini artırmış ve kolaylaştırmıştır. 
Soru 15 
Ülkemizde aşağıdaki iklimlerden hangisi görülmez? 
A) Akdeniz iklimi 
B) Karasal iklim 
C) Karadeniz iklimi 
D) Muson iklimi 
Soru 16 
Nem (su buharı) bir yerdeki sıcaklığın fazla artmasını ve azalmasını engeller. Böylece sıcaklığın dengede kalmasını sağlar. Karadeniz ve Akdeniz’de dağlar, doğu batı yönünde uzandığı için kıyı kesimlerdeki nemin iç kesimlere doğru girmesini engeller. İç kesimlerde nemin az olması günlük ve yıllık sıcaklık farkını artırır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olur? 
A) Ülkemizde çok çeşitli iklim görülmesine, 
B) Ülkenin iç kesimlerinde daha çok yağış görülmesine, 
C) Daha geniş alanlarda karasal iklim görülmesine. 
D) Tarım alanlarının daha geniş olmasını, 
Soru 17 
Türkiye’deki en yaygın yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir? 
A) dağ 
B) plato 
C) adi 
D) ova 
Soru 18 
Aşağıdakilerden hangisi çevresine göre yüksek ve belli bir doruğu olan yeryüzü şeklidir? 
A) dağ 
B) vadi 
C) ova 
D) plato 
Soru 19 
Ülkemizin fiziki yapısı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Türkiye’nin kuzey ve güneyindeki sıradağlar ülkemizin doğusunda birleşmesi yükseltinin artmasına neden olmuştur. 
B) Yükseltinin artması düz arazilerin dana geniş yer kaplamasında neden olmuştur. 
C) Anadolu’nun içlerine doğru gidildikçe yükseltinin artığını ve geniş plato alanlarının da yaygınlaştığını görürüz. 
D) Batı Anadolu’da alçak ve ovalık yerler fazladır. 
Soru 20 
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin iklimi, jeopolitik konumu beşerî ve ekonomik coğrafya özelliklerini zenginleştirmiştir? 
A) bitki örtüsü 
B) yeryüzü şekilleri 
C) tarım ürünleri 
D) yerleşme şekilleri