7.Sınıf İngilizce Konu Testleri

Wild Animals Kazanım

Wild Animals Kazanım

Television Kazanım

Television Kazanım

Superstitions Kazanım

Sports Kazanım

Revision Kazanım

Public Buildings Kazanım

Planets Kazanım

Parties Kazanım

Parties Kazanım

Environment Kazanım

Describing People Kazanım

Biyographies Kazanım

Biyographies Kazanım

Appearance and Personality Kazanım

Appearance and Personality Kazanım

Unıt 1 Appearance And Personality

Unıt 2 bıographıes

Unit 3 Sports

Unıt 4 Wıld Anımals

Unıt 5 Televısıon

Unıt 6 Celebrations

Unıt 7 Dreams

Unıt 8 Public Buildings

Unıt 9 Envıronment

Unıt 10 Planets

2.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı

Descrıbıng People

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

Unit 1 Interesting Beliefs

Unit 2 Tourıst Attractıons

1.Ünite Appearance And Personality

2.Ünite Biographies

3.Ünite Sports

4.Ünite Wild Animals

5.Ünite Television

6.Ünite Parties

7.Ünite Superstitions

8.Ünite Public Building

9.Ünite Environment

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

İngilizce 2.Dönem 3.Değerlendirme

İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 3.Değerlendirme

İngilizce 1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Ünite Değerlendirme Testi

2.Ünite Değerlendirme Testi

3.Ünite Değerlendirme Testi

4.Ünite Değerlendirme Testi

5.Ünite Değerlendirme Testi

6.Ünite Değerlendirme Testi

7.Ünite Değerlendirme Testi

8.Ünite Değerlendirme Testi

9.Ünite Değerlendirme Testi

10.Ünite Değerlendirme Testi

11.Ünite Değerlendirme Testi

12.Ünite Değerlendirme Testi

13.Ünite Değerlendirme Testi

14.Ünite Değerlendirme Testi

15.Ünite Değerlendirme Testi

16.Ünite Değerlendirme Testi

İngilizce Genel Değerlendirme

İngilizce 1.Dönem 1.Değerlendirme