ANA SAYFA

Tam Sayılarda Çıkarma İşlemi

1 / 20
 1. 7 – [9 – (5 – 12 + 9) – 3] işleminin sonucu kaçtır?
  A) –4
  B) 0
  C) 3
  D) 11
   SEÇ
 2. 2 – 2 (5 – 7 + 9 – 3) + 5 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 5
  B) 2
  C) –1
  D) –3
   SEÇ
 3. –6 –7 – (3 – 2 – 5) . 2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) –22
  B) –13
  C) –8
  D) –5
   SEÇ
 4. [(–5) – (+2)] x [(–12) + (–3) x (–2) – (+12)] işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 126
  B) 114
  C) 56
  D) 42
   SEÇ
 5. –6 + 1 – [6 – 4(8 – 7)]. 2 işleminin sonucu kaçtır?
  A) –11
  B) –120
  C) –9
  D) –8
   SEÇ
 6. [–(9 – 2) – (2 – 4)] – [–l–2l + l3–4l] işleminin sonucu kaçtır?
  A) –1
  B) –2
  C) –3
  D) –4
   SEÇ
 7. (–1)9 – (–2)4 + (–8)0 – (–2)3 + (–1)4 işleminin sonucu kaçtır?
  A) –27
  B) –11
  C) –7
  D) –3
   SEÇ
 8. (–2)4 + (+3)2 – (–3)3 – (–2)3 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 60
  B) 50
  C) 40
  D) 30
   SEÇ
 9. [4 – (–8) – (+13)]15 – [–9 – (–8)]16 işleminin sonucu kaçtır?
  A) +2
  B) 0
  C) –1
  D) –2
   SEÇ
 10. (–l–3l)3 – l–24l + l–2l4 + (–l–2l)3 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) –35
  B) –27
  C) –16
  D) –8
   SEÇ
 11. a ve b birer tek sayı olduğuna göre, (–1)2a–b + (–1)a+b + (–1)a–b – (–1)3a–2b işleminin sonucu kaçtır?
  A) 0
  B) 1
  C) 2
  D) 3
   SEÇ
 12. 4a – (–5 + 4a + 2 – 3) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 3
  B) 5
  C) 6
  D) 8
   SEÇ
 13. x = –1, y = –2, z = –3 ise 2x – 3y + 2z işleminin sonucu kaçtır?
  A) –5
  B) –2
  C) 0
  D) 2
   SEÇ
 14. 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + …. + 49 – 50 işleminin sonucu kaçtır?
  A) 25
  B) 0
  C) –24
  D) –25
   SEÇ
 15. (3 – 1) –2 (6 + 4 – 3) + (–2) . (+3) işleminin çözümü aşağıdaki gibi yapılmıştır. Buna göre kaçıncı adımdan itibaren hata yapılmıştır?
  l. adım: 2 – 2 (10 – 3) + (–6)
  ll. adım: 0.7 + (–6)
  lll. adım: 0 + (–6)
  IV. adım: –6

  A) l.
  B) ll.
  C) lll.
  D) IV.
   SEÇ
 16. m = –3 ve n = 4 ise lml – lm – nl + l–nl işleminin sonucu kaçtır?
  A) –4
  B) –3
  C) 0
  D) 7
   SEÇ
 17. a + 8 = –2 işlemine göre a sayısının değeri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) –10
  B) –6
  C) 6
  D) 10
   SEÇ
 18. –n – 7 = –15 işlemine göre n aşağıdakilerden hangisidir?
  A) –8
  B) –4
  C) 8
  D) 9
   SEÇ
 19. m = –2, n = 4 ise m + m {[(2n – m) + (m – n)] – n – m} işleminin sonucu kaçtır?
  A) –2
  B) –4
  C) –6
  D) –8
   SEÇ
 20. a – 4 sayısı –5 sayısından ne kadar fazladır?
  A) 1
  B) a + 1
  C) a – 1
  D) a – 9
   SEÇ