Test Çöz, 6 sınıf sosyal bilgiler kültür ve miras soruları, 6 sınıf sosyal bilgiler kültürel ve miras testi çöz, 6. sınıf sosyal bilgiler kültür ve miras konu anlatımı, 6. sınıf sosyal bilgiler kültür ve miras konu özeti, 6. sınıf sosyal bilgiler kültür ve miras tarihe yolculuk, 6. sınıf sosyal bilgiler kültür ve miras test indir, 6.sınıf sosyal bilgiler kültür ve miras testleri, kültür ve miras 6 sınıf testleri, kültür ve miras 6.sınıf test

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Tarihe Yolculuk Kazanım Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
02 Ocak 2019 Carsamba 21:07
Güncellenme tarihi
13 Kasım 2019 Carsamba 22:19
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
6395
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Ülkemizde en geniş alanda görülen bitki örtüsü hangisidir? 
A) Orman 
B) Bozkır 
C) Maki 
D) Savan 
Soru 2 
Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde genellikle Akdeniz iklimi görülür? 
A) Ege Bölgesi 
B) Karadeniz Bölgesi 
C) Marmara Bölgesi 
D) İç Anadolu Bölgesi 
Soru 3 
Batı Anadolu’da kurulan başkenti Gordiyon olan tarım ve hayvancılıkla uğraşan eski Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Hititler 
B) İyonlar 
C) Frigler 
D) Lidyalılar 
Soru 4 
Filozoflarıyla ünlü eski Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Frigler 
B) İyonlar 
C) Hititler 
D) Lidyalılar 
Soru 5 
Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde geçiş iklimi görülür? 
A) Ege Bölgesi 
B) Marmara Bölgesi 
C) Akdeniz Bölgesi 
D) Karadeniz Bölgesi 
Soru 6 
Ticarete verdiği önemle tanınan eski Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Frigler 
B) Hititler 
C) Lidyalılar 
D) İyonlar 
Soru 7 
Eski çağlarda yaşamış insanların sosyal yaşa­mını ve temel geçim kaynaklarını göz önüne aldığımızda Anadolu'nun önemli bir merkez olduğunu görürüz. Çünkü.. Öğrencinin cümlesine; 
I. Anadolu iklimi yaşam için elverişlidir. 

II. Anadolu'da ve­rimli ve bereketli ovalar çoktur. 

III. Bor mineralllerinin %70 Anadolu’dadır. 

yargılarından hangisi ile tamamlarsak yanlış bir yorum yapmış oluruz? 
A) I ve II 
B) I ve III 
C) Yalnız III 
D) Yalnız II 
Soru 8 
Kalın ve yünlü giysiler hangi iklimin görüldüğü yerlerde tercih edilmektedir? 
A) Ilıman 
B) Soğuk 
C) Kurak 
D) Sıcak 
Soru 9 
Tarih Öncesi Çağlar'da insanlar; 

-Yontma Taş Devri'nde mağaralarda, 

-Cilalı Taş Devri'nde köylerde, 

-Maden Devri'nde kentlerde yaşamışlardır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 
A) İlk yerleşik hayatın Anadolu'da başladığına 
B) Yaşam biçimlerinin zamanla geliştiğine 
C) Yontma Taş Devri'nin diğerlerine göre daha uzun sürdüğüne 
D) Ekonomik faaliyetlerin gerilediğine 
Soru 10 
Bir yerde hava olaylarının uzun yıllar gösterdiği ortalama etkiye ne ad verilir? 
A) İklim 
B) Hava durumu 
C) Yağış 
D) Meteoroloji 
Soru 11 
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 
A) Karadeniz Bölgesi - Orman 
B) İç Anadolu Bölgesi - Bozkır 
C) Akdeniz Bölgesi - Maki 
D) Ege Bölgesi - Orman 
Soru 12 
Tarih boyunca Anadolu; 

I. Coğrafi konumu 

II. Elverişli iklim 

III. Zengin doğal kaynakları 

IV. Tarım imkanları 

gibi durumları bakımından insanlar için tercih edilen özellikleriydi Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenmez? 
A) İlk yerleşim yerlerinin kurulmasına 
B) Tek tanrılı dine inanılmasına 
C) Sık sık istilaya uğraması 
D) Ticaretin gelişmesine 
Soru 13 
İklim canlı yaşamını etkilemektedir. Aşağıdakilerden hangisi iklimden etkilenmez? 
A) Gelenek ve görenekler. 
B) Ekonomi 
C) Giyim 
D) Eğitim 
Soru 14 
Kızılırmak yayı içinde kurulan Pankuş adlı soylular meclisi ile yönetilen eski Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Lidyalılar 
B) Frigler 
C) İyonlar 
D) Hititler 
Soru 15 
Tarihte parayı ilk bulan ve kullanan eski Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İyonlar 
B) Lidyalılar 
C) Frigler 
D) Hititler 
Soru 16 
Temmuz ayında en yüksek sıcaklık aşağıdaki illerimizden hangisinde görülür? 
A) Antalya 
B) Zonguldak 
C) Ordu 
D) İstanbul 
Soru 17 
Hangi bölgemizde yazlar sıcak ve kurak kışlar ilik ve yağışlı geçer? 
A) Karadeniz Bölgesi 
B) Akdeniz Bölgesi 
C) Marmara Bölgesi 
D) Ege Bölgesi 
Soru 18 
İnsanlar tarih boyunca beslenme, barınma ve savunma ihtiyaçlarını karşılama konusunda zorluk yaşamayacakları bölgelere yerleşmişlerdir. Buna göre insanların yerleşim yerlerini seçmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? 
A) Bilimsel çalışmalar yapma 
B) Güçlü devletler kurma 
C) Hayatlarını kolaylaştırma 
D) Dünya hakimiyetini sağlama 
Soru 19 
İklim aşağıdakilerden hangisini diğerlerine göre daha az etkilemektedir? 
A) İnsan yaşamı 
B) Ulaşım 
C) Tarım 
D) Haberleşme 
Soru 20 
- Frigler, Sakarya Nehri civarında 

- Lidyalılar, Gediz ve Küçük Menderes Nehirleri civarında 

- İyonlar, İzmir ve Büyük Menderes Nehri arasındaki kıyı şeridine yerleşmişlerdir. 

Bu bilgiler dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim birimlerinin seçilmesinde etkili olduğu savunulabilir? 
A) Dini ihtiyaçları 
B) Güvenlik ihtiyaçları 
C) Bilimsel çalışmaya uygunluğu 
D) Geçimlerini sağlama çabaları