5.Sınıf Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemi Test

11 Aralık 2020 0 By testimiz.com

5.Sınıf Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemi

Test Çöz

Soru 1
74 – 22 = ? işleminin zihinden yapılış şekillerinden birisi değildir?

A) (74 – 2) – (22 – 2) = 72 – 20
B) 74 – 20 – 2
C) 74 – ( 20 + 2) = (70 – 22) – 2 = 54 – 1
D) (70 – 20) + (4 – 2)
Soru 2
Aşağıdaki zihinden toplama işlemlerinden hangisi yanlış yapılmıştır?

A) 44 + 9 = 44 + 6 + 3 = 40 + 3=43
B) 27 + 24 = 27 + 10 + 10 + 4=51
C) 26 + 13 = 26 + 10 + 3=39
D) 18 + 24 + 12 = 18 + 12 + 24 = 30 + 24=54
Soru 3
64 – ( 10 + 10 + 1) = (64 – 10) – (10 + 1) = 54 – (10 + 1) = (54 – 10) – 1 işleminde aşağıdaki çıkarma işlemlerinden hangisi yapılmıştır?

A) 64 – 31
B) 64 – 41
C) 64 – 21
D) 64 – 22
Soru 4
43 + 29 işleminin zihinden farklı yollarla yapılış biçimlerin hangisi yanlıştır?

A) (42 + 1) + 29 = 42 + (1 + 29) = 42 + 30 = 72
B) 43 + (20 + 9) = (43 + 20) + 9 = 63 + 9 = 72
C) 43 + (10 + 10 + 9) = 43 + (10 + 10) = (53 + 20) + 9 = 63 + 9 = 72
D) (40 + 3) + (20 + 9) = (40 + 20) + (3 + 9) = 60 + 12 = 72
Soru 5
64 – 21 işleminin zihinden farklı yollarla yapılış biçimlerin hangisi yanlıştır?

A) 64 – ( 1 + 20) = (64 – 1) – 20 = 63 – 20 = 43
B) (60 + 4) – (20 + 1) = (60 – 20) + (4 – 1) = 40 + 3 = 43
C) (64 – 1) – (21 – 1) = 63 – 20 = 43
D) 64 – ( 20 + 1) = (60 – 21) – 1 = 44 – 1 = 43
Soru 6
79 – 45 – 19 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 24
B) 15
C) 14
D) 18
Soru 7
80’den 30’u çıkaran Elif 9’dan 5’i çıkarıp önceki sonuca ekledi. Zihinden çıkarma işlemi yapan Elif hangi sonuca ulaşmıştır?

A) 44
B) 45
C) 36
D) 54
Soru 8
I. 1234 + 40 = 1274

II. 2314 + 300 = 2344

III. 1573 + 900 = 2973

Yukarıda verilen toplama işlemlerinden hangileri doğrudur?

A) II ve III
B) I ve II
C) I, II ve III
D) Yalnız I
Soru 9
37 + 24 = ? işleminin zihinden yapılış aşamalarından hangisinde yanlış yapılmıştır?

A) 30+20
B) 7+4
C) 30+4
D) 50+11
Soru 10
11 + 100 + (8 × 1000)

işleminin sonucu hangi şıkta doğru verilmiştir?

A) 8111
B) 8911
C) 1111
D) 9111