8.Sınıf İnkılap Tarihi 4.Ünite Değerlendirme Testimiz

29 Ocak 2022 0 By testimiz.com

8.Sınıf İnkılap Tarihi 4.Ünite Değerlendirme

8.Sınıf 4.Ünite Değerlendirme

TEBRİKLER.

8.Sınıf 4.Ünite Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi laikliği gerçekleştirmeye yönelik çalışmalardan birisi değildir?
A
Uluslararası uzunluk ve ağırlık ölçülerinin kabulü
B
Medeni Kanun’un kabulü
C
Tekke ve zaviyelerin kapatılması
D
Halifeliğin kaldırılması
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi, tekke ve zaviyelerin kapatılması, halifeliğin kaldırılması gibi gelişmelerle ilişkilendirilemez?
A
Toplum yapısının çağdaşlaşması,
B
Milli Ekonomi politikası uygulamak,
C
Din özgürlüğünü sağlamak,
D
Genç kuşaklara laiklik ilkesini kabul ettirmek,
Soru 3
Atatürk döneminde alınan kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi ve çok partili hayata geçiş gibi kararlarla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A
TBMM’de siyasi tartışmalara son vermek,
B
Milli iradeyi TBMM’ye tam olarak yansıtmak,
C
Meclise yasallık kazandırmak,
D
Seçimlere katılma oranını arttırmak,
Soru 4
Halifeliğin kaldırılması aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesinde etkili olmuştur?
A
Tek partili yönetime geçilmesinde,
B
Milli ekonomi politikasının uygulanmasında,
C
Laik devlet düzeninin kurulmasında,
D
Halkın yönetime katılmasında,
Soru 5
Atatürk döneminde demiryolları, devlet tarafından yabancı işletmelerden satın alınmış, halkın kullanımına sunulması hangi alanda yapılan çalışmalara örnek oluşturur?
A
Eğitim
B
Bayındırlık
C
Hukuk
D
Toplumsal
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi milli egemenlik ilkesinin uygulanmasında diğerlerinden daha etkilidir?
A
Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
B
Türk Dil Kurumu’nun kurulması
C
Kadınlara seçme-seçilme hakkının verilmesi
D
Türk medeni kanununun kabulü
Soru 7
Cumhuriyetin ilk yıllarında millet iradesini meclise tam olarak yansıtmak amacıyla aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?
A
Saltanatın kaldırılması
B
1924 Anayasası’nın hazırlanması
C
Çok partili hayata geçiş denemeleri
D
Halifeliğin kaldırılması
Soru 8
Atatürk; “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”sözüyle hangisinin gerçekleşmesini istemiştir?
A
Türk Dil Kurumu kurulmuştur.
B
Türk Tarih Kurumu kurulmuştur.
C
Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılmıştır.
D
İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun uygulamalarından birisi değildir?
A
Yabancı okulların kapatılması
B
Mektep-medrese ayrımının sona ermesi
C
Öğretimde birlik sağlanması
D
Medreselerin kapatılması
Soru 10
Cumhuriyetin ilk yıllarında takvim, saat ve ölçülerde yenilikler yapılmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Alışverişi kolaylaştırmak,
B
Doğu ile ilişkileri kesmek,
C
Batılı ülkelerle ilişkileri kolaylaştırmak,
D
Eski düzenleri değiştirmek,
Soru 11
Cumhuriyetin ilk yıllarında aşar vergisi kaldırılarak aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiştir?
A
Köylünün durumunu iyileştirmek,
B
Devlet gelirlerini artırmak,
C
Kapitülasyonları kaldırmak,
D
Ticareti geliştirmek,
Soru 12
Miras, evlenme, boşanma gibi konulardan kadınlara da haklar tanınması, tek eşle evliliğin ve resmi nikahın zorunlu hale getirilmesi ve kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A
Kadın-erkek eşitliğiyle
B
Demokratikleşmeyle
C
Milli savunma ile
D
Milli ekonomiye geçiş ile
Soru 13
Laik düzenin oluşturulmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A
Şapka Kanunu’nun kabul edilmesi,
B
Halifeliğin kaldırılması,
C
Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi,
D
Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi,
Soru 14
1924 Anayasası’nda kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin dini İslâm’dır maddesinin 10 Nisan 1928’de anayasadan çıkarılmasını aşağıdaki gelişmelerden hangisi sağlamıştır?
A
Cumhuriyetin kurulmasını
B
Anayasanın laikleşmesini
C
Halifeliğin kaldırılmasını
D
Ulusal egemenlik anlayışının benimsenmesini
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Türk aile hayatını düzenlemek için oluşturulmuştur?
A
Türk Medeni Kanunu
B
Türk Ticaret Kanunu
C
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
D
Türk Ceza Kanunu
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk döneminde vatandaşlar arasında siyasi eşitliği sağlama çalışmalarındandır?
A
Medreselerin kapatılması
B
Kadınlara seçme – seçilme hakkının tanınması
C
Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
D
Medeni Kanun’unun kabul edilmesi
Soru 17
Cumhuriyetin ilk dönemlerinde kılık kıyafette, ölçü ve tartı aletlerinde yenilikler yapılmasının, Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesinin ortak amacı hangisidir?
A
Eğitim seviyesini yükseltmek
B
Laik devlet düzenini oluşturmak
C
Toplumsal hayatını düzenlemek
D
Dış ticareti geliştirmek
Soru 18
Atatürk’ün Türk tarihi ile ilgili çalışmalarının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Türk tarihinin bilinmeyen yönlerini aydınlatmak,
B
Türk ırkının üstünlüğünü kabul ettirmek,
C
Türkler hakkındaki olumsuz yargıları ortadan kaldırmak,
D
Türk tarihinin dünya medeniyetine katkılarını ortaya koymak,
Soru 19
Hangisi Atatürk’ün toplumsal alanda yaptığı yeniliklerden biridir?
A
Kıyafette değişiklik yapılması,
B
Takvim, saat ve ölçü aletlerinin değiştirilmesi,
C
Demir yollarının millileştirilmesi,
D
Aşar vergisinin kaldırılması,
Soru 20
Medreselerin kapatılması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A
Eğitim kurumlarının tek merkezde toplanmasına,
B
Türk ekonomisinin gelişmesine,
C
Eğitime yönelik dış baskıların artmasına,
D
Dil ve tarih bilincinin zayıflamasına,
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk döneminde vatandaşlar arasında siyasi eşitliği sağlama çalışmalarındandır?
Atatürk döneminde alınan kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi ve çok partili hayata geçiş gibi kararlarla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
1924 Anayasası’nda kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin dini İslâm’dır maddesinin 10 Nisan 1928’de anayasadan çıkarılmasını aşağıdaki gelişmelerden hangisi sağlamıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi, tekke ve zaviyelerin kapatılması, halifeliğin kaldırılması gibi gelişmelerle ilişkilendirilemez?
Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde kılık kıyafette, ölçü ve tartı aletlerinde yenilikler yapılmasının, Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesinin ortak amacı hangisidir?
Cumhuriyet’in ilk yıllarında takvim, saat ve ölçülerde yenilikler yapılmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Atatürk döneminde demiryolları, devlet tarafından yabancı işletmelerden satın alınmış, halkın kullanımına sunulması hangi alanda yapılan çalışmalara örnek oluşturur?
Atatürk’ün Türk tarihi ile ilgili çalışmalarının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cumhuriyetin ilk yıllarında millet iradesini meclise tam olarak yansıtmak amacıyla aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?
Miras, evlenme, boşanma gibi konulardan kadınlara da haklar tanınması, tek eşle evliliğin ve resmi nikahın zorunlu hale getirilmesi ve kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
Aşağıdakilerden hangisi milli egemenlik ilkesinin uygulanmasında diğerlerinden daha etkilidir?
Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun uygulamalarından birisi değildir?
Atatürk; “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”sözüyle hangisinin gerçekleşmesini istemiştir?
Medreselerin kapatılması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
Aşağıdakilerden hangisi laikliği gerçekleştirmeye yönelik çalışmalardan birisi değildir?
Halifeliğin kaldırılması aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesinde etkili olmuştur?
Hangisi Atatürk’ün toplumsal alanda yaptığı yeniliklerden biridir?
Cumhuriyetin ilk yıllarında aşar vergisi kaldırılarak aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiştir?
Laik düzenin oluşturulmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
Aşağıdakilerden hangisi Türk aile hayatını düzenlemek için oluşturulmuştur?

       8.Sınıf İnkılap Tarihi 4.Ünite Değerlendirme Testi Hakkında:

      Etkileşimli 4.Ünite Değerlendirme Testinin Hazırlanışı:

İnteraktif 4.Ünite Değerlendirme konu testi özellikle sanal bir çalışmadır. Ancak 4.Ünite Değerlendirme testi internet bağlantısı ile etkinleşir. Etkileşimli 4.Ünite Değerlendirme testi yalnız MEB kazanımları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Çevrimiçi 4.Ünite Değerlendirme testi hazırlanırken genellikle ders kitapları esas alınmıştır. Aynı zamanda 4.Ünite Değerlendirme testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalar da örnek alınmıştır. Çünkü 4.Ünite Değerlendirme testi bireysel başarıyı artırmayı hedeflemektedir. Kısacası 4.Ünite Değerlendirme kazanım testi öğrenme hedeflidir. Bunun yanında 4.Ünite Değerlendirme testi konusunda uzman öğretmenlerin katkı ve görüşleri alınmıştır. İnteraktif 4.Ünite Değerlendirme testi için öğrenci ya da öğretmen görüşü önemlidir. Son olarak 4.Ünite Değerlendirme testi sizin görüşleriniz doğrultusunda geliştirilecektir.

testimiz.com

      Online 4.Ünite Değerlendirme Test Çalışmasının Yapısı:

Testleriimiz programlar doğrultusunda sürekli yenilenmekte ya da güncellenmektedir. İnteraktif 4.Ünite Değerlendirme test soruları genellikle çoktan seçmelidir. 4.Ünite Değerlendirme konu testi hazırlanırken 1.2. ve 3.Sınıflar için genellikle 3 seçenek tercih edilmiştir. Çünkü 4.Ünite Değerlendirme testinin zorluk seviyesini seçenek sayısı belirler. Etkileşimli 4.Ünite Değerlendirme testi için 4.sınıf ya da ikinci kademede 4 seçenek tercih edilmiştir. 4.Ünite Değerlendirme testinde her sorunun özellikle bir cevap hakkı vardır. Aynı zamanda istediğiniz zaman cevap tercihinizi değiştirebilirsiniz. 4.Ünite Değerlendirme konu testi özellikle dinamik bir yapıya sahiptir. Yani 4.Ünite Değerlendirme testini tekrar tekrar çözebilirsiniz. Çünkü 4.Ünite Değerlendirme testini yenilediğinizde soru ve seçeneklerin yerleri değişmektedir. Böylelikle her tekrarda 4.Ünite Değerlendirme konusunda farklı bir test çözmüş gibi olacaksınız. Ancak bağlantı verilen testlerde bu özellik yoktur.

      İnteraktif 4.Ünite Değerlendirme Test Çalışmasının Genel Özellikleri:

Çevrimiçi 4.Ünite Değerlendirme testi özellikle bireysel başarıyı artırmak için hazırlanmıştır. Etkileşimli 4.Ünite Değerlendirme testi genellikle çevrim içidir. Ancak sanal ortamda etkileşimli olarak çözülmektedir. Çünkü 4.Ünite Değerlendirme çalışma testi interaktif bir çalışmadır. Ancak 4.Ünite Değerlendirme konu testini yazdırmak isterseniz dokümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Testimiz indir bölümünde PDF olarak açılacaktır. İnteraktif 4.Ünite Değerlendirme testi özellikle ekonomik ve çevrecidir. Çünkü 4.Ünite Değerlendirme kazanım testini çevrimiçi çözerken kâğıt israfı olmaz. Ancak indirilen dokümanlarda da içerik sıkıştırılarak kâğıt israfı önlemiştir. Böylelikle 4.Ünite Değerlendirme testi atık oluşturmaz.

.

      4.Ünite Değerlendirme Testi Telif Hakkı:

İlk olarak 4.Ünite Değerlendirme testi genel eğitim amacı ile hazırlanmıştır. İnteraktif 4.Ünite Değerlendirme testi genellikle özgün bir çalışmadır. Özellikle intihal denetimi yapılarak oluşturulmuştur. Telif hakkı ile ilgili bilgilendirmek kanuni gerekliliktir. 4.Ünite Değerlendirme testini internetten ücretsiz çözebilirsiniz. Ayrıca sitemizi uygulama olarak mobil cihazınıza ekleyebilirsiniz. Özellikle 4.Ünite Değerlendirme konu testi telif hakkı aksi ispatlanmadıkça testimiz.com sitesine aittir. Ancak testimiz.com 4.Ünite Değerlendirme kazanım testi telif hakkını saklı tutar. Sonuç olarak 4.Ünite Değerlendirme testinin kullanımı izne tabidir.