8.Sınıf İnkılap Tarihi Bir Kahraman Doğuyor Konu Kavrama Testi

15 Kasım 2020 0 By testimiz.com

8.Sınıf İnkılap Tarihi Bir Kahraman Doğuyor

Soru 1
Askerî İdadide Mustafa Kemal’in sevdiği derslerden biri de tarihti. Tarih öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik Bey’in bilgisi onda tarih bilinci uyandırmıştır. Mustafa Kemal’in idadide başlayan bu tarih sevgisi, hayatının sonuna kadar artarak devam etmiştir.

Bu durum Mustafa Kemal’in düşünce hayatına nasıl bir katkı yapmıştır?

 

A) Vatan millet sevgisine önem vermiştir.
B) Çağdaş gelişmeleri yakından takip etmiştir.
C) Bilimsel çalışmalara katkı sağlamıştır.
D) Sanat alanında çalışmaları desteklemiştir.
Soru 2
Bir Avrupa başkentinin sosyal hayatını gözlemlemesi ve görevi gereği Avrupa devletlerinin temsilcileriyle görüşme ve fikirlerini paylaşma imkanı bulması Mustafa Kemal’in fikir hayatının şekillenmesinde etkili olmuştur.

Verilen bilgiler Mustafa Kemal’in hayatını etkileyen aşağıdaki şehirlerden hangisi ile ilgilidir?

 

A) Selanik
B) Manastır
C) Sofya
D) İstanbul
Soru 3
Askerlikte yükselmenin tek yolu kurmaylık sınavını kazanmaktı. Böylece Harp Akademisine gidebilecekti. Bir gün:

— “Kurmay subay olmazsan ne yaparsın?” diye yarı ciddi yarı şaka takılan sınıf arkadaşı Arif’i derhal susturmuştur.

— “Seni bilmiyorum fakat ben muhakkak kurmay subay olacağım” diyerek cevap vermiştir.

Mustafa Kemal’in vermiş olduğu cevapla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

A) Duygusaldır
B) Kararlıdır
C) Liderdir
D) Birleştiricidir
Soru 4
Mustafa Kemal, Harp Okulu ve Harp Akademisindeki yıllarını İstanbul’da geçirdi. O, İstanbul’da bulunduğu dönemde bir yandan askerlik bilgisini derinleştirirken diğer yandan genel kültürünü geliştirme imkanı buldu. Fransa’dan getirttiği kitap, gazete ve dergileri okuyarak dünyayı tanıma imkanı buldu.

Metne göre Mustafa Kemal için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A) Sanat alanındaki gelişmelere ilgi duymamıştır.
B) Farklı ilgi alanlarına sahiptir.
C) Kendini sürekli geliştiren bir kişiliğe sahiptir.
D) Dünyada gelişen olaylara kayıtsız kalmamıştır.
Soru 5
Mustafa Kemal;
• Gelibolu Yarımadasında görev alması, Çanakkale Savaşlarındaki başarısını olumlu etkilemiştir.

• Çanakkale Savaşında, dünyanın tanıdığı bir komutan olmuştur.

Buna göre Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 

A) I. Dünya Savaşı’nda görev almıştır.
B) Yenilikçi bir subaydır.
C) İlk görev yeri Çanakkaledir.
D) Askeri alanda bir çok rütbe almıştır.
Soru 6
Selanik, Rumeli’de yer alan bir Osmanlı kentiydi. Limanıyla Ege’ye açılan şehir, Osmanlı’nın Avrupa ile ticaretinde önemli bir konuma sahipti. Birçok şehirle demiryolu bağlantısı bulunmaktaydı.

Bu bilgilere göre;

I. Selanik jeopolitik olarak önemli bir noktadadır.

II. Ulaşım ağı gelişmiştir.

III. Denize kıyısı bulunmaktadır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
Soru 7
Selanik şehrinin;

I. Farklı milletlerin bir arada yaşaması

II. Gelişmiş bir kent olması

III. Batının önemli şehirleri ile ulaşımının olması

özelliklerinden hangilerinin Atatürk’ün fikir hayatının gelişimine katkı sağladığı söylenebilir?

 

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisinin Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşmasında etkisi yoktur?

 

A) Tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey’in
B) Namık Kemal’in hürriyetçi fikirlerinin
C) Halide Edip Adıvar’ın fikirlerinin
D) Ziya Gökalp’in milliyetçi fikirlerinin
Soru 9
Selanik şehrinde Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeni gibi milletlerde yaşamaktaydı.

Bu bilgilere göre Selanik ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

A) Çok uluslu bir yapıdadır.
B) Farklı kültürler bir arada yaşamaktadır.
C) Farklı dini inançlar görülmektedir.
D) Türklerden sonra en kalabalık millet Rumlardır.
Soru 10
Mustafa Kemal’in, Sofya’da askeri ataşeliği görevini yaptığı sırada katıldığı faaliyetlerden hangisi onun milliyetçi kişiliğini gösterir?

 

A) Türklerin oturduğu bölgelere gidip gözlemlerde bulunması
B) Avrupa Devletlerinin temsilcileriyle dünyadaki gelişmeleri konuşması
C) Bulgaristan parlamentosunu ziyaret etmesi
D) Danslı müzikli toplantılara katılması
Soru 11
Mustafa Kemal’in askerlik görevi süresince cepheden cepheye koşması onun hangi kişilik özelliğini ön plana çıkarmaktadır?

 

A) İleri görüşlülüğü
B) Kararlılığı
C) Vatan ve Millet sevgisi
D) Disiplinli olduğu
Soru 12
Mustafa Kemal, “Minnet borcum vardır, bana yeni bir ufuk açtı.” dediği Tarih Öğretmeni Yüzbaşı Mehmet Tevfik Bey’i Manastır Askerî İdadisinde okurken tanıdı. Bu dönemde Türk kültür ve tarihi ile ilgili eserler okudu.

Buna göre Manastır, Mustafa Kemal’in fikir hayatında aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?

 

A) Şiire olan merakı artmıştır.
B) Dünyayı tanıma imkanına kavuşmuştur.
C) Tarih bilinci gelişmiştir.
D) Askerlik yeteneğini geliştirmiştir.

 

 

       8.Sınıf İnkılap Tarihi Bir Kahraman Doğuyor Konu Testi Hakkında:

      Etkileşimli Bir Kahraman Doğuyor Testinin Hazırlanışı:

      İnteraktif Bir Kahraman Doğuyor konu testi özellikle sanal bir çalışmadır. Ancak Bir Kahraman Doğuyor testi internet bağlantısı ile etkinleşir. Etkileşimli Bir Kahraman Doğuyor testi yalnız MEB kazanımları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Çevrimiçi Bir Kahraman Doğuyor testi hazırlanırken genellikle ders kitapları esas alınmıştır. Aynı zamanda Bir Kahraman Doğuyor testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalar da örnek alınmıştır. Çünkü Bir Kahraman Doğuyor testi bireysel başarıyı artırmayı hedeflemektedir. Kısacası Bir Kahraman Doğuyor kazanım testi öğrenme hedeflidir. Bunun yanında Bir Kahraman Doğuyor testi konusunda uzman öğretmenlerin katkı ve görüşleri alınmıştır. İnteraktif Bir Kahraman Doğuyor testi için öğrenci ya da öğretmen görüşü önemlidir. Son olarak Bir Kahraman Doğuyor testi sizin görüşleriniz doğrultusunda geliştirilecektir.

testimiz.com

      Online Bir Kahraman Doğuyor Test Çalışmasının Yapısı:

      Testlerimiz programlar doğrultusunda sürekli yenilenmekte ya da güncellenmektedir. İnteraktif Bir Kahraman Doğuyor test soruları genellikle çoktan seçmelidir. Bir Kahraman Doğuyor konu testi hazırlanırken 1.2. ve 3.Sınıflar için genellikle 3 seçenek tercih edilmiştir. Çünkü Bir Kahraman Doğuyor testinin zorluk seviyesini seçenek sayısı belirler. Etkileşimli Bir Kahraman Doğuyor testi için 4.sınıf ya da ikinci kademede 4 seçenek tercih edilmiştir. Bir Kahraman Doğuyor testinde her sorunun özellikle bir cevap hakkı vardır. Aynı zamanda istediğiniz zaman cevap tercihinizi değiştirebilirsiniz. Bir Kahraman Doğuyor konu testi özellikle dinamik bir yapıya sahiptir. Yani Bir Kahraman Doğuyor testini tekrar tekrar çözebilirsiniz. Çünkü Bir Kahraman Doğuyor testini yenilediğinizde soru ve seçeneklerin yerleri değişmektedir. Böylelikle her tekrarda Bir Kahraman Doğuyor konusunda farklı bir test çözmüş gibi olacaksınız. Ancak bağlantı verilen testlerde bu özellik yoktur.

      İnteraktif Bir Kahraman Doğuyor Test Çalışmasının Genel Özellikleri:

      Çevrimiçi Bir Kahraman Doğuyor testi özellikle bireysel başarıyı artırmak için hazırlanmıştır. Etkileşimli Bir Kahraman Doğuyor testi genellikle çevrim içidir. Ancak sanal ortamda etkileşimli olarak çözülmektedir. Çünkü Bir Kahraman Doğuyor çalışma testi interaktif bir çalışmadır. Ancak Bir Kahraman Doğuyor konu testini yazdırmak isterseniz dokümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Testimiz indir bölümünde PDF olarak açılacaktır. İnteraktif Bir Kahraman Doğuyor testi özellikle ekonomik ve çevrecidir. Çünkü Bir Kahraman Doğuyor kazanım testini çevrimiçi çözerken kâğıt israfı olmaz. Ancak indirilen dokümanlarda da içerik sıkıştırılarak kâğıt israfı önlemiştir. Böylelikle Bir Kahraman Doğuyor testi atık oluşturmaz.

.

      Bir Kahraman Doğuyor Testi Telif Hakkı:

      İlk olarak Bir Kahraman Doğuyor testi genel eğitim amacı ile hazırlanmıştır. İnteraktif Bir Kahraman Doğuyor testi genellikle özgün bir çalışmadır. Özellikle intihal denetimi yapılarak oluşturulmuştur. Telif hakkı ile ilgili bilgilendirmek kanuni gerekliliktir. Bir Kahraman Doğuyor testini internetten ücretsiz çözebilirsiniz. Ayrıca sitemizi uygulama olarak mobil cihazınıza ekleyebilirsiniz. Özellikle Bir Kahraman Doğuyor konu testi telif hakkı aksi ispatlanmadıkça testimiz.com sitesine aittir. Ancak testimiz.com Bir Kahraman Doğuyor kazanım testi telif hakkını saklı tutar. Sonuç olarak Bir Kahraman Doğuyor testinin kullanımı izne tabidir.