8.Sınıf Matematik Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konu Testi

14 Kasım 2020 0 Yazar: testimiz.com

TEST ÇÖZ

Soru 1
x2 – 5x + 3 cebirsel ifadesinin katsayılar toplamı kaçtır?
A) 8
B) –2
C) –1
D) 9
Soru 2
I. (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 özdeşliğine iki terimin toplamının karesi özdeşliği denir.

II. (a – b)2 = a2 – 2ab + b2 özdeşliğine iki terimin farkının karesi özdeşliği denir.

III. a2 – b2 = (a – b) · (a + b) özdeşliğine iki kare farkı özdeşliği denir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I ve III
B) II ve III
C) I, II ve III
D) I ve II
Soru 3
12a2b ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşit değildir?
A) 6a ⋅a ⋅2b
B) 12a ⋅a ⋅b
C) 4a ⋅b ⋅3a
D) 2ab ⋅6b
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi 4x + 2y – 2xy – 4 ifadesinin çarpanlarından biri değildir?
A) 2
B) x – 1
C) 2y + 4
D) 2 – y
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisinin sonucu x2 – 25y2’dir?
A) (x – 5y) · (x + 5y)
B) (x + 1)2
C) (x – 2)(x + 2)
D) (x – 1)(x + 1)
Soru 6
(2x + 5) ⋅ (x – 3) çarpımında x’li terimin katsayısı kaçtır?
A) –1
B) 2
C) –15
D) –6
Soru 7
x2y + xy2 – 3x + 2y – 8 cebirsel ifadesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Terim sayısı 5’tir.
B) İki farklı değişkeni vardır.
C) Sabit terimi  8’dir.
D) Katsayılar toplamı –7’dir.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi x2 – 4 olur?
A) (x + 1)2
B) (x – 1)(x + 1)
C) (x – 5y) · (x + 5y)
D) (x – 2)(x + 2)
Soru 9
–4x ⋅ 5 çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) x
B) –9x
C) – 45x
D) –20x
Soru 10
Bir sayının 2 eksiğinin 3 katını gösteren cebirsel ifade hangisidir?
A) 3x – 6
B) 5x – 6
C) 3x + 6
D) 3x – 5
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi 9×2 – 16 + y2 + 6xy ifadesinin çarpanlarından biridir?
A) 3x – 2y + 4
B) 3x + y – 4
C) 3x + 2y – 4
D) 3x – y – 4
Soru 12
ax + bx = 24 ve a + b = 6 olduğuna göre x kaçtır?
A) 6
B) 2
C) 3
D) 4