5.Sınıf Sosyal Bilgiler Geçmişten Günümüze Kültürümüz Kazanım Değerlendirme Testi

23 Aralık 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
“Türklerin dünya mutfağına kazandırdığı bu yiyecek ve içeceği binlerce yıldır tüketiyoruz. Geçmişte yalnızca evlerde yapılırken günümüzde fabrikalarda da üretilmektedir. Meyvelisi, vanilyalısı derken çeşitleri arttı.”Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?
A) meşrubat-meyve
B) simit-çay
C) baklava-börek
D) yoğurt-ayran
Soru 2
Kültürel değerlerimize sahip çıkmak ve korumak kimin görevidir?
A) Yasaların
B) Milletin
C) Devletin
D) Hepimizin
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi kültürümüze ait öğelerden birisi değildir?
A) Gül suyu
B) Kolonya
C) Lokum
D) Baklava
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzü oluşturan değerlerden birisi değildir?
A) Gelenek ve göreneklerimiz
B) Doğal güzellikler
C) Tarihi eserler
D) Dilimiz
Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kültürümüz başka kültürlerden etkilendiği gibi aynı ölçüde başka kültürleri de etkilemiştir.
B) Kültürel özelliklerin bazıları, yıllar içinde farklı toplumların birbirleriyle etkileşmesinden ya da değişen koşullara uyum sağlamak amacıyla değişirken, bazıları da korunur ve aradan uzun yıllar geçse de değişmez.
C) Yaşamsal faaliyetler toplumların kültürel özelliklerini belirler.
D) Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan insanların dilleri, inançları, yaptıkları sanat, giyimleri, yiyecekleri ve içecekleri gibi yaşamsal faaliyetleri arasında farklılıklar yoktur.
Soru 6
“Ülkemizin çeşitli yerleri ile kendi yaşadığımız yerin kültürel özellikleri benzerlik ve farklılıklar gösterir.” Aşağıdakilerden hangisi bölgeden bölgeye ya da yöreden yöreye farklılık göstermez?
A) Giyim
B) Türküler
C) Dini değerler
D) Yemekler
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerimizden birisi değildir?
A) Düğünler
B) Dini Bayramlar
C) Yılbaşı kutlamaları
D) Milli Bayramlar
Soru 8
Kültürel özellikler zamanla değişmektedir. Aşağıdakilerden hangisi zaman içerisinde değişmeden varlığını sürdürmüştür?
A) Giyeceklerimiz
B) Evlerimiz
C) Yiyeceklerimiz
D) Halk oyunları
Soru 9
Aşağıdaki değerlerimizden hangisi yöreden yöreye değişiklik göstermez?
A) Edebi eserler
B) El sanatları
C) Mimari
D) Düğünler
Soru 10
Çay bitkisi Çin’den dünyaya yayılmış ve ülkemizde de sevilerek üretilen ve tüketilen bir içecek olmuştur. Çay hangi bölgemizde üretilmektedir?
A) Marmara Bölgesi
B) Karadeniz Bölgesi
C) Akdeniz Bölgesi
D) Ege Bölgesi