ANA SAYFA

2.Dönem 1.Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. Gerçek hayatta olmuş ya da olması mümkün olan bir olayın kişi, yer ve zaman belirterek anlatıldığı yazı türüne ne ad verilir?
  A) Masal
  B) Hikâye
  C) Söyleşi
  D) Biyografi
   SEÇ
 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır?
  A) Yürekler yandı, sen yoksun diye.
  B) Halam bana bugün soğuk davrandı.
  C) Gece gördüğüm rüyayı hayra yordum.
  D) Cesaretimi kıramazsın, oraya gideceğim.
   SEÇ
 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dolu” sözcüğü diğerleriyle sesteştir?
  A) Bu sene barajlar dolu.
  B) Su ile dolu şişeyi bir kenara bıraktı.
  C) Bu mevsimde buralarda dolu yağar.
  D) Depodaki bidonlar ağzına kadar dolu.
   SEÇ
 4. “Denizin dibi görünmüyor.” cümlesindeki altı çizili sözcükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır?
  A) Ünlü düşmesi
  B) Ünlü daralması
  C) Ünsüz benzeşmesi
  D) Ünsüz yumuşaması
   SEÇ
 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim vardır?
  A) Bencil insanda sevgiyi hiç görmedim.
  B) Sabahtan beri dünya kadar yer dolaştık.
  C) Pamuk, masadaki bütün ciğerleri yemiş.
  D) Akşamları yıldızların altında oturmaya bayılıyordu.
   SEÇ
 6. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kalınlık-incelik ses uyumu yoktur?
  A) Korkuluk
  B) Tiyatro
  C) Çiçeklik
  D) Yayla
   SEÇ
 7. Bir kasabam vardı eskiden Başıma yemişler düşerdi ağaçlardan Çimenlerine gömülürdü ayaklarım Çınarlarında adım Göklerinde uçurtmalarım vardı.
  (Ayhan Hünalp)
  Bu şiirin teması nedir?
  A) Oyun sevgisi
  B) Çocukluğa özlem
  C) Yaşama sevinci
  D) Tabiat sevgisi
   SEÇ
 8. “(1)Davranışlarını (2)gözden geçirmezsen arkadaş (3)bulmakta (4)zorlanırsın.” cümlesinde numaralandırılmış sözcüklerin hangisi iyelik eki almıştır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlamasının çeşidi diğerlerinden farklıdır?
  A) Ağacın dalları pencereme yaklaşmıştı.
  B) İstanbul’un güzelliğine hayranım.
  C) Bahçeye ıhlamur ağacı diktiler.
  D) Yolun kenarında oturuyordu.
   SEÇ
 10. “Bu dergi ... şu kitabı çekmeceye koy.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilmelidir?
  A) ile
  B) için
  C) ama
  D) ancak
   SEÇ
 11. Aşağıdakilerin hangisinde “temiz” sözcüğü sıfat olarak kullanılmıştır?
  A) Odası her zaman temiz ve düzenliydi.
  B) Çevreni temiz tut ki geleceğin kirlenmesin.
  C) Temiz insan herkes tarafından sevilir ve sayılır.
  D) Her insan kendisini ve çevresini temiz tutmalıdır.
   SEÇ
 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) yanlış yerde kullanılmıştır?
  A) Annenin, kız kardeşine teyze denir.
  B) Ali geldi, selam verdi, koltuğa oturdu.
  C) Çocuklar, evin bahçesinde top oynuyor.
  D) Pazardan karnabahar, kivi ve havuç aldım.
   SEÇ
 13. Yan gelip yatmak merakındayız çoğumuz. Onlar, durmadan çalışmak meraklısı, bizse yan gelip yatmak. Canını dişine takıp fazla çalışma yapıp marklarını istif eden Almanya’daki işçilerimizin çoğu bile bunu, yurda döndüğü zaman yan gelip yatmak hayaliyle yapıyor. Hiç çalışmamak olanağına kavuşmak için bir süre yoğun çalışmaya razı oluyor.
  (Haldun Taner)
  Bu parçada yazar, aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır?
  A) Tembellikten
  B) Plansız çalışmaktan
  C) Vurdumduymazlıktan
  D) Boş zamanların değerlendirilmemesinden
   SEÇ
 14. Bazıları, seni çok özlüyormuş.’ Cümlesinde altı çizili sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
  A) Belgisiz zamir - soru zamiri
  B) İşaret zamiri - belgisiz zamir
  C) İşaret zamiri - kişi zamiri
  D) Belgisiz zamir - kişi zamiri
   SEÇ
 15. I- Güneş girmeyen eve doktor girer.
  II- Akan su yosun tutmaz.
  III- Mum dibine ışık vermez.
  IV- İşleyen demir ışıldar.
  Numaralandırılmış atasözlerinden hangileri “çalışma” ile ilgilidir?
  A) I ve II
  B) II ve IV
  C) I ve IV
  D) II ve III
   SEÇ
 16. Köpeğin yemesi gürültülüdür; hele laklak su içmesine hiç bakamam, sinirlenirim. Kedinin sessiz sessiz yiyip içmesi uzun uzun seyredilebilir. Kedi en umulmadık şeyleri yer, zeytinden hoşlananı çoktur. Çikolata meraklısını da gördüm. Salataya alışan da olurmuş ama ben rastlamadım. Birinin huyu birine benzemez ki! Asıl sevdiğim tarafı da belki budur.
  Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmiştir?
  A) Yazarın köpekten korktuğundan
  B) Kedilerin et yemeyi sevdiklerinden
  C) Kedilerle köpeklerin anlaşamadıklarından
  D) Kedilerin alışkanlıklarının birbirinden farklı olduğundan
   SEÇ
 17. Aşağıdaki cümlelerde geçen “ki”lerden hangisi ayrı yazılmalıdır?
  A) Sinan’ınki daha güzel olmuş.
  B) Evdeki hesap çarşıya uymadı.
  C) Biliyorumki bu iş böyle olmayacak.
  D) Masadaki kitapları çantasına koydu.
   SEÇ
 18. “Cennet kadar güzel memleketimizi kirletmeyelim.” cümlesine edat hangi anlamı katmıştır?
  A) Zaman
  B) Yaklaşıklık
  C) Birliktelik
  D) Benzerlik
   SEÇ
 19. Gülümseme korkaklara güç, kederlilere neşe, hastalara sıhhat verir. Gülümseme yorgunları dinlendirir. Onu satın alamazsınız, onu dilenemezsiniz, onu çalamazsınız. Onu ancak size birisi gönül rızası ile verebilir. İçten gelmeyen bir gülümsemenin de kimseye faydası olmaz.
  (Dale Carnegie)
  Bu metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Her Şeyin Başı Sağlık
  B) Tebessüm Etmek
  C) Neşeli Olmak
  D) Güçlü Olmak
   SEÇ
 20. Aşağıdaki altı çizili isimlerden hangisi belirtme durum eki almıştır?
  A) Bu kelimeyi tahtaya yazdı.
  B) Sınıfa girer girmez bağırdı.
  C) Orhan, şimdi bahçede çalışıyor.
  D) Okuldan çıkınca sana uğrayacak.
   SEÇ