Test Çöz,6 sınıf sosyal bilgiler insanlar yerler ve çevreler konu anlatımı, 6 sınıf sosyal bilgiler insanlar yerler ve çevreler soruları, 6 sınıf sosyal bilgiler insanlar yerler ve çevreler test çöz, 6 sınıf sosyal bilgiler insanlar yerler ve çevreler test indir, 6. sınıf insanlar yerler ve çevreler test, insanlar yerler ve çevreler 6.sınıf konu anlatımı, insanlar yerler ve çevreler 6.sınıf soruları, insanlar yerler ve çevreler 6.sınıf test, insanlar yerler ve çevreler ile ilgili sorular

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Yer Yüzünde Yaşam Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
02 Ocak 2019 Carsamba 21:05
Güncellenme tarihi
15 Kasım 2019 Cuma 10:00
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
2425
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Bitki örtüsünün cılız, eğimin fazla olduğu yamaçlarda aşırı kar yağışı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine neden olur? 
A) Heyelan 
B) Kuraklık 
C) Deprem 
D) Çığ 
Soru 2 
Aşağıdakilerden hangisi, Kuzey Anadolu Sıradağları içinde yer almaz? 
A) Küre 
B) Ilgaz 
C) Toroslar 
D) Canik 
Soru 3 
Aşağıdakilerden hangisi delta ovası özelliği taşımaz? 
A) Bafra 
B) Çarşamba 
C) Çukurova 
D) Altınbaşak (Harran) 
Soru 4 
Aşağıdaki dağlardan hangisi diğerlerine göre Türkiye’nin daha batısında yer alır? 
A) Nemrut 
B) Erciyes 
C) Ağrı 
D) Süphan 
Soru 5 
I. Çölleşme 

II. Su kirliliği 

III. Gürültü kirliliği 

IV. Hava kirliliği 

V. Toprak kirliliği 

Yukarıdakilerden hangileri, doğal ortamın değiştirilmesi sonucu ortaya çıkabilecek çevre sorunlarındandır? 
A) II, III, IV ve V 
B) I, II, IV ve V 
C) II, IV ve V 
D) I, II, III, IV ve V 
Soru 6 
Yaz mevsiminde yaşanan kuraklık ve buharlaşma nedeniyle; aşağıdaki göllerden hangisinin kapladığı alanda daha çok daralma olur? 
A) Tuz Gölü 
B) Eğirdir Gölü 
C) Van Gölü 
D) Sapanca Gölü 
Soru 7 
Mustafa’nın yaşadığı yörede yaz mevsiminin yağışlı geçmesi ………… yetişmesine imkân sağlıyor. Böylece burada büyükbaş hayvancılık en önemli ekonomik faaliyet oluyor. 

Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 
A) Cılız bitkilerin 
B) Ormanların 
C) Gür otların 
D) Pamuğun 
Soru 8 
Türkiye’nin büyük bir kısmı tehdidi altındadır. 
Çok fazla can ve mal kaybına sebep olabilir. 
Çok hızlı ve ani olarak gelişir. 
Deniz ve okyanuslarda tsunami denilen büyük dalgalara neden olabilir. 
Verilen özelliklerin tamamı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine aittir? 
A) Deprem 
B) Toprak Kayması 
C) Çığ 
D) Erozyon 
Soru 9 
İklim canlı yaşamını etkilemektedir. Aşağıdakilerden hangisi iklimden etkilenmez? 
A) Ekonomi 
B) Eğitim 
C) Giyim 
D) Gelenek ve görenekler. 
Soru 10 
Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde sel baskınları daha çok görülür? 
A) Doğu Anadolu Bölgesi 
B) Karadeniz Bölgesi 
C) Akdeniz Bölgesi 
D) İç Anadolu Bölgesi 
Soru 11 
İstanbul, ülkemizde nüfusun en sık ve en fazla olduğu ildir.Bunda İstanbul’un hangi özelliğinin etkisi yoktur? 
A) Zengin bitki örtüsünün 
B) Uygun iklim şartlarının 
C) Yoğun sanayi kuruluşlarının 
D) Gelişmiş ulaşım sistemlerinin 
Soru 12 
İnsanların doğada yaptıkları değişiklikler sonucunda beşeri unsurlar ortaya çıkar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi beşeri unsura örnek gösterilir? 
A) Erciyes Dağı 
B) Çoruh Nehri 
C) Van Gölü 
D) Atatürk Barajı 
Soru 13 
Yağışın yetersiz olduğu kurak bölgeler­deki kırsal alanlarda görülen toprak evler aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde daha yaygındır? 
A) Ege Bölgesi 
B) Marmara Bölgesi 
C) Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
D) Akdeniz Bölgesi 
Soru 14 
Karadeniz Bölgesi’ne ait aşağıdaki özel­liklerden hangisinin oluşumunda bölgede görülen iklimin etkisi yoktur? 
A) Taşkömürü yataklarının yer almasında 
B) Gür ve sık orman örtüsüne sahip olmasında 
C) Çay üretilen tek bölge olmasında 
D) Heyelan olaylarının sık yaşanmasında 
Soru 15 
Coğrafî bölgelerimizde ekonomik faaliyetlerin farklılık göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? 
A) Bitki örtüsünün 
B) Yeraltı kaynaklarının 
C) Yerel saat farklılıklarının 
D) Yeryüzü şekillerinin 
Soru 16 
Yaşadığımız bölgedeki köylerin en önemli sorunu erozyondur. Bu yüzden çayır ve meralarımız azaldı, tarım topraklarımız küçüldü ve gelirlerimiz düştü. Bütün bunların sonunda pek çok aile şehirlere göç etti. Aşağıdakilerden hangisini yapmak bu bölgedeki soruna çözüm getirir? 
A) Sağlam konutlar yapmak 
B) Büyükbaş hayvancılığa önem vermek 
C) Su kaynaklarını aşırı kullanmak 
D) Ağaçlandırma çalışmaları 
Soru 17 
İklimin, insan faaliyetlerine etkisiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?   
A) Ülkemizdeki iklim çeşitliliği, hayvansal üretim faaliyetlerinin de çeşitlenmesini sağlamıştır. 
B) Ülkemizdeki iklim çeşitliliği, hem yaz hem de kış turizmi faaliyetlerinin yapılmasına imkân verir. 
C) Ülkemizdeki iklim çeşitliliği, insan faaliyetlerinin çeşitlenmesinde etken olmuştur. 
D) Ülkemizdeki iklim çeşitliliği, doğal bitki örtüsü üzerinde etkili olmadığı için bitkisel ürün çeşidi de azdır. 
Soru 18 
Aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesi öncelikle yer altı kaynağına dayanır? 
A) Zonguldak 
B) Edirne 
C) Adana 
D) Konya 
Soru 19 
Coğrafi özellikler, insanların yerleşme biçimlerini ve nüfus yoğunluğunu etkiler. Bu konuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?   
A) Çok sık ve gür orman alanları, yerleşmeyi arttırır. Bitki örtüsünün hiç olmadığı yerlerde de yerleşmeler fazladır. 
B) Yükseltinin ve eğimin fazla olduğu yerlerde yerleşmeler azdır. 
C) Yağışın fazla olduğu yerlerde yerleşmeler de fazladır, yağışın az olduğu yerlerde yerleşmeler de azdır. 
D) Türkiye’deki yerleşmelerin çoğu, yükseltinin az olduğu yerlerde yapılmıştır. 
Soru 20 
Aşırı yağış 
Eğimli arazi 
Bitki örtüsünün tahribi 
Verilenlerin tamamı bir araya gelince aşağıdaki doğal afetlerden hangisi gerçekleşir? 
A) Sel 
B) Deprem 
C) Kuraklık 
D) Yangın