Çağdaş Türkiye

×

Daha Fazla Özellikten Yararlanmak İçin Üye Olmaya Ne Dersin ?


 • 1.Soru
  Bugünkü mücadelemizin amacı tam bağımsızlıktır. Bağımsızlığın bütünlüğü ise ancak mali bağımsızlık ile mümkündür. Bir devletin maliyesi bağımsızlıktan yoksun olunca o devletin bütün hayati kuruluşlarında bağımsızlık felç olur. Çünkü her devlet organı ancak mali kuvvetle yaşar." Atatürk'ün verilen sözlerinden;
  1. Tam bağımsızlık için mali bağımsızlık çok önemlidir.
  2. Mali bağımsızlık devletin birçok organını etkiler.
  3. Mali bağımsızlık olmadan da ülke kalkınabilir.
  Yargılarından hangisi veya hangilerine ulaşılabilir?
 • 2.Soru
  Milliyetçilik ilkesi çerçevesinde yapılan inkılaplardan bir taneside Türk Dil Kurumunun kurulmasıdır. Buna göre, Atatürk'ün Türk Dil Kurumunu açmakla;
  1. Türkçe'yi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak.
  2. Türkçe'yi çağdaş bir dil haline getirmek.
  3. Yazarlar ile halk arasındaki bağı koparmak.
  Durumlarından hangilerini hedeflediği söylenebilir? 
 • 3.Soru
  1921 Londra Konferansı'nda Kont Sforza (Kont Sforz), "Türklere arazi için savaşmanızı herkes anlar, fakat hiç ekonomik şartlar için savaşılır mı? Böyle yaparsanız herkesi karşınıza alırsı- nız." demiştir. Londra Konferansı'nda Kont Sforza'nın bu şekilde ifadede bulunmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
 • 4.Soru
 • 5.Soru
  Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk çiftçi ve köylü- sünden alınan Aşar vergisi kaldırılmıştır. Aşar vergisinin kaldırılmasıyla;
  1. Köylüyü ekonomik yönden rahatlamak
  2. Tarımı geliştirmek
  3. Tarımsal üretimi artırmak
  Durumlarından hangileri hedeflenmiştir?
 • 6.Soru
  Laiklik denildiği zaman ilk akla gelen din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Buna göre;
  1. Halifeliğin kaldırılması
  2. Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
  3. İzmir İktisat Kongresinin toplanması
  Yeniliklerinden hangileri laiklik ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilmiştir? 
 • 7.Soru
  • 1928 yılında anayasadaki "Türk devletinin dini İslam'dır." hükmü kaldırıldı.
  • 1932 yılında Türk Dil Kurumu kuruldu.
  • 1922 yılında Saltanat kaldırıldı.
  Yukarıda verilen gelişmeler incelendiğinde, aşağıdaki ilkelerden hangisine yönelik doğrudan bir gelişme yaşandığı söylenemez?
 • 8.Soru
  Bir Arap kralı Mustafa Kemal ile yaptıkları bir sohbet sırasında, uyguladığı ilkelerin, yaptıklarının ve yapacaklarının kendileri için çok önemli ilham kaynağı olduğunu söylemiştir. Buna göre, Arap kralı, Mustafa Kemal'in ilkelerinin hangi özelliğini vurgulamıştır? 
 • 9.Soru
  "Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması ancak ve ancak tam manasıyla milli egemenliğin kurulmuş olmasına bağlıdır. Bu nedenle hürriyetin de eşitliğinde adaletin de dayanak noktası milli egemenliktir."
  Mustafa Kemal'in Nutuk'ta anlattığı bu duruma bakarak;
  1. Toplumsal eşitliğin devamlılığı Cumhuriyet rejimiyle gerçekleşir.
  2. Halk egemenliği beraberinde birçok hakkı da getirmektedir.
  3. Milli egemenlik beraberinde toplumda ayrıcalıklı bir sınıf oluşturur.
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
 • 10.Soru
  Türkiye'nin; - 1932'de Milletler Cemiyeti'ne - 1934 yılında Balkan Antantı'na - 1937 yılında Sadabat Paktı'na girmiş olması aşağıdakilerden hangisine verdiği önemin bir kanıtıdır?

Yandex.Metrica