Sarmal Yaylar ve Özellikleri

×

Daha Fazla Özellikten Yararlanmak İçin Üye Olmaya Ne Dersin ?


 • 1.Soru


  Berat, özdeş K, L, M ve N yaylarının uçlarına farklı kuvvetler uyguladıktan sonra yayların uzama miktarlarını bir tabloya yazıyor. Tablodaki uzama miktarlarına bakan Berat, hangi yaya uygulanan kuvvetin en büyük olduğu sonucuna ulaşır?

 • 2.Soru


  Burç, tavana asılı özdeş X, Y, Z ve T yaylarının uçlarına farklı ağırlıklar asarak yayları serbest bırakıyor. Daha sonra yayların uzama miktarlarını ölçerek şekildeki grafiği çiziyor. X yayının ucuna asılan ağırlık 32 newton olduğuna göre, T yayının ucuna asılan ağırlık kaç newtondur?

 • 3.Soru


  Sefa; K, L ve M cisimlerini ikişerli gruplar hâlinde özdeş kantarlarda tartıyor ve kantarlarda okuduğu D1, D2 ve D3 değerlerini defterine not ediyor. Sefa bu değerler arasında D1 < D2 < D3 ilişkisinin olduğunu görüyor ve cisimlerin ağırlıkları arasındaki doğru sıralamayı buluyor. Sefa'nın bulduğu sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

 • 4.Soru


  Samet, K cismini Şekil I'deki gibi esnek yayın üzerine koyup serbest bıraktığında yayın x1 kadar sıkıştığını, K cismini aynı yayın ucuna bağlayıp Şekil II'deki gibi serbest bıraktığında ise yayın x2 kadar uzadığını görüyor. Buna göre, Samet'in aldığı değerler arasındaki ilişki, I. x1 < x2 II. x1 = x2 III. x1 > x2 ifadelerinden hangisi gibi olabilir?

 • 5.Soru

  7B sınıfında Fen ve Teknoloji öğretmeni, öğrencilerden yayların esnekliği ile ilgili yorum yapmalarını istiyor. Leyla: Bir yayın esnekliği yapıldığı maddenin cinsine bağlıdır.
  Sevda: İki yayın uçlarına özdeş cisimler asıldığında yaylar eşit miktarda uzar.
  Kâmil: Bir yayın ucuna uygulanan kuvvet 2 katına çıkarsa uzama miktarı da 2 katına çıkar.
  Cem: Dinamometre, yayların esneklik özelliğine dayanarak yapılan bir ölçüm aletidir.
  Buna göre, yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin yorumları kesinlikle doğrudur?

   

 • 6.Soru


  Tuğrul, özdeş yaylar kullanarak şekildeki düzenekleri kuruyor ve tüm düzeneklerin uçlarına eşit ağırlıklı K, L, M ve N cisimlerini bağlayıp sistemleri serbest bırakıyor. Buna göre, hangi cisim en fazla yer değiştirir?

 • 7.Soru


  Ali, bir yayın esnekliğinin yayın yapıldığı maddenin cinsine bağlı olduğunu ispat etmek amacıyla farklı X ve Y yayları ile yukarıdaki düzenekleri kuruyor. Buna göre, Ali bu düzeneklerden hangi ikisini kullanmalıdır?
   

 • 8.Soru


  Şamil bir ucu duvara bağlı olan dinamometrenin diğer ucuna Şekil I'deki gibi 40 newtonluk kuvvet uyguladığında dinamometrede okunan değer F1, aynı dinamometrenin uçlarını Kâmil ve Şamil 40 newtonluk kuvvetle Şekil II'deki gibi çektiğinde ise dinamometrede okunan değer F2 olmaktadır. Buna göre, F1 / F2 oranı kaçtır?

 • 9.Soru


  Cemal, bir yaydan dinamometre yapmak amacıyla yayın uzama miktarının ucuna uygulanan kuvvete bağlı olarak değişimini inceliyor. Cemal'in aldığı sonuçlar tabloda verilmiştir. Buna göre, Cemal'in yaptığı dinamometrede ölçülebilecek yükün ağırlığı en fazla kaç newton olabilir?

 • 10.Soru


  Teoman, K cismini X yayından astığında, X yayının 5 cm uzadığını; aynı cismi Y yayına astığında ise Y yayının 8 cm uzadığını görüyor.

  Buna göre, Teoman bu yayları seri bağlayıp ucuna K cismini astığında yayın kaç cm uzadığını görür?


Yandex.Metrica